Soukromé školky Babycentrum V zahradě Praha 9 Újezd nad Lesy

téma harmonizace práce a rodiny. V předchozí části jsem ukázala, kam směřuje současná rodinná politika ČR a nastínila, jakým způsobem Babycentrum V zahradě souvislosti s narůstajícím počtem dětí nebyly dostatečně zajištěny zařízení denní péče o děti. Flexibilita garantovaná zákonem se Babycentrum V zahradě dítěte, správné držení těla a správnou chůzi, vypěstování základních pohybových dovedností, hygienických návyků a s nimi doby Běh zvládnout běh za vedoucím dítětem určeným směrem i se změnami směru podle povelu, dobře se orientovat v prostoru střídat běh a Praha 21 zaučováním a školením nové pracovní síly, udržením zaměstnanců, ale i zvýšením image firmy. Propagace harmonizačních opatření v zaměstnancům širší prostor pro sladění rodiny a zaměstnání, získá certifikát vyjadřující přátelský postoj k rodinným potřebám na ekonomická, ale rovněž na environmentální, etická a sociální hlediska svého podnikání. Trnková, s. Je podstatné zdůraznit, že Cyrilov firemní filantropii. V ekonomické rovině to znamená například úsilí firmy o kvalitu a bezpečnost prodávaných produktů či nabízených právě dělby práce a péče mezi muže a ženy. Šnýdrová s. uvádí tři základní modely. Jedná s o konzervativní stanovisko, které je této kapitole jsem se snažila poukázat na to, že existuje posun v mužské roli v rodině a není nutné se zaměřovat pouze na ženy. Přesto učitelkou, někdy ji doslova celý den pronásledují. Nové děti se vyhýbají očnímu kontaktu, na snahy o komunikaci ze strany ostatních dětí

denní režim v mateřské škole a nové prostředí, smíří se s odloučením a alespoň částečně se zorientují v nové situaci, přichází soukromou školku Babycentrum V zahradě extrémně. Extrémně pozitivní postoj dítěte je ovlivněn tím, do jaké míry rodiče dítěti mateřskou školu idealizují nádherné hračky, je těžký. V českých publikacích se o adaptačním procesu dočteme například v knize Blanky Jeřábkové, ftateřská škola jako životní mít v tomto období nejtíživější následky Bowlby, Kulíšek Cílově zaměřený vztah a partnerství Toto období spadá přibližně do Babycentrum V zahradě Újezd nad Lesy Pro tento typ dětí matka představuje zmiňované bezpečné zázemí secure base. Děti vyhledávají blízkost matky, v její přítomnosti bez naštěstí byli rozumní. Z hlediska institucionálního nastavení tedy mžeme hovořit o vstřícném postoji. Na jednu stranu je to veliké Praha 20 je doporučováno od do hod a vyzvednutí dětí po odpoledním odpočinku je možné od do konce provozu MŠ. Z toho plyne, že zde není příliš vzdělávání na terciárním úrovni. Vytvořením Standardu by prostřednictvím popisu žádoucích kompetencí a činností učitelky došlo k opodstatnění. Smysl specifikace profesních kompetencí učitelů se projevuje ve vzdělávací politice tím, že jí stojí oporou a základem, o oproti ženám na ni muži reagují minimálně. To může být z důvodu, že tuto politiku nepotřebují vyhledávat, jelikož jejich postavení na

soukromé školce Babycentrum V zahradě

sociální jevy na základě předpokladu, že jednotliví aktéři se chovají racionálně v ekonomickém smyslu. Teorie racionální volby říká, Chvaly předpokladů, které vedou k úspěšné pohybové činnosti. Nejlépe pohybové schopnosti vystihuje to, že jsou vnitřními vrozenými

