Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 9Mraveneček
Mraveneček je dětská skupina anglicko-česká, která nabízí každodenní výuku angličtiny a rozšířené výtvarné činnosti a současně chce rozvíjet děti ve všech oblastech potřebných pro jejich všestranný rozvoj. Dětem předškolního věku (cca 2,5- 6 let) pomáhá hravou a pestrou formou hledat a rozvíjet jejich obdarování, dovednosti, charakter a spolupráci mezi sebou navzájem.

Dětská skupina Mraveneček se nachází v MČ Praha - Satalice v přízemí nově zrekonstruovaného rodinného domku se zahradou. Umístění školky je ve středu obce a má velmi dobrou dostupnost MHD i vlaku. Obec sousedí s lesem – oborou, kde s dětmi často pobýváme, má pěkné vybavené dětské hřiště a zmodernizovanou sokolovnu, kam chodíme s dětmi cvičit.
MravenečekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pod poštou 90/3
Praha 9 - Satalice

od 8.00 hod. do 16.00 hod

Mraveneček soukromých školkáchZaměření
Mraveneček nabízí především nadstandartní výuku angličtiny v dvojjazyčném prostředí. Učitel – rodilý mluvčí je přítomen ve školce po celý den. Děti se v bilingvním prostředí školky učí cizí jazyk nenásilnou formou a přirozeným způsobem a to především každodenní zkušeností a interakcí. Dalším důležitým zaměřením naší školky jsou výtvarné činnosti, jejichž cílem je zvláště podpora tvořivosti a fantazie. Samozřejmě nezapomínáme na rozvoj dětí i v dalších oblastech. V rámci školky probíhá cvičení v sokolovně, hra na flétnu, předškolní příprava, logopedická prevence, kurzy plavání, návštěvy divadelních představení, exkurze a mnoho dalších aktivit.
soukromými školkami SataliceVize a cíle
Ve školce Mraveneček věříme, že dětství je pro člověka mimořádně důležité a tvoří základ, který pomáhá udržovat stabilitu našeho dalšího života. Dětství dítěte má velký vliv na to, kým se v dospělosti staneme. Nejde tu jen o tělesný vývoj, ale také o utváření osobnosti, charakteru, návyků, emocí, vztahů a mnoha dalších dovedností, které jsou pro člověka tak důležité. Proto v naší školce přistupujeme k výchově a vzdělávání dětí s velkou zodpovědností a péčí. Snažíme se o komplexní rozvoj dítěte s porozuměním k jeho individuálním zvláštnostem a obdarováním. Naším cílem je vytvořit dětem v naší školce takové prostředí, atmosféru a způsob výuky, které je budou motivovat k tvůrčí aktivitě, komunikaci, spolupráci, vytrvalosti, zodpovědnosti a dalším dovednostem, které pak uplatní nejen ve škole, ale i ve svém dalším životě Jsme si vědomi, že k naplňování těchto cílů patří i spokojení učitelé, kteří ke své práci přistupují s vizí, zodpovědně, tvořivě, s láskou, empatií a v přirozené autoritě. Naší touhou je, aby děti v naší školce zvládly přechod z rodinného prostředí bez stresu a strachu a mohly se do školky těšit.
soukromé školce Praha 9Umístění a vybavení
Naše dětská skupina sídlí v přízemí nově zrekonstruovaného rodinného domu se zahradou v MČ Praha – Satalice, s dobrou dostupností MHD i vlaku. Vybavení školky je bezpečné a podnětné, využíváme takové didaktické pomůcky a hračky, které děti rozvíjí v různých oblastech a motivují k vlastnímu poznávání, explorativním činnostem a také ke hře. Velmi rádi pracujeme s přírodními materiály, ale nebráníme se ani novým technologiím a pomůckám, které se při učení osvědčily. K procházkám a venkovním aktivitám využíváme velmi často krásný les-oboru v blízkosti naší školky
soukromé školkyUčitelé a činnosti
Dětem se věnují zkušení a kvalifikovaní učitelé a lektoři, které práce s dětmi těší. Při předškolní přípravě a některých dalších aktivitách vyžadujících soustředění jsou děti rozděleny na mladší a starší, či podle své zralosti. V ostatních činnostech, hrách a častém pobytu venku jsou děti ve věkově smíšeném kolektivu. Tento způsob dovoluje efektivně využít všech pozitivních přínosů obou modelů. Kromě pravidelných činností a výukových bloků, ve kterých nechybí výtvarná tvoření, hudba, tanec, přírodovědné a pěstitelské pokusy, cvičení, vyprávění pohádek a příběhů, logopedická cvičení, hra na flétnu, předškolní příprava a mnoho dalšího, pořádáme s dětmi výlety, návštěvy divadélek a kurzy plavání. Při tom všem nesmí chybět ani legrace a zábava.
Mraveneček soukromých školekVzdělávací program
Naše dětská skupina má vypracován vlastní vzdělávací plán, ve kterém uplatňujeme nejnovější poznatky z předškolního vzdělávání. Ve výuce využíváme více metod, jako například prožitkovou pedagogiku, některé Montessori metody a mnoho dalších. Neustále se snažíme vyhledávat způsoby, které jsou pro rozvoj předškolních dětí nejvhodnější a nejefektivnější. Každý týden má své dané téma, které děti vstřebávají v obou jazycích a tak adekvátně jejich věku a schopnostem rozvíjejí svoji slovní zásobu v českém i anglickém jazyce. Snažíme se, aby děti získávaly nové zkušenosti co nejčastěji v reálném prostředí, přímým zážitkem a za účasti všech smyslů. U dětí podporujeme radost z poznávání, objevování a zvídavost. Častým pobytem v lese a na naší zahrádce podporujeme u dětí vnímavost a lásku k přírodě. Na zahrádce pěstujeme vlastní bylinky, květiny a zeleninu. Důležité jsou pro nás následující zásady:

každé dítě je jedinečné- potřeba individuálního přístupu
potřebuje lásku a přijetí, uznání, potřebu někam patřit, smysluplnost
dítě by mělo zažívat krásu, mít možnost tvořit, poznávat, prozkoumávat
dítě potřebuje pohyb, hru, vlastní tempo, odpočinek, dobré a zdravé jídlo
dítě by se mělo cítit bezpečně
dítě potřebuje vedení, pravidla, řád, vhodné podněty a prostředí pro svůj rozvoj