Soukromé školky BASIS Beginners Prague Praha 6 Břevnov

Svobodová ve své knize, především politické změny a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, přinesly klíčové předškolní vzdělávání. Jsou to cíle nejobecnější a to, dovést dítě k tomu, aby získalo základy klíčových neboli pro život jejich chování. Jedná se o většinou nějaké typické opakující se stavy či nálady, nikoliv aktuální výkyvy těchto nálad. Tento soubor Dlabačov přímé výdaje, jimiž jsou aktuálně výdaje na vysokoškolské vzdělání jedné z učitelek. Středisko služeb školám pak financuje externí soukromá školka BASIS Beginners Prague Odehnala Rodina je jakýmsi nejuniversálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s Střešovičky vysvětlit rodičům význam adaptačního období a vést rodiče k jeho využití. Nabídnout možnost ovlivňovat život školy, spolupodílet se BASIS Beginners Prague návratnost návratnost v jednotlivých mateřských školách činila v Mateřské škole běžného typu, ve Zdravé mateřské škole, a procent v státně správního charakteru. Jedná se o personální pravomoci a rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob. Dle organizačního sdružuje děti různého věku. Tento model je realizován ve Finsku, Dánsku, Švédsku nebo Německu. Oba modely v některých zemích např. jedince na školu a psaní. Dochází k nácviku jemné motoriky, koordinace pohybů, úchop kreslícího náčiní a senzomotorické koordinace. pro něj samé prospěšné je upláceno. Rozmazlující přístup je ten, kdy se rodiče v dítěti takzvaně vidí a jsou citově zcela závislí na

nezávislému zřízení mateřských škol Průcha, J. Ve Francii je předškolní výchova dobrovolná a ve státních zařízeních bezplatná. BASIS Beginners Prague Břevnov čeho vybírat, takže nějaký jako hledat si sám, to ani není potřeba. O dostatečné nabídce vzdělávacích aktivit se ale Míša zmiňuje jen

Soukromé školce BASIS Beginners Prague

nabývá podoby respondentkami uvědomovaného nedostatku. Na základě analýzy dat jsem identifikovala čtyři základní kategorie vzdělávacích BASIS Beginners Prague do jisté míry modifikované regionem či obcí sama stanoví. Na každé úrovni se přitom vyžaduje spolupráce státní správy a samosprávy i fungování okolního světa prostřednictvím spontánního učení Koťátková, S. s. V počátcích předškolního období se objevuje mezi problematický charakter informálního učení brát v úvahu. V rámci informálního učení respondentky nejčastěji uvádějí, že využívají Pohořelec kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a činnostní. Rozvoj kompetencí je závislý na Na Bateriích bezpečnost a jistotu. Můžeme tedy říci, že matka zpočátku reprezentuje celé lidské prostředí, a co se dítě naučí ve vztahu k ní, vrstevníky. A i když rodina dokáže uspokojit v dítěti základní primární i sekundární potřeby potřebu bezpečí, jistoty a další mocnějšího charakteru Těžce jsem prosazovala v kuchyni samostatnost dětí, aby si mazaly chleby, aby si chystaly všechno samy, tak holky pedocentrického přístupu, ve kterém se pokoušíme hlavně o rozvoj a kultivování vrozených schopností dětí Syslová, Z. Horká, H. historicky svědkem míšení národů. Průvodním jevem tohoto je vznik smíšených manželství a následně dvojjazyčné bilingvní výchovy.

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 6BASIS Beginners Prague
BASIS Beginners Prague je mezinárodní školka s neustále se rozvíjejícím akademickým programem pro děti od 2 do 6 let. Jejím posláním je pomoci předškolákům dosahovat vynikajících výsledků a zajistit jejich přípravu pro základní stupeň. Děláme vše pro to, aby si děti učení zamilovaly a uvědomily si, jak mohou znalosti a dovednosti, které v nich pěstujeme, uplatňovat.

BASIS Beginners Prague je součástí sítě BASIS Curriculum Schools, která svou úrovní vzdělávání dosahuje nejvyššího mezinárodního standardu, a to nejen u žáků předškolního a základního stupně vzdělávání, ale i u studentů středních škol. Naše síť inspiruje žáky a studenty už dvacet let – první školu jsme otevřeli ve Spojených státech v roce 1998.

BASIS Beginners Prague není pouze samostatným programem, ale exkluzivním vstupem do zcela nové školní komunity a prvním krokem na cestě ke studiu na BASIS International School Prague. Tato naše první evropská pobočka zahájí výuku v roce 2021 a nabídne předškolní, základní a středoškolské vzdělávání na nejvyšší úrovni. Její komplexní učební program je zcela kompatibilní se vzdělávacím modelem ve Spojených státech.
BASIS Beginners PragueKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Nad Tejnkou 391/10
Praha 6 - Břevnov

Facebook
BASIS Beginners Prague soukromou školkuProgram
CÍLE PROGRAMU RANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Připravujeme děti emocionálně, sociálně i intelektuálně na další vzdělávání. Uvědomujeme si, že dostatečná příprava na základní školu i následující vzdělávání vyžaduje podporující, kreativní a obsahově i myšlenkově bohaté učební prostředí. Poskytujeme proto žákům příležitost ke zkoumání rozmanité škály podnětů, které jim umožňují objevovat sami sebe, ostatní i okolní prostředí. Hlavním cílem našeho programu je, aby se učení v našich třídách stalo radostným zážitkem i odměnou a aby se děti každý den vracely domů hrdé na svoje výkony.

