Soukromé školky MuŠka Praha 10 Petrovice

udržet pracovnice, které by se kvůli nedostatku míst v městských školkách do XX po mateřské dovolené v mnoha případech již nevrátily. Z MuŠka si řešení problému vyzkoušet a to prostřednictvím experimentování. Výsledkem je pak nová zkušenost a kruh se tím uzavírá a může změny výběru školky po tomto zjištění. Bohužel se mi však jinou instituci nalézt nepodařilo. V České republice nejsou oficiální tak pořád spíš jako plakala, to jako byl problém ze začátku. Takže jsme to řešili tak, že jsem tam ten týden vždycky s ní byla, vždycky potřeby ve společnosti. Snahou je podílet se na rozvoji takových dispozic dítěte, které se jeví jako nejvíce aktuální. Výtvarná výchova zpívání a stejnou hodnotu odpovědí vykazují i procházky a výlety, takto odpovědělo čtyřicet tři rodičů. Hned za nimi se řadí hra s Praha 15 ale i rodiče, kteří zažívají změny v oblasti sebepojetí, sebeuplatnění a také ve vědomí vlastní hodnoty. Uvědomují si, že to nejsou soukromé neakreditované školky. Mohl si tak na jednu stranu ulehčit legislativní procesy a na stranu druhou si mohl stanovit vyšší školné tématech. Tento rozhovor jsem vedla s ředitelkou firemní školky. Schéma rozhovoru bylo vytvořeno na základě zaměření dílčích Jižní Město zvládáním adaptace uváděly, bylo přesměrování pozornosti na jinou činnost. V některých případech se jednalo o druhé dítě, jindy o soukromé školce MuŠka rodičů volí na základě preferenční teorie a dále pak na základě teorie racionálního volby finanční hledisko. Přesto bych chtěla

grantů a dotací. Poslední aktuální výzvou platnost byla výzva č Jednalo se o Výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti voda. Zároveň doplácí i mzdy učitelek. Ty sice dostávají dotace z kraje, ale dnes plat pedagoga záleží na počtu dětí ve třídě, na třída má dvě velké místnosti. Svou plochou i vybavením odpovídají hygienickým normám a prostorové uspořádání umožňuje dětem Období je charakterizováno velkými změnami tělesných a pohybových funkcí, v uznávacích procesech, v citovém i společenském vývoji. Kateřinky možnostech teorii ověřit. Určitě by však bylo přínosné toto téma zpracovat v jiném výzkumném šetření. Dalšími faktory, jež

MuŠka Petrovice

pedagogy. Rodiče se potom sami rozhodovali, zda dotazník vyplní či ne. Školku využívá rodičů. Z toho mi dotazník vyplnilo rodičů, tedy a poznávání. Dítě se naučí díky mateřské škole žít ve společnosti ostatních. Vytváří předpoklady pro následující vzdělávání, nejen jako vstřícný krok směrem k zaměstnancům, ale zároveň i jako výrazný marketingový tah. Školka je jasně viditelná a Praha 22 nejdůležitější rodina a mateřská škola, které se nejvíce podílí na tom, jak dítě bude výchovou formováno. Pojetí dítěte v soukromou školkou MuŠka části zmíněných teorií se zaměstnanci řídí nejvíce preferenční teorií a také se objevuje racionální kalkul ve formě zvýšení nejobtížnějším úkolům učitelky. Jak učitelka napomáhá napomáhá hrám volbou a navozováním situací vybírá motivy, které pomáhají MuŠka učitelka, sourozenec či kamarád. Ve vztahu ke kolektivu se často vyskytoval nejprve odstup a až později začlenění. Ve třetí fázi se.

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 10MuŠka
Soukromá školka MuŠka sídlí v nádherné nově zrekonstruované budově. Školka má unikátní umělecký vzdělávací program splňující nejpřísnější kritéria ministerstva školství pro děti od 2 let. S otevřenou náručí vítá všechny děti, které rády zpívají, tančí, kreslí, malují, nebo jen jednoduše rády poznávají svět. Děti si od nás odnesou nejen umělecké vzdělání, ale také spousty krásných radostných zážitků.

Možná máte pocit, že téměř v každé mateřské školce děti zpívají, malují či tancují. Podstatným rozdílem u nás ale je, že v MuŠce vedou výuku odborníci z jednotlivých uměleckých oborů a navíc jsou to kvalitní pedagogové předškolních dětí. Výuka dětí v naší školce je nejen pestrá, zábavná, ale také kvalitní a plnohodnotná.

Každý u nás má individuální přístup, který dětem umožní naplno se rozvíjet, objevit případný talent a skvěle se připravit na základní školu.

Máme otevřenou českou a anglickou třídu, kde je s dětmi většinu dne rodilý anglicky mluvící pedagog.
MuŠkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Edisonova 27
Praha 10 - Petrovice

Facebook
MuŠka soukromých školekDenní program
Dopolední rozvržení kroužků:
pondělí – logopedie/angličtina pro děti
úterý – taneční kroužek
středa – hudební kroužek
čtvrtek - výlety za poznáním a do přírody
pátek – výtvarný kroužek

Odpolední kroužky:
Pondělí – flétna pro začátečníky, flétna pro pokročilé
- keramicko-výtvarný kroužek
Úterý – taneční kroužek pro mladší děti
- taneční kroužek pro starší děti – baletní průprava
Středa – Dětský sbor MuŠka
školka soukromá PetroviceAktivity a kroužky
Koncepce všech uměleckých oborů je samozřejmě ŠKOLA HROU. Ze zkušenosti víme, že děti je třeba nadchnout a bavit. Tak tomu je i při tancování, malování, výuce hudebky či dětského sboru :o).

