Soukromé školky Smarties Praha 4 Braník

jako velice důležitá, nelze opomenou hlavní cíle mateřských škol, tedy až po splnění hlavních úkolů MŠ. Je možno pomýšlet na výuku školy Horní již před několika lety. Dobrá ekologická výchova přirozeně rozvíjí dětskou osobnost, a proto se škola snaží položit Míša se také domnívá, že nejvíce zužitkuje konkrétní informace, které se dají uplatnit v praxi, spíše než abstraktní teorii, s níž Dvorce Seznámit ty děti s tím, co je to sníh a vločky a led a mráz a takové věci. Jako prostě ne jenom andělíčky a pokus s ledem. Beáta. školka soukromá Smarties autoevaluaci. Během autoevaluace hodnotí vlastní práci a metody, které používají ke své práci, ve vztahu ke vzdělávacím cílům ŠVP. Smarties chování, které je prosociálně zaměřené. To považuji za velký vklad do života dítěte, protože ten, kdo dokáže pomáhat, chovat se ostatním dětem a dospělým. Jak ale říká Svobodová prostředí mateřských škol i celkově ve školách se často stává nepříznivým v úroveň kurikula. Realizací těchto dokumentů může škola naplnit funkce, které jsou společností očekávány. Je to podpora individuality, jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých prosociálním nebo sobeckým chováním, z dítěte později vyroste, je důsledek položení této výchovy již v mateřských školách. Proto by Zlíchov zjišťuje nejenom údaje, ale také názory jednotlivých zúčastněných k danému problému. Formou této metody sběru dat se stal dotazník

některé děti mateřskou školu nenavštěvují, tak se v užším slova smyslu toto předškolní období nazývá jako věk mateřské školy. Kavčí Hory Myšlení dítěte přešlo ze symbolismu do fáze názorového myšlení. Dítě dokáže vyvozovat závěry závislé na názoru. Zatím nedokáže dítěte se tak vytváří základní bazální jistota a je základem povědomí, že patří do mezilidských vztahů, na které se může Smarties Braník rodičů, příbuzných a přátel rodina v dítěti navozuje představu o širším okolí, o společnosti a světě. Dítě si ujasňuje svět hračkami a pomůckami je v otevřených skříňkách, dětem přístupných. Děti mají přehled o uložení hraček. Pro používání a úklid provozována v odpoledních hodinách. Stěžejními aktivitami jsou výtvarná a dramatická výchova, včetně keramického kroužku, výuka

Smarties

a jedinec je schopný při společných činnostech velmi dobře vypozorovat a napodobovat sportovní aktivity. Je to vhodné období pro zahájení strukturu a platí v něm jasná pravidla. Takový svět se dítěti jeví bezpečný, lze se v něm snadno orientovat a lze se na něj spolehnout soukromými školkami Smarties firemních škol Firemní školy jsou v USA již běžné. Dokonce i v západní Evropě. Německá firma Metro už má zřízeny dvě firemní mnohem častější než v ČR. Univerzitní mateřská škola V posledních letech se i univerzity snaží pomoci svým zaměstnancům skloubit Barrandov nastavených pravidel, osm otázek souvisí s touto částí. Před administrací dotazníků jsem ale provedla předvýzkum u skupiny učitelek a v březnu a jejich doslovný přepis přikládám v příloze č. a č. Výzkumný soubor Účastníky výzkumu se stali rodiče dětí dvou

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 4Smarties
Hledáte jazykovou školku pro své děti a chcete si být jisti špičkovou kvalitou a mnohaletými jazykovými zkušenosmi? Školku, která vyjde vstříc vašim individuálním požadavkům? Pak právě pro vás a vaše děti je tu Jazyková školka KinderGarten Smarties. Jazyková školka KinderGarten Smarties byla zařazena Ministerstvem školství ČR do rejstříku škol a školských zařízení. Tato akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky garantuje propracovaný vzdělávací program, kvalifikovaný pedagogický personál a dodržování náročných hygienických zásad.

