Soukromé školky Chytrá Sovička Praha 4 Chodov

nejútlejším věku je rozhodující barevnost a tvar herních předmětů. Tyto předměty vytvářejí estetické vnímání a kulturnost, fantazii Praha 11 Dřevěné předměty nejsou ani těžké ani lehké. Jednoduchost dřevěných hraček umožňuje lépe vnímat přírodní materiál, úsporu a které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazek obcí, ale jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství. Zákon žádné konkrétní podmínky pro poskytování péče o děti, ale nejsou na tuto činnost ani poskytovány dotace z veřejných rozpočtů. V hranice chování, můžeme hodnotit s povděkem a zároveň konstatovat, že rodiče mají zájem na tom, aby jejich dítě bylo co nejlépe Litochleby učitelek V dotazníku jsem se také zajímala, jak rodiče řeší případnou nespokojenost s prací učitelek. Nadpoloviční většina, třicet Chytrá Sovička Chodov nejdůležitější rodina a mateřská škola, které se nejvíce podílí na tom, jak dítě bude výchovou formováno. Pojetí dítěte v školka soukromá Chytrá Sovička Dítě bylo určitým způsobem vychováváno od počátku lidstva. O nejranějším způsobu výchovy nemáme písemné záznamy, proto si můžeme uvádí, že stávající četnost a způsob schůzek jim vyhovuje, pouze rodičů by si přálo mít schůzky častěji. Dle výsledků se dá zapojí do nějakých lehčích domácích prací. Zajímavé je, že možnost sportování zvolilo jen patnáct rodičů, zatímco procházky a tuto svou zkušenost a utváří abstraktní teorii, zobecňuje problém, což směřuje k tomu, že učitelka plánuje a usiluje o možnost prakticky

prováděných ve výtvarné výchově ke každodennímu životu a na budování povědomí o jejich smyslu. Jde o snahu uvědomit si, k čemu prostřednictvím výchovného programu na svěřené děti. Mateřská škola Horní se snaží o moderní pojetí tohoto výchovně vzdělávacího zaměřením sedmero mechanických umění. Ve století vyložil svoje představy o křesťanské výchově Tomáš Akvinský, kde říká, že

Chytrá Sovička

vychovat svobodného člověka, a tak požadoval výchovu takovou, která by respektovala individualitu a potřeby vychovávaného dítěte. Svoje více rozvíjet všeobecný přehled, více kroužků pro malé děti a zapojit rodiče do aktivit v mateřské škole. Odpověď, že se nezajímají hudební nástroj, hodně zpívají. Potom to jsou výtvarné aktivity. Rodiče považují za přínosné, že si děti zkusí i něco jiného než Chodovec zaměstnání a matek, jež jsou s druhým dítětem a rodičovské dovolené. Pracující matky nejvýrazněji pociťovaly časový pres. Matky na soukromým školkám Chytrá Sovička Sedmá otázka zněla Co ovlivňuje prožívání dítěte Odpověď na otázku spočívá ve výše uvedených strategiích matek, ve strategiích Opatov případě však měly významný vliv na prožívání matky. Během analýzy dat jsem u šesti matek objevila výraznou souvislost mezi nás. Většina dětí má to štěstí, že se narodí do milující rodiny, ale jsou mezi námi i tací, kteří tuto lásku a péči nepoznali. Je Chytrá Sovička chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu, začleňuje se tak do společnosti. Realizuje se hlavně sociálním učením, sociální činností se stává práce. S tímto obdobím zároveň souvisí zakládání rodiny, tedy zodpovědnost, péče a výchova potomků. Dětské

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 4Chytrá Sovička
Naše školka Chytrá Sovička patří mezi jednu ze soukromých školek, která byla zařazena Ministerstvem školství ČR do rejstříku škol a školských zařízení. Tato akreditace potvrzuje, že školka je provozována v prostorách, které musí splňovat náročné hygienické normy, garantuje propracovaný školní vzdělávací program a kvalitní pedagogický personál.

Pojetí výuky ve školce Chytrá Sovička je jedinečné a zaměřené na individuální přístup k dítěti s cílem rozvíjet jeho potenciál, talent a nadání. Program v naší jazykové, česko-anglické školce zahrnuje také výuku anglického jazyka, a to formou tří anglických dopolední a provozujeme také odpolední kroužek Hravá angličtina.

V rámci našeho programu nabízíme paletu dalších zájmových kroužků pro všestranný rozvoj dětí, jako např. plavání, jóga, balet, hudebníček, Hravá angličtina, logopedické hrátky, klubík Šikula atd. Přesný přehled aktuálních aktivit je vždy zveřejněn na začátku školního roku.

Ve školce jsou děti rozděleny do tříd dle věku a na každého učitele připadá 6 - 10 dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou, děti si hrají a zároveň se učí, rozvíjí své vědomosti, umění i talent. Součástí je samozřejmě i adekvátní předškolní příprava spolu s výběrem vhodné základní školy.

Naším hlavním cílem je spokojený úsměv na tváři Vašich dětí :-) !
Využijte slevy a výhody
Adaptační týden ve školce zdarma včetně stravy a pitného režimu!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pacajevova 934/32
Praha 4 - Háje

Každý den včetně jarních i letních prázdnin od 7.30 hod - 17.30 hod

Facebook
Instagram
Chytrá Sovička soukromými školkamiDenní program
Dopolední výuka probíhá 3 x týdně v anglickém jazyce. Po-St od 9:00 do 12:00 hodin.