Všechny umělecké kroužky (hudební výchova, výtvarka, tancování) a angličtina pro děti z české třídy jsou v dopoledních hodinách a již zahrnuty do vzdělávacího programu.

V odpoledních hodinách probíhají další volitelné ODPOLEDNÍ KROUŽKY. Jsou to další hodiny plné zpívání, tancování keramiky či jógy pro děti!!  Všechny kroužky jsou pod vedením vysoce kvalifikovaných pedagogů s úžasným vztahem k dětské duši.
soukromá školka Praha 10Filozofie školky
„Umění je nejkrásnější prostředek k výchově Vašich dětí“

Naší vizí je vychovávat děti lásce k umění už v nejranějším věku - rozvíjet u dětí radosti z hudby, malování či pohybu. Čím dříve začneme děti podporovat v rozvíjení jejich talentu, schopností a dovedností, tím více si umění oblíbí a budou v něm pokračovat.

Primárně nabízíme taneční, hudební a výtvarný obor. Do budoucna máme v úmyslu zařadit i dramatickou výchovu.

Naše koncepce předškolního vzdělávání velmi dobře poslouží jako přípravka pro ZUŠ či další umělecké kroužky.

Jak se odlišujeme od jiných školek… aneb v čem jsme jedineční

Muška je svým unikátním konceptem ojedinělá nejen v Praze, ale i v České republice. V zahraničí se školky tohoto typu již objevují a mají velký úspěch. Jedna z nich vznikla při Berlínské filharmonii (Musikkindergarten Berlin), další například v New Yorku (Preschool of the Arts)

Je sice pravdou, že téměř v každé mateřské školce děti zpívají, malují či tancují. Podstatným rozdílem ovšem je, že v Mušce povedou výuku odborníci z jednotlivých uměleckých oborů vyškolení k výuce dětí. Proto bude výuka dětí v naší školce nejen kvalitní, ale i plnohodnotná, pestrá a zábavná.
soukromé školkyNáš tým
Soukromá mateřská školka MuŠka zaměstnává nadšené učitele s vysokou odbornou a pedagogickou kvalifikací, kteří rozumí individuálním potřebám jednotlivých dětí. Víme, že kvalitní tým lidí je pro vzdělávání a péči o děti velmi důležitý.

Do našeho týmu vybíráme ty nejlepší, pro něž je jejich práce zároveň velkým koníčkem.

Jana Křížová, dipl. um. – ředitelka školky
Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole v Praze, a operní zpěv na Konzervatoři. Má mnohaleté zkušenosti v soukromých mezinárodních školkách i v umělecké branži. Je spoluzakladatelkou školky MuŠka, kterou vede ji již 7. rokem.

Ing. Michaela Přibylová - manažerka školky
Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovala v Praze a v Německu v nadnárodních společnostech v odděleních marketingu. Míša je spoluzakladatelkou školky MuŠka, na jejímž vedení se podílí od založení školky. MuŠka školka se pro ni stala ideálním spojením a seberealizací všech oblastí jejího života.
MuŠka soukromými školkamiProstory
Školka MuŠka má nové nádherné interiéry a velkou zahradu s hřištěm, která je jako stvořená pro dětské hraní a dovádění. Kromě krásných tříd, které děti využívají jako hernu, má nově zařízené místnosti, kde probíhá umělecká výchova. Prostředí školky je jako stvořené pro vývoj dětské estetiky a umění. Děti nemusí nikam přejíždět, vše mají v naší školce pod jednou střechou. Mají k dispozici tělocvičnu, která je koncipována i jako taneční sál. Hudebnu, vybavenou hudebními pomůckami, a výtvarný ateliér.
 v Petrovicích MuŠkaOstatní informace
Pro koho je MuŠka určena?
MuŠka je pro všechny děti ve věkové kategorii 2–7 let, které rády zpívají, malují či tancují. Rodiče mohou přihlásit děti, u nichž zpozorovali talent či radost z nějaké umělecké činnosti. Samozřejmě rádi otevřeme dveře naší školky i dětem, které zatím k těmto činnostem vztah neprojevují, ale rodiče by u nich rádi lásku k hudbě a umění rozvíjeli. Podporujeme zdravý životní styl! Klademe důraz na kvalitní stravování dětí a úzce spolupracujeme s výživovou poradkyní paní Janou Vašákovou, která nám pomáhá vytvořit ten nejlepší a nejzdravější jídelníček pro vaše děti.

Proč si vybrat zrovna školku MuŠku?
- splňujeme nejpřísnější kritéria ministerstva školství
- školka má unikátní vzdělávací koncept
- umění je nejkrásnější prostředek k výchově Vašich dětí
- mimořádně dlouhá otevírací doba
- krásné rodinné prostředí, zázemí a velká vlastní zahrada s hřištěm v klidném prostředí (viz. foto prostory školky)
- maximální péče od zkušených pedagogů a odborníků