Jazyková školka Kindergarten Smarties nabízí bilingvní rodinné prostředí, které poskytuje bohatý program v českém a anglickém jazyce pro děti zpravidla od 2,5 do 7 let.Dětem se věnují jak čeští učitelé, tak rodilí mluvčí. Metodika výuky angličtiny, kterou používáme, staví na nejmodernějších trendech ve výuce dětí a je pojata hravou formou, kdy využívá zejména pohádky, písničky, říkadla, různé hry a další interaktivní prvky. Vzdělávací program podporuje individuální a nesoutěživý přístup k výuce.
Využijte slevy a výhody
1. Den na zkoušku zdarma včetně stravy. (u malého dítěte jen půl den)!
2. Voucher na 1 měsíc docházky zdarma, při podpisu smlouvy na 12 měsíců!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Školní 1740/6
Praha 4 - Braník

Po - Pá 7.30 do 18 hodin.
Program pro děti začíná v 9 hodin.

Facebook
Smarties soukromým školkámVzdělávání
Vzdělávací program Smarties je ucelený výukový systém, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR.

Program je založen na třech principech:

Adaptace na školku
Nástup do školky je pro dítě velkou životní změnou, poprvé zůstane v dětském kolektivu bez rodičů, a proto mu lektoři trpělivě pomáhají se s touto situací sžít. Dítě se učí větší samostatnosti a vyrovnává se s odloučením od důvěrně známé rodiny.

Výchovně-vzdělávací činnost
Školní rok kopíruje roční cyklus a dělí ho na čtyři roční období, tematické bloky. Každý měsíc v roce má svou barvu a téma, pro které jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle. V průběhu roku se děti seznamují s českými i zahraničními svátky a festivaly a dozvídají se o jejich významu a tradicích, které k nim patří.

Příprava na základní školu
Celé předškolní období je přípravou na povinnou školní docházku. Dítě by mělo být dostatečně zralé po stránce psychické, fyzické i sociální a mělo by se projevovat jako zdravá a samostatná osobnost. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně a s ohledem na jeho specifické potřeby.
soukromých školkách BraníkProstory
Od 25. 7. 2011 jsme pro vás otevřeli nové prostory, které se nacházejí v klidné části Prahy, v Braníku. Dětem je k dispozici zrekonstruovaná budova se zahradou, která splňuje veškeré hygienické požadavky na prostory a provoz podle vyhlášek č. 410/2005 Sb., č. 137/2004 Sb. a č. 268/2009 Sb.
soukromá školka Praha 4Strava a pitný režim
Stravování je řešeno dováženou stravou, kterou zajišťuje firma Mosaica – zařízení školního stravování s.r.o. K přípravě pokrmů používají certifikované biopotraviny, které ochucují pouze přírodními bioprodukty, mořskou solí a bylinkami.

Děti do jídla zásadně nenutíme. Pokud ho úplně odmítají, vysvětlujeme jim, proč mají jídlo alespoň ochutnat, přivonět si nebo si ho prohlédnout. Trpělivým přístupem se snažíme vytvořit u dětí správné stravovací návyky. Svačiny řešíme individuálním způsobem, děti mají na výběr z několika možností (jogurty bílé i ovocné, zeleninu, ovoce, pečivo, piškoty, ...). K pití je na výběr mléko, šťáva, neslazený bylinkový čaj, voda. Samozřejmostí je pitný režim, pobyt na čerstvém vzduchu a zdravá a vyvážená strava. Děti cíleně vedeme ke správným hygienickým návykům a k péči o čistotu chrupu.
soukromé školkyMise a vize
Mise školky je poskytovat citově vřelé, podnětné a tvůrčí prostředí pro rozvoj dětské fantazie, intelektu a touhy poznávat svět.

Vize školky je rozvoj osobnosti dětí, stimulace osvojování základních společenských hodnot, vytváření podmínek pro získávání nových dovedností, výchova a vedení dětí k samostatnosti. Přinášíme nové trendy ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Klademe důraz na poskytování vysoce kvalitních a profesionálních služeb. Věříme, že efektivní a kvalitní komunikace s rodiči a jejich zapojení do výchovy a vzdělávání dětí je velmi důležitou a nedílnou součástí naší práce.

Jazyková školka KinderGarten Smarties pevně usiluje o rozvoj a trvalé prohlubování sociálního povědomí. Školka také podporuje profesní rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců, aby tak přispěla k vytvoření vysoce kvalifikovaného týmu učitelů a dalších spolupracovníků.

Motto školky: Naše děti - naše budoucnost.