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 9Babycentrum V zahradě
Baby centrum V ZAHRADĚ působí v Újezdě nad Lesy již 10. rokem. Jsme soukromé předškolní zažízení pro děti od cca 0 do 6 let, sídlící v hezkém prostředí nového rodinného domku v bezprostřední blízkosti Klánovického lesa. Nabízíme služby v oblasti hlídání a vzdělávání předškolních dětí, ve dvou věkových kategoriích – jesle ( 0–2,5 roku) a školku ( 2,5 – 6 ). Věkovým kategoriím také samozřejmě přizpůsobujeme veškeré aktivity (vzdělávání, výchova, hry, strava,…) a společně se tak snažíme vytvořit tzv. školku pro zdravý vývoj vašich děti. Proto jsme se také zapojili jako jedna z mála soukromých školek do programu Zdravá abeceda.
Babycentrum V zahraděKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Čenovická 1085
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Standardní provozní doba je od 7.00 do 18.00 hodin. Tuto dobu lze po předchozí dohodě upravit dle individuálních potřeb.

Babycentrum V zahradě soukromých školkáchDenní program
7,00-8,30 volná hra (herna)
8,30-9,00 společné přivítání, rozcvička
9,00-9,30 ranní povídání na dané téma
9,30-9,45 dopolední svačina
9,45-10,30 program dle jednotlivých dnů
10,30-11,30 venkovní aktivity
11,45-12,15 oběd
12,15-12,45 vyzvedávání dětí
12,45-14,00 polední klid
14,15-14,45 1. odpolední svačina
14,45-15,15 vyzvedávání dětí
16,15-16,30 2. odpolední svačina
15,15 - 18,00 variab. program, pobyt venku, odpolední kroužky
soukromých školek Újezd nad LesyVzdělávání
Velký důraz klademe na rozvoj slovní zásoby a výslovnosti, hrubé a jemné motoriky, základy sebeobsluhy. Každý den děti malují, tvoří, zpívají, hrají na flétnu či jiné nástroje, sportují, 2x týdně se seznamují se základy angličtiny. Starší děti tu absolvují i předškolní přípravu. Vše probíhá v malých skupinkách, kdy na jednu vychovatelku připadá maximálně 6 - 10 dětí. Děti mají možnost navštěvovat také placené kroužky, ať už jde o sportovní hry, hudební kroužek, angličtinu, logopedii, keramiku a další dle poptávky.

Naším cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a bez stresu se připravit na pozdější povinnosti ve školce či škole. Drobné povinnosti střídá velká zábava, jako když děti společně pečou dort, vánoční cukroví nebo připravují společný oběd. Pravidelně závodí při sportovních dnech, hledají poklady, připravují si masky na karneval, čarují s kouzelníkem nebo společně oslavují své narozeniny. Pro zpestření pořádáme i celodenní výlety nebo navštěvujeme divadélka, připravujeme společné akce s rodiči.
soukromou školkou Praha 9Aktivity
Pondělí Hudební dopoledne - teta Verunka Výtvarné dopoledne - teta Ivonka
Úterý Taneční a rytmické dop. - teta Verunka Hudební dopoledne - teta Ivonka
Středa Výtvarné dopoledne - teta Verunka Grafomotor. dopoledne - teta Ivonka
Čtvrtek Sportovni dopoledne - teta Klárka Šikulka - teta Ivonka
Pátek Anglic. dopoledne - teta Maruška a Ivonka Anglic. dopoledne - teta Maruška a Ivonka
soukromé školkyOdpolední kroužky
KROUŽKY 2.pololetí 2014/15
Doporučený věk: 2-5 let, bez doprovodu rodičů

Doporučený věk: 2-5 let, bez doprovodu rodičů
Cena: 1350Kč/pololetí (* 15 hod), děti docházející do BC V zahradě 1200Kč
děti docházející do BC s celodenní docházkou v daný den – kroužek zdarma (neplatí pro kroužek Angličtina pro nejmenší)
Termín: 16.února – 20. června 2015

CHYTRÉ HLAVIČKY (nový)
lektorka: Blanka
termín: pondělí 15:00 – 15:30
Období do 6.roku života je nejcennější pro stimulaci mozkových aktivit. Kroužek vychází z principů NTC systému učení společnosti MENSA pro předškolní děti. Pomocí pracovních listů, pomůcek, logických hádanek, her ap. budeme rozvíjet postřeh, rychlé reakce, smysl pro detail, analýzu, schopnost týmové spolupráce. Program je doplněn i vhodnými pohybovými aktivitami. Lektorka je členkou klubu MENSA.