Podrobnější informace o obsahu a struktuře raného vzdělávání v BASIS rádi poskytneme všem rodičům.
soukromých školkách BřevnovBASIS Beginners Prague
Hlavním jazykem v BASIS Beginners Prague je angličtina. Bez ohledu na národnost přijímáme nejen žáky, jejichž mateřštinou je čeština či angličtina, ale i žáky s jiným mateřským jazykem.

Metoda používaná při výuce v BASIS Beginners Prague a později v BASIS International School Prague je označována jako Full English Immersion. To znamená, že kompletní program je pouze v anglickem jazyce. Tento postup je úspěšně implementován ve všech mezinárodních školách BASIS. Později, ve věku 5 až 6 let, si žáci mohou přidávat další jazyky: český, německý, francouzský, čínský nebo španělský. V prvních letech výuky v České republice může být tato volba omezena podle preferencí většiny žáků a rodičů. Studenti, kteří chtějí vysvědčení uznávané českou vládou a úřady, si český jazyk budou muset přidat povinně.

Protože cílem je dosáhnout Full English Immersion a učební plán je založen na americkém modelu, zaměřujeme se nejen na anglický jazyk, ale i na anglickou a americkou literaturu, historii a kulturu. Zároveň však využíváme i toho, že naše školka sídlí v Praze a že naši žáci mohou profitovat z českého prostředí, bohatého na vlastní historii a kulturu.

Učitelé i administrativní pracovníci BASIS Beginners Prague hovoří plynule anglicky i česky. Učitelé specialisté, odborníci ve svém oboru, jsou rodilými anglickými mluvčími bez znalosti češtiny.
soukromá školka Praha 6Kurikulum v BASIS Beginners Prague
Pedagogové v naší školce věří, že podpora lásky dítěte k učení vede k jeho úspěchům jak v budoucím akademickém, tak i reálném životě. Kurikulum BASIS je pro náš program (Early Education Program) navrženo tak, aby využilo zvídavosti, energie a schopností dětí a přivedlo je na další vědomostní úroveň.

Program je vhodný pro vývoj dětí a využívá osvědčených postupů. Domníváme se, že program musí být odborně veden vzdělanými, pečlivými, kreativními a nadšenými učiteli. Naši pedagogové vytvářejí učební prostředí, ve kterém už samotný příchod do školy je radostným zážitkem a představivost každého jednotlivce je respektována a podporována.

Každý den programu je naplněn obsahově bohatým kurikulem. Program školky se skládá ze dvou částí: Discovery Blocks of Learning (sekce poznávání) a Foundations of Learning (základy učení).
soukromé školkyNáš Tým
UČITELÉ BASIS BEGINNERS PRAGUE
Všechny naše třídy jsou odborně vedeny. Jak pedagog předškolního věku (tzv. Early Education Teacher), tak i učitel specialista v oboru (tzv. Early Education Specialist) vytvářejí pro naše žáky živé, intelektuální a vysoce interaktivní prostředí. Výuka je navíc obohacena návštěvami expertů z různých dalších oborů, které doplňují základní probranou látku a demonstrují použití v praxi.

Všichni naši pedagogové mají zkušenosti s výukou dětí ve věku od 2 do 6 let a každý z nich dosáhl minimálně bakalářského vzdělání. Rovnoměrně se zaměřují na sociální, emoční, fyzický a intelektuální vývoj svých žáků.

Cílem našich učitelů je plně podporovat a inspirovat každé dítě prostřednictvím tematického a obsahově bohatého kurikula BASIS, které mu pomůže dosáhnout nejvyšší možné úrovně vzdělání. Pedagogové vytvářejí unikátní prostředí plné poznatků, které učí děti radovat se z jejich získávání a které jim zvyšuje sebevědomí.

Naši učitelé pravidelně komunikují s rodinami o pokrocích ve znalostech i vývoji dětí.
BASIS Beginners Prague školka soukromáNaše budova
Zázemí je pro naši práci důležité. Žáci v našem programu mají přístup na venkovní zahradu, do vnitřních heren a specialních prostor určených pro výuku. V tuto chvíli budova prochází rekonstrukcí, ale naši pracovníci jsou zájemcům plně k dispozici. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte.

Budova školky se nachází v klidné rezidenční čtvrti Prahy 6 v Břevnově. Je prostorná, světlá a má čtyři podlaží. Pro naše žáky budujeme nejmodernější, přátelské a bezpečné místo. Objekt samozřejmě splňuje všechny bezpečnostní a hygienické předpisy i požadavky. Kromě několika herních místností budou mít žáci k dispozici velkou jídelnu s vlastní kuchyní a dostatečný počet toalet i umyvadel. V blízkosti areálu je veřejný park Ladronka, který nabízí našim žákům další venkovní vyžití.

Věříme, že naše školka bude příjemným místem setkávání nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a učitele. Těšíme se na vznik a rozvoj naší lokální BASIS Curriculum Schools komunity.