Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 10Duhová školka
Naše soukromá mateřská umělecká školička je určena všem zvídavým a tvořivým dětem, pro které máme připravený bohatý výukový program plný her a tvoření v malém kolektivu. Kromě základního programu mateřské školy nabízíme rozšířenou výtvarnou a hudební výchovu a spoustu dalších aktivit včetně angličtiny. Dále nabízíme odpolední kroužky pro děti a hlídání dětí. Učíme se všemi smysly, rozvíjíme samostatnost, sociální dovednosti a zájmy a talent dětí. Využíváme metody alternativního vzdělávání. O děti se starají učitelky, které mají zároveň i odborné vzdělání v oboru (hudební výchova, výtvarná výchova, jazyky). Individuální přístup a péče o každou jedinečnou osobnost je u nás samozřejmostí, protože máme zájem rozvíjet talent a schopnosti všech malých umělců, vědců, objevitelů, cestovatelů… a zároveň chceme, aby se Vaše dítě u nás cítilo stejně dobře jako doma. Sídlíme v Jasmínové ulici v Praze 10, v pavilonu uprostřed zahrady v klidném prostředí obklopeném zelení.
Využijte slevy a výhody
Slevu pro sourozence 10 %!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Jasmínová 37
Praha 10 - Záběhlice

Po - Pá od 7:30 do 17:00 hodin

Duhová školka soukromým školkámDenní a týdenní program
Celodenní program od 7:30 do 17:00 hodin
Dopolední program od 7:30 do 13:00 hodin

Denní program
7:30 – 8:45 příchod dětí
7:30 – 9:00 volný program, hry
9:00 – 9:15 rozcvička
9:15 – 9:45 svačinka
9:45 – 12:00 hlavní činnost (podle týdenního programu) a vycházka nebo pobyt na zahradě
12:00 – 12:30 oběd
12:30 – 13:00 odchod dětí z dopoledního bloku / hygiena, příprava na odpočinek
13:00 – 14:45 relaxace/spánek / předškolní příprava
14:45 – 15:15 svačinka
15:15 – 17:00 volný program, hry / pobyt na zahradě (dle počasí)

Týdenní program
- vlastivěda hrou – „Putování se skřítkem Duháčkem“, výtvarná výchova / hudební výchova
- hudební výchova a základy hudební teorie / angličtina
- eurytmie – cvičení s hudbou / jóga / taj-či, výtvarná výchova / angličtina
- přírodověda / vaření / angličtina
- pracovní listy, výtvarná výchova / hudební výchova

(Pořadí programu na jednotlivé dny je proměnlivé, aby se všech aktivit mohly účastnit také děti s částečnou docházkou).Každý týden je pro děti připraveno jiné téma, ke kterému se vztahuje hlavní činnost a o kterém si s dětmi povídáme v komunitním kroužku vždy na začátku dne.
soukromými školkami ZáběhliceVzdělávání
Nabízíme individuální přístup v kolektivu 12 dětí a nadstandardní vzdělávací program s rozšířenou hudební a výtvarnou výchovou včetně základů teorie upravené s ohledem na věk a schopnosti dítěte. Ve spojení s hudební výchovou se zaměřujeme zároveň i na pohybový rozvoj. Ve výtvarné dílně pracujeme s různými materiály a výtvarnými technikami formou zážitkového pojetí. Učíme děti symbolicky se vyjadřovat, poznávat a zároveň citlivě vnímat sebe a svět kolem nás prostřednictvím uměleckých zážitků vycházejících z jejich vlastního tvořivého projevu. Klademe důraz na prožitek a kreativitu, do našich činností zařazujeme především práci s přírodními materiály.

V našem originálním výukovém programu nazvaném "Putování se skřítkem Duháčkem" se zábavným způsobem věnujeme vlastivědě a přírodovědě. Snažíme se u dětí vzbudit zájem o naši vlast, cestování, přírodu a tradice, vyprávíme si o zajímavých místech, učíme se o zvířátkách a rostlinách. Výuka hrou je přizpůsobena věku dětí tak, aby rozvíjela znalosti, představivost a cvičila paměť.