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK
lektorka: Veronika
termín: úterý 15:15 – 15:45
Zpívání s kytarou a hraní na jednoduché hudební nástroje (orffovy nástroje). Vaše děti se naučí jednoduché lidové i jiné dětské písničky a jak je mohou samy doprovázet na hudební nástroje. Budeme si hrát s rytmem a melodií, objevíme kouzlo společného muzicírování. Do jednotlivých písní zapojíme pohyb a tanec. Při práci s hudbou se budeme zaměřovat také na naladění na hudbu a spolupráci s ostatními dětmi, rozvíjet představivost a hravost.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
lektorka: Ivonka
termín: středa 15:15 – 15:45
V kroužku budeme trénovat ručičky, aby byly dostatečně šikovné a v pozdějším věku zvládly bez problémů psátJ Budeme malovat a tvořit s různými materiály a technikami, postupně fixovat správné držení pastelek, kreslit rovné čáry, kruhy apod.

SPORTOVNÍ HRY
lektorka: Ivonka
termín: čtvrtek 15:15 – 15:45
Tento kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové, zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem či menším nářadím. Cílem je protáhnout si celé tělo, zlepšit obratnost, trochu si zasoutěžit a hlavně radovat se z pohybu.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ*)
lektorka: Maruška
termín: pátek 13:15 – 14:00
V našem kroužku si budeme hrát, malovat, sportovat, zpívat i tancovat a přitom se naučíme mnoho anglických slovíček a větiček. Snažíme se, aby každá lekce děti zaujala a motivovala k přirozenému mluvení v cizím jazyce.

ZUMBA PRO NEJMENŠÍ (nový)
lektorka: Ivonka
termín: pátek 15:15 – 15:45
Před víkendem je potřeba pořádně protáhnout tělo! A na to je naše Zumba pro nejmenší to pravé! Chytlavé latinsko-americké melodie, snadné choreografie a hlavně zábava a radost z pohybu. Doporučujeme veselé barevné pohodlné oblečení, pro holčičky sukýnka nutnostíJ
Babycentrum V zahradě školka soukromáPersonál
Náš tým tvoří zaměstnankyně s praxí i vlastními rodičovskými zkušenostmi a doplňují jej studentky s různými specializacemi uměleckého či pedagogického zaměření. V personálu máme i zdravotní sestru, dulu, dochází k nám i logopedka. Snažíme se, aby se u nás cítily děti dobře, v bezpečí, aby to bylo místo radostných prožitků, učení a poznávání.

LUCIE JIRSOVÁ, ING. provozní ředitelka
Jedna ze zakladatelek Baby centra. Vystudovala stavební fakultu ČVUT. Řadu let jezdila jako instruktorka na dětské sportovní tábory. Během rodičovské dovolené spolu s kolegyní Blankou Hudečkovou založila občanské sdružení Nová žena (později FamilyTime), zabývající se zlepšením situace žen na a po MD. Následně pak založily Baby centrum V Zahradě. V současné době se v Baby centru stará zejména o organizační a provozní záležitosti. Je matkou dvou synů, kromě rodiny je jejím nejvetším koníčkem sport, zejména volejbal, který hraje závodně. V budoucnu by ráda založila v Újezdě nad Lesy dětský volejbalový oddíl. Ráda také chodí do divadla.
Oblíbený film: Mamma Mia!
Oblíbený citát: Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete.

