Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 7Opalinka Bubeneč
Jsme česko-anglická mateřská škola Opalinka s rodilými mluvčí a s akreditací MŠMT. Tato akreditace zajišťuje, že mateřská škola splňuje všechny hygienické, bezpečnostní a především vzdělávací standarty. Vzdělávání dětí probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR. Poskytujeme vzdělávání pro děti od 2-6 let. Vzhledem velkého zájmu ze strany rodičů o naši mateřskou školu, jsme se proto rozhodli otevřít další pobočku v Praze- Bubeneč.
Opalinka BubenečKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Čechova 587/29
Praha 7 - Bubeneč

Po-Pá 8:00 – 18:00

Facebook
Opalinka Bubeneč soukromá školkaCO JE NAŠIM CÍLEM
Našim cílem je, aby děti byly připraveny na úspěšný start do českých a mezinárodních škol a
dalšího života.
soukromým školkám BubenečCO MŮŽEME NABÍDNOUT
• Rodilé mluvčí anglického jazyka.
• Připravit vaše dítě do českých a mezinárodních základních škol ve všech vzdělávacích
oblastech, které jsou nutné zvládnout před nástupem do první třídy.
• Přizpůsobovat vzdělávání vašemu dítěti podle jeho aktuální úrovně, potřeb a zájmu –
respektujeme individualitu a osobnost každého dítěte.
• Pravidelná diagnostika vašeho dítěte jako záruka dobré kvality vzdělávání.
• Zaměřujeme se na psychologické aspekty, které jsou klíčové rozvíjet právě
v předškolním období jako je sebedůvěra, sebevědomí, seberealizace, sebeláska,
sebereflexe.
• Našim úkolem není učit děti něco nazpaměť, ale učit je přemýšlet, rozvíjet tvořivé
myšlení, vědomosti, dovednosti na základě vlastního zkoumání, hledání odpovědí na
nastolené otázky a umět nadále se získanými informacemi pracovat, rozvíjet tak jejich
kreativitu.
• Vedeme děti ke spolupráci ve skupině a vzájemné toleranci.
soukromých školkách Praha 7DENNÍ REŽIM
Každý den probíhá denní režim s anglickými rodilými mluvčí za účasti českého
pedagoga. Český program probíhá tři odpoledne během týdne.


8:00 – 8:45 Příchod do školy, volná hra
9:00 – 9:15 Ranní rozcvička
9:15-9:30 Hudební činnosti
9:30 – 9:45 Ranní kruh
9:45 – 10:00 Dopolední svačina
10:00 – 10:30 Tematické lekce
10:45 – 12:00 Pobyt venku
12:00 – 12:30 Oběd, hygiena
12:30-14:30 Odchod dětí s půldenní docházkou, čtení dětem, spánek a odpočinek
13:00-14:00 Děti, které nechtějí spát mohou vstávat a zapojit se do připravených činností –
příprava do základní školy, jazyková příprava, logopedická chvilka apod.
14:30 – 15:00 buzení dětí, hygiena a svačina
15:00 – 15:45 Kroužky podle rozpisů
15:45-16:00 Hygiena a příprava ven
16:00 – 17:00 Pobyt venku
17:00 – 18:00 Volná hra, odchod domů
soukromé školkyKROUŽKY
Odpolední zájmové aktivity rozvíjejí dětskou osobnost po všech stránkách a jsou součástí
nadstandardního vzdělání v Opalince. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách.

PONDĚLÍ: Keramická dílna
Na keramice trénujeme prostorovou představivost a rozvíjíme manuální dovednosti, jemnou
motoriku a koordinaci ruky a oka. Při práci používáme různá vykrajovátka, válečky a
špachtle.

ÚTERÝ: Jóga
Na józe se formou hry učíme, jak správně zacházet se svým tělem. Během cvičení trénujeme
mj. ohebnost, pozornost, rovnováhu a práci s dechem.

STŘEDA: Umění
Jako malí malíři si osvojujeme různé výtvarné techniky – kreslíme, malujeme, vybarvujeme,
lepíme, tiskneme, tvoříme koláže… Výsledná umělecká díla pak také zdobí prostory školky.

ČTVRTEK: Tanečky
Tančíme na rytmické melodie a získáváme základní taneční a pohybovou průpravu. Na
začátku každé lekce se rozcvičíme a rozhýbáme. Pak nacvičujeme jednoduché kroky a
připomínáme si již dříve naučené choreografie.

PÁTEK: Malý vědec
Zapojujeme se do pokusů, které nám zodpoví naše zvídavé otázky a díky kterým
prozkoumáváme svět kolem nás.