Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 6Foxíkova školka a jesle Břevnov
Akreditovaná česko-anglická mateřská školka s jeslemi od 2 let se nachází v rozlehlé třípatrové vile s vlastní zahradou v klidné části Prahy 6 – Břevnova nedaleko parku Ladronka, který umožňuje našim dětem vykonávat rozmanité aktivity a to od výuky, po hru a pohyb. V budově školky máme českou třídu pro děti 2-3,5 roku, a bilingvní třída pro děti 3,5- 6let.

Pro děti je připraven program s prvky programu Začít spolu a rozšířenou pohybovou průpravou.
Foxíkova školka a jesle BřevnovKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Loutkářská 2324/2
Praha 6 - Břevnov

Po - Pá 7:30 - 17:30 hod.

Facebook
Instagram
Foxíkova školka a jesle Břevnov školka soukromáVzdělávání
Ve Foxíkových školkách a jesličkách učíme děti prožitkem. Program tvoříme tak, aby mohly děti zapojit všechny smysly a tím si vše lépe zapamatovat. Vytváříme dětem rodinné, přirozeně hravé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se ony samy, jejich rodiče i zaměstnanci budou cítit spokojeně. Snažíme se vytvářet přátelskou a tvůrčí atmosféru - velmi důležitou k výchově a rozvoji všech stránek dětské osobnosti.

Školky i dětské skupiny vedeme v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. S dětmi pracujeme v rámci týdenního programu, který navazuje na ŠVP Foxíkových školek. Vzdělávání v dětské skupině v Krči probíhá v českém jazyce s možností příplatku programu v angličtině. Učitelé se věnují evaluaci dětí 2x ročně. Hodnotíme jak dítě prospívá, jeho pokroky, všímáme si také problémových oblastí. Vše probíráme na individuálních schůzkách s rodiči.
soukromou školkou BřevnovPohyb
Zaměřujeme se na správný pohybový rozvoj dětí a řešíme případné disbalance v jejich rozvoji. Dětem jsou vštěpovány základy lehké atletiky i společenských sportovních her, při kterých se učí zejména smyslu pro fair –play, vzájemnému respektu a přání úspěchu. Gymnastický blok obsahuje prvky gymnastiky a akrobacie. Důraz je kladen na správné držení těla, zpevnění i pohybový rozsah, nezbytný pro každé zdravě se rozvíjející dítě.
soukromé školce Praha 6Bilingvní výuka
V mateřských školách je možnost navštěvovat česko-anglické třídy, kde výuka probíhá bilingvně. S anglickým jazykem se děti dostanou do kontaktu přirozeným způsobem po celý den, což je zajištěno přítomností rodilého mluvčího v průběhu dne, který spolupracuje s kvalifikovaným pedagogem. V jesličkách se menší děti dostanou do kontaktu s angličtinou, nejčastěji však při ranních rituálech.
soukromé školkyForest days
V rámci programu chodí se starší děti (4+) na celý den do přilehlých lesoparků a to jednou týdně v případě, že nám to počasí dovolí. Forest day, neboli den v lese probíhá jako běžný den ve školce. V lese si s dětmi uděláme ranní kroužek, vzdělávací činnost, dáme si svačinku, chvilku si pohrajeme a jdeme zpět na oběd. Ale díky přírodě okolo si jej užijí více jak ve školce.

Výhodou našich školek a dětských skupin je, že děti při přechodu z dětské skupiny (jesliček) do mateřské školy zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším.

Do školek a jesliček jsou přijímány děti v průběhu celého roku.