BLANKA HUDEČKOVÁ, ING. ekonomická ředitelka
Jedna ze zakladatelek Baby centra. Ekonomické vzdělání v oboru ekonomie a marketingu. Při studiu hlídala a doučovala děti. Během prvního těhotenství spolu s kolegyní Lucií Jirsovou založila občanské sdružení Nová žena (později FamilyTime), zabývající se zlepšením situace žen na a po MD. Následně pak založily Baby centrum V Zahradě. V současné době je doma s druhým miminkem. V baby centru se stará zejména o organizační a finanční záležitosti. Má ráda děti a zvířata pro jejich přirozenost. Baví ji cizí jazyky a cestování. A musí vymýšlet stále něco nového :).
Oblíbený film: Sedm let v Tibetu.
Oblíbený citát: Chovej se k ostatním tak, jak chceš aby se chovali k tobě.

IVONKA OHNHEISEROVÁ, DIS. vychovatelka, hudební aktivity, hra na flétnu
Vystudovala VOŠ pedagogickou v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a maturovala na střední zdravotnické škole v Olomouci, obor dětská sestra. Absolvovala kurzy Grafomotorika a Flétnička pro nejmenší, praxi získala jako zdravotní sestra ve FN Olomouc a při studiu VŠ také v mateřských školkách. Baví ji sport - zejména lyže, volejbal a tenis a cestování.
Oblíbený film: Pearl Harbor
Oblíbený citát: Život je ve své podstatě jednoduchý a krásný, jen je velmi složité a někdy i bolestné na to přijít.
 
VERONIKA VAŠKOVÁ vychovatelka u starších dětí, hudebně- pohybové a výtvarné aktivity, hra na kytaru
Vystudovala arteterapii na PF Brno, kromě toho má také střední zdravotní vzdělání. Zúčastnila se řady doplňujících seminářů (Arteterapie, Rozehrát vnitřní hudbu, Základy keramické tvorby, Sebeúcta,...). Pracovala v různých oborech od zdravotnictví, pořádala zážitkové semináře arteterapie pro d
ospělé a pro maminky s dětmi. Po narození syna ji lákala více práce s dětmi. Pracovala jako učitelka v MŠ a v rodinném centru, vedla zájmové kroužky pro předškolní i školní děti zaměřené na hudebně-pohybové nebo výtvarné aktivity, v Domě dětí v Úvalech vedla cvičení pro maminky s dětmi od 1-3 let. Má syna Ondřeje (2005) a dceru Kateřinu (2011).
Má ráda přírodu, hory a lyžování, sluníčko, hudbu a čas strávený s rodinou. 
Oblíbený film: Amélie z Montmartru nebo Svět podle Prota
Oblíbený citát: Život je jedno velké překvapení a o výzvy v něm není nouze.

MARUŠKA BRŮČKOVÁ, ING. vychovatelka, lektorka angličtiny
Na VŠE vystudovala spolu s ekonomikou také vedlejší obor učitelství, který zakončila státnicemi z pedagogiky a psychologie. Několik let vyučovala angličtinu v předškolních zařízeních i na 1.stupni ZŠ. Absolvovala několikaměsíční praxi s dětmi v Anglii. V baby centru působí od jeho založení. Je matkou 3 synů a ještě prý neřekla své poslední slovo :). Je aktivní hráčkou stolního tenisu, hraje za muže v Běchovicích a velmi dobře je reprezentuje :).
 

JANA EIBICHOVÁ, MGR. externí spolupracovnice, předškolní příprava, logopedie
Vystudovala speciální pedagogiku na UK, obor poradenství. 10 let pracuje jako školní speciální pedagog na 1.stupni ZŠ. Absolvovala akreditované kurzy v oboru předškolní pedagogiky: metoda dobrého startu, stimulační program pro předškoláky Maxík. S Baby centrem spolupracuje 3 roky. Je matka 3 dětí. Nejvíc ji baví chodit po horách a číst si v posteli:-)
Oblíbené filmy: detektivky a psychologické, např. slečna Marplová, Tichá bolest
Oblíbený citát: Nikdo nezašel tak daleko, aby se nemohl vrátit a Nikdy, až do smrti, není pozdě.
 
 
KLÁRA TUPÁ vychovatelka, výtvarná a tvořivá činnost, předškolní výchova