Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 6Riverside School
Soukromá mezinárodní školka Riverside School Early Years pro děti 3-5 let se nachází v příjemném prostředí upravené vily se zahradou v Praze 6, Bubenči. Výuka probíhá v angličtině. Naše školka je ale vhodná pro děti všech národností i bez znalosti angličtiny. Nabízíme individuální přístup a přátelskou atmosféru. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí. Naše škola má již více než dvacetiletou tradici a zaručuje vysokou úrověň vzdělávání i péče. Návazný program je k dispozici v naší Primary School.
Riverside School soukromými školkamiDenní program
8:00 - 09:00 Děti přichází a jdou do svých tříd
8:45 - 9:00 Přivítání dětí
9:00 - 10:00 Aktivity ve školce i v zahradě
Konec ranního programu ve 12:00
12:00 - 13:00 Oběd a venkovní hraní
13:00 - 13:20 Čtení a odpočinek
13:20 - 14:40 Odpolední výtvarné aktivity
14:40 - 15:00 Svačinka a čas na pohádku, zpívání
Konec školního dne v 15:00 hodin
15:00 - 15:45 Školní kluby dle výběru
15:00 - 17:00 Volitelný prodloužený denní program (pro děti v celodenním program)
školka soukromá BubenečNabízíme
Nízký počet dětí na dospělého učitele což umožňuje lepší podporu individuálního učení
Stimulující prostředí s vysoce kvalitním vybavením
Bezpečné venkovní prostředí pro male děti
Povzbuzující přístup v učení dětí, které se učí anglicky
Rozmanité osnovy založené na sedmi oblastech pro vzdělávání a rozvoj
Pravidelný kontakt učitelů s rodiči přispívá k tomu, aby děti plně využily svůj potenciál
soukromým školkám Praha 6O škole
Škola Riverside byla založena v roce 1994. Jsme otevření dětem všech národností i náboženského vyznání. Pro děti a studenty bez znalosti angličtiny je připraven doplňující program, který jim pomůže se tento jazyk naučit či se v něm zdokonalit. Pro žáky české národnosti nabízíme program Czech for Czechs, který je dovede ke složení povinných zkoušek z češtiny. Naše škola nabízí všem žákům individuální přístup a přátelskou atmosféru.

Škola Riverside School je akreditovaná společnostmi: Council of International Schools, the New England Association of Schools and Colleges a Council of British International Schools. Jedná se o International Baccalaureate Diploma autorizovanou školu a také středisko University of Cambridge International Examination Centre. Riverside School je škola uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky, čj. 35 229/99-22 a také úřadem Department of Education and Skills DfES No 70/36271 ve Velké Británii.

Riverside School v současné době navštěvuje více než 500 žáků z více než 40ti různých národností.