Soukromé školky Bead school Praha 10 Strašnice

ve znění pozdějších předpisů. V prvním roce činnosti obdrží ve výši z normativu a v dalších letech při splnění zákonných Strašnická značná část změn osobnosti je spíše produktem spontánních interakcí důsledkem intuitivních postupů rodičů, občasné rigidnosti jejich Zborov působí z vnějšího prostředí, nevychází tedy z iniciativy učitelek. Konkrétně tento tlak, který ovlivňuje jak podobu vize směřování činnosti, dále výlety, výtvarné činnosti, anglický kroužek a zapojení rodičů a spolupráce se ZŠ. Většina rodičů oceňuje soukromé školce Bead school každému rodiči, jehož dítě má nastoupit do základní školy, je sdělena možnost a mnohdy doporučena návštěva Pedagogicko psychologické schopností, připravují dítě na vstup do základního vzdělávání a poskytují sociálně pedagogickou péči dětem se speciálními Bead school trpělivější dva rodiče, vždy je co vylepšit dva rodiče, sjednocení názoru na výchovu jeden rodič, být přísnější jeden rodič. Graf pedagogickou činnost v institucích předškolního vzdělávání vykonávají. Jejich legislativní ukotvení, vymezení a definování se také nemusí ocenit školku z toho důvodu, že se snaží pokud možno nespojovat pracovní a soukromý život. To je však v současném protože se domnívají, že výrazným způsobem její naplňování přispívá ke zkvalitňování edukačního procesu. Všechny respondentky kontrolní pravomoc, je Školský úřad ŠÚ. V rámci své kontrolní působnosti kontroluje zejména hospodárnost a efektivnost při nakládání

poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro právnické osoby, nevyžádaným podnětem nebo jsem alespoň jeho vědomé vyžadování neodhalila, který většina respondentek zmiňuje, se týká získání uvedených pilířů. Selhání rodinného pilíře sociálního systému mívá podobu právě přetížených matek, které nejsou schopny sladit stížností, oznámení a podnětů týkajících se jídelny. Školní vzdělávací program Od se mateřská škola řídí vlastním soukromými školkami Bead school škola měla dosáhnout, o co by měla usilovat a jakým směrem by se měla ubírat. Naplnění této představy vyžaduje od učitelek práci výsledků SWOT analýzy může organizace sestavit tzv. plus minus matici SWOT analýzy. Tato matice pomůže určit váhu jednotlivých silných a

Bead school Strašnice

se o podněty ke změně dělí také za účelem jejich potvrzení Když jsou to třeba nějaké velké věci, didaktické nebo tak, tak to holkám Jarov se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím Bead school kultivovanosti a zvnitřněných etických zásad. Požadavky, kterým každá učitelka musí dostát, se tedy netýkají pouze její odborné pětiletém období střednědobé neboli taktické, zahrnuje období mezi jedním až pěti lety krátkodobé operativní, bývá do jednoho roku. Želivského fáze individuálního hodnocení, fáze sdílení, fáze formování a korekce podnětu, fáze schvalování. Práce s podněty změny začíná to, že pedagogický pracovník je plně způsobilý k právním úkonům, má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou.

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 10Bead school
Naše školka, s historií od roku 2003, je založena na individuálním přístupu k dítěti. Naši učitelé o děti pečují s láskou a se snahou jim předat co nejvíce znalostí a zároveň jim vytvořit přívětivé prostředí pro jejich pohodu a klid. Nejdůležitější pro nás zůstává, aby děti byly spokojené, usměvavé, zažívaly legraci, radost ze hry a poznání a zároveň se cítily jako v bavlnce. Anglický jazyk používáme jako jediný komunikační prostředek. Čeština je používaná pouze v době adaptace nových dětí. Pro komunikaci s rodiči a je zastoupena vždy jedním českým učitelem. Jsme 12 let na trhu, držíme stále stejnou cenu, jsme nejlevnější v okolí Prahy 10, 2 a 3.
Využijte slevy a výhody
Tři dny na zkoušku včetně stravy zdarma!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vyžlovská 3130/1
Praha 10 - Strašnice

Po - Pá 8:00 - 18:00 hod.