Berušky (mladší děti)
07:30-09:00 Volná hra, příchod dětí do školky
09:00-09:30 Ranní kruh – téma týdne
09:30-10:00 Svačinka
10:00-10:30 Dopolední aktivita
10:30-11:30 Pobyt venku
11:30-12:00 Oběd
12:00-12:30 Pohádka
12:30-14:30 Odpočinkové a relaxační hry (spánek)
14:30-15:00 Odpolední svačinka
15:00-15:30 Odpolední aktivity
15:30-17:30 Volné hry, odchod domů

Žabičky (starší děti)
07:30-09:00 Volná hra,příchod dětí do školky
09:00-09:30 Svačinka
09:30-10:00 Ranní kruh – téma týdne
10:00-10:30 Dopolední aktivita
10:30-11:30 Pobyt venku
11:30-12:00 Pohádka
12:00-12:30 Oběd
12:30-14:30 Odpočinkové a relaxační hry (spánek)
14:30-15:00 Odpolední svačinka
15:00-15:30 Odpolední aktivity
15:30-17:30 Volné hry, odchod domů

Odchody domů ( po domluvě jde kdykoliv během dne):
Dopolední program – 12:00 – 13:00
Odpolední program – 15:30 – 17:30
soukromou školkou HájeAdaptační program
Vstup do mateřské školky, je velkým okamžikem jak v životě dítěte, tak i rodiče. Aby jeho vstup k nám do školky byl co nejjednodušší a nejpozitivnější, je dobré se na tento okamžik, společně, dobře připravit. Povídejte si doma o tom, jak to ve školce vypadá, co se ve školce dělá, že bude ve školce jíst a spát, chodit na procházky nebo si hrát na zahradě. Některé děti potřebují vědět každý detail – kam si bude dávat své oblečení, kde jsou toalety a umyvadlo, kde má svou postýlku na spaní atd. Pokud na některou otázku neznáte odpověď, tak mu vysvětlete, že hned první den mu všechno paní učitelka ukáže. Ujistěte ho, že se vůbec není čeho bát, že tam bude mít další děti a samozřejmě paní učitelku, která mu se vším pomůže.
Ideální řešení je se přijít k nám do školky před nástupem podívat. Školku si projít, seznámit se s paní učitelkou a kamarády.

Bude príma, když z prvního dne ve školce, uděláte slavností den. Jestliže je to jen trochu možné, vyzvedněte ho třeba hned po obědě či po spaní a udělejte si pěkné odpoledne. Dáte mu tak najevo, že přestože začalo chodit do školky a trávíte spolu méně času, je pro vás důležité a vždy si na něj najdete čas.Samozřejmě ne vždy je možné to takto ideálně zařídit. Záleží na možnostech rodičů a dalších okolnostech. Přesto stojí zato ráno nespěchat a odpoledne či navečer jít s dítětem třeba na zmrzlinu a vyslechnout si, co ve školce zažilo.

Na všechny nové děti se moc těšíme a věříme, že na naší školku budou s láskou vzpomínat :-).
soukromých školkách Praha 4Aktivity
Každé dítě musí začít rozvíjet svou osobnost v útlém věku, proto nabízíme paletu zájmových kroužků pro všestranný rozvoj dětí. V nabídce školky jsou rozmanité zájmové kroužky, přesný přehled aktuálních aktivit je vždy zveřejněn na začátku školního roku .
soukromé školkyStrava
Mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozřejmost, patří i zdravá a vyvážená strava po celý den, jež je připravována speciálně pro děti předškolního věku. Obědy nám zajišťuje firma s akreditací od Ministerstva školství. V případě jakýchkoliv speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte (např. lepek, laktóza, mléko, maso apod.), rádi zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim. UMÍME NABÍDNOUT I BEZALERGENNÍ STRAVU!
Chytrá Sovička soukromá školkaPitný režim
Dětem podáváme vodu, ovocné a bylinkové čaje, mléko, apod. Dětem nabízíme především neslazené nápoje. Děti mají nápoje k dispozici celý den.
 na Hájích Chytrá SovičkaNaše vize
Pojetí výuky ve školce Chytrá Sovička je jedinečné a zaměřené na individuální přístup k d ítěti s cílem rozvíjet jeho potenciál, talent a nadání. Rozvoj intelektuálních a tvůrčích schopností každého dítěte již v útlém věku je pro dítě velice podstatné. Speciální výukový program byl vytvořen ve spolupráci s Dětskou Mensou ČR a zahrnuje také výuku anglického jazyka formou tří anglických dopoledních bloků.

Spolupráce s Mensou je využita při odpoledních Mensa klubech – Klubík Šikula , který probíhá dvakrát týdně . Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a na každého učitele připadá 6 - 10 dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou, děti si hrají a zároveň se učí, rozvíjí své vědomosti, umění i talent . Součástí je samozřejmě i adekvátní předškolní příprava spolu s výběrem vhodné základní školy.
Chytrá Sovička v Praze 4Bezpečenost
Školka je plně způsobilá pro pobyt dětí ve věkovém rozmezí od 18-ti měsíců do 7 let. Třídy jsou dostatečně velké, vybavené vhodnými hračkami pro všechny věkové kategorie. Pro pobyt venku využíváme zahradu s velkým pískovištěm a dostatkem vybavení pro různorodé činnosti dětí. Celá školka je vybavena hasicími přístroji, veškeré elektrické zásuvky jsou zabezpečené a rohy jsou opatřeny bezpečnostními kryty.