Program probíhá především v češtině, ale nenásilnou formou jsme zařadili také výuku angličtiny. Dle zájmu nabízíme i němčinu. Děti se s angličtinou (němčinou) seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí.

Program je vhodný pro děti od cca 3 let. Náplň zpestřujeme prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her a pohybových a hudebních aktivit.
soukromých školek Praha 10Aktivity a kroužky
Hudebně-pohybový kroužek
Kroužek je vhodný pro děti od cca 3 do 6 let. Na kroužku se učíme základy hudební teorie, poznáváme noty, učíme se správnému rytmickému cítění, dýchání, artikulaci, intonaci. Kroužek je zaměřen hlavně na zpívání dětských písní či melodizovaných říkadel. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, triangl, xylofon, minidřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát i samotné děti. Zpívání je proloženo hudebními i pohybovými aktivitami, tanečky a hrami. Podporujeme kladný vztah k hudbě, učíme se hudbu poslouchat a poznávat její různé podoby, hudbu vnímáme celým tělem.

Výuka hry na kytaru
Lekce jsou vhodné pro děti od cca 7-8 let i dospělé, začátečníky i pokročilé. Program upravujeme "na míru" podle přání rodičů a dítěte. Někdo se chce věnovat klasické hudbě a pokračovat ve studiu na hudební škole, jiný si chce ve volném čase zahrát pro radost svoje oblíbené písničky, příp. si oživit dovednosti hry na nástroj. Lekce probíhají v odpoledních hodinách

Výtvarný kroužek pro předškoláky
Kroužek je určený pro děti od cca 4 do 6 let. Ve výtvarném kroužku rozvíjíme výtvarné dovednosti a tvoříme výrobky z různých materiálů (lepení, kašírování, tvarování), kreslíme pastelkami, křídami, malujeme barvami. Snažíme se o rozvíjení osobnosti, fantazie, estetického a kompozičního cítění, kreativity a samostatnosti. Učíme se barvy a jejich míchání, kombinování a základy techniky malování (akvarely, temperové barvy). Zkoušíme také netradiční výtvarné techniky a využíváme prvky arteterapie. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

Výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky
Kroužek je koncipovaný pro děti od cca 5 do 8 let. Ve výtvarném kroužku se učíme a procvičujeme si různé výtvarné techniky (např. kresba, malba, linoryt, malování na sklo, modelování ze samotvrdnoucí hmoty atd.). Učíme se o barvách a jejich vzájemném míchání a kombinování, o kompozici a základech perspektivy apod. Rozvíjíme kreativitu, vizuální paměť, estetické cítění. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Využíváme netradiční výtvarné techniky a prvky arteterapie. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

Další kroužky dle roční nabídky: angličtina pro děti, logopedická přípravka ad.

Výtvarné dílničky pro děti a rodiče
Při společném tvoření dětí a rodičů (prarodičů, sourozenců...) zkoušíme tradiční i netradiční výtvarné techniky. Cílem kurzu je užít si společné chvíle při tvoření s dětmi a vyrobit si originální vlastnoručně vytvořený výrobek.

Kurzy arteterapie pro dospělé
Zážitková odpoledne jsou zaměřena na relaxaci a odpočinek, uvolnění od stresu a nároku všedních dnů, načerpání pozitivní energie. S využitím arteterapie a PCA terapie se zaměřujeme na proces tvoření a prožitek, tvořivé, sebepoznávací a relaxační metody, umělecké vyjádření, pochopení vlastních emocí. Formou zážitkového malování pracujeme s různými výtvarnými materiály a technikami (umělecké nadání a předchozí znalosti nejsou podmínkou). Cílem kurzu je podpora zdraví, seberozvoje a osobnostního růstu prostřednictvím kreativního procesu.
soukromé školkyOstatní informace
Nabízíme možnost jednorázového hlídání dětí od cca 3 let v prostorách naší školky od 7.30 do 17.00 hodin. Hlídání na dopoledne/celý den je z organizačních důvodů nutné předem objednat! Sleva při pravidelné či opakované docházce.