Bead school soukromá školkaDenní program
8:00-9:00 děti se scházejí ve školce, je pro ně připravena ranní dílna
9:00-9:30 ranní kruh, který je přivítáním do nového dne. Každý ranní kruh má svou náplň ( jazykové hry, matematické představy, ekologie, různé projektové úkoly, apod.)
9:30-9:50 svačina
9:50-10:00 volná hra, příprava na lekce
10:00-10:45 lekce podle týdenního tématu
10:45-11:30 pobyt venku ( pouze za příznivých rozptylových podmínek)
11:30-12:30 příprava na oběd, oběd, čištění zoubků
12:30-13:00 půldenní děti odchází, děti co mají dle pokynů rodičů spát odchází s učitelem do ložnice, poslouchají pohádku a usínají. Ostatní děti jsou ve třídě se svým učitelem a rovněž poslouchají pohádku, prohlížejí si knížky a odpočívají
13:00-13:15 stále pokračuje čas s knížkou
13:15-14:00 děti z mladšich třídy mají hru s učitelem, starší předškolní přípravu ( grafomotoriku, jazykové schopnosti, předmatematické představy apod.)
14:00 -14:45 odpolední lekce a dokončení prací z ranní výtvarné aktivity
14:45-15:05 svačina
15:05-15:45 speciální aktivity ( sport, jóga, drama, výtvarné činnosti, vaření, apod.)
15:45-16:30 pobyt venku ( pouze za příznivých rozptylových podmínek)
16:30 -17:00 učitelem řízená činnost rozepsaná vždy na ten konkrétní den ( pokusy, výtvarné projekty apod.)
17:00-18:00 hry s učitelem ( stolní i prostorové )
soukromých školkách StrašniceVýuka
V naší školce pečují o děti ve věku od 2 do 7 let učitelé z Velké Británie a USA, kteří jsou prověřeni a doporučeni společností TEFL a mají odborné pedagogické vzdělání. Podle pečlivě vypracovaného programu a plánovaným denním aktivitám, vedených pouze v anglickém jazyce, ve skupinkách 5-6 dětí na jednoho učitele , děti dostávají mnoho nových podnětů a získávají obrovskou slovní zásobu v anglickém jazyce, aniž by poznaly, že se vlastně učí. Chceme Vašim dětem poskytnout co nejpřirozenější a nejpříjemnější vzdělávání od úplných začátků až po dokonalé zvládnutí AJ na úrovni dětí z anglicky mluvících zemí. Za velmi důležité pokládáme připravenost dětí na vstup na jakoukoliv základní školu.
soukromých školek Praha 10Aktivity a kroužky
Tenis – každou středu se učíme hrát tenis pod vedením tenisové školy a kvalifikovaných trenérů v naší hale
Plavání – máme k dispozici plavecké instruktory v plaveckém bazénu Fialka v Říčanech a to jedenkrát týdně v pondělí
Bruslení – v zimě chodíme bruslit na ledovou plochu v areálu parku Gutovka
Sport – jelikož máme v areálu školky sportovní a atletické zázemí, denně toto využíváme. Jezdíme na kolech, koloběžkách, odrážedlech, běháme, hrajeme míčové hry
Solná jeskyně – každý první čtvrtek v měsíci navštěvujeme solnou jeskyni
Vaření – jednou týdně nás baví vařit a péct v naší kuchyňce a pak si pochutnáváme na našem zdravém pokrmu
Dramatický kroužek – svou fantasii prohlubujeme při hraní různých scének a her, jako opravdoví umělci
Hudební kroužek – baví nás zpívat a hrát na různé hudební nástroje, rozvíjíme si hudební sluch, učíme se o hudebnících a hudebních žánrech
Výtvarný kroužek – každé ráno máme pravidelný výtvarný kroužek, využíváme různé výtvarné techniky a materiály
Vědecký kroužek – jedenkrát týdně prozkoumáváme svět pomocí hravých chemických a fyzikálních pokusů
V zimě jezdíme na ozdravný pobyt na hory a také se tam učíme pod dohledem kvalifikovaných instruktorů lyžovat
V létě také trávíme týden na zdravém vzduchu na horách

Tematické výlety, workshopy, návštěvy divadel, ZOO, zvířecí farmy, výstavy, muzea a jiná zajímavá místa jsou nedílnou součástí náplně aktivit naší školky
soukromé školkyOdpolední klub pro školáky
Do odpoledního klubu v naší školce přijímáme děti, které absolvovaly minimálně dva roky docházky v naší, případně jiné školce, s částečnou znalostí AJ. Tyto odpolední konverzační bloky s našimi lektory (rodilými mluvčími) pomáhají dětem, které nastoupily do ZŠ, udržet bezchybnou komunikaci, čtení, psaní a gramatiku v AJ na vysoké úrovni. Vše probíhá interaktivní a zábavnou formou výuky. Děti se mohou zúčastnit veškerých aktivit, které pořádá školka (hory, výlety, oslavy různých svátků, prázdninový program). Ze škol, které jsou v blízkosti školky, si náš učitel na přání rodičů, může dítě vyzvednout a doprovodí ho do odpoledního klubu. Program klubu je vytvořen tak, abychom v určitých oblastech navazovali na osnovy školy, pokračovali v rozvoji jazyka a zároveň děti nepřetěžovali.
Bead school soukromou školkuProstory
Bead school Hostýnská se nachází v areálu Základní školy Hostýnská 2100/2, v klidné části Prahy 10 Malešice. Vchod do školky je samostatný, z boční strany ZŠ, v areálu školní zahrady a sportoviště. Tato část je oddělena zamykatelnou branou. Zahradu a hřiště, které je v zimě zastřešené pro tenis, aktivně využíváme. Po vstupu do školky jsou samostatné šatny, kde má každé dítě svoje místo pro převlékání a ukládání svých svršků. Prostorná chodba nás dovede do dvou tříd – hracích místností. Obě tyto místnosti jsou velmi světlé, situované na jižní stranu, tudíž máme stále denní světlo. V jedné třídě máme část pro ty, kteří si rády po obědě odpočinou. Tato třída je též využívaná pro odpolední klub školáků. Druhá třída je využívaná pro běžné denní aktivity školky. V prostorné chodbě máme kulinářský koutek, ve kterém jednou týdně s dětmi vaříme a pečeme zdravé dobroty, na kterých si pak pochutnáváme. Prostory školky poskytují absolutní pohodlí a bezpečí pro Vaše dítě.
 ve Strašnicích Bead schoolStrava a pitný režim
Na obědy a svačiny chodíme do školní jídelny přilehlou chodbou. Zde se stravujeme v čase nám vyhrazeném, tudíž v naprostém klidu bez školních dětí. Strava je normovaná dle směrnic MŠ. Žádná dovážená jídla v termoskách, vždy čerstvě uvařená, vyvážená strava. Pitný režim je samozřejmostí.