Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 9MONTE KIDS Vysočany
MONTE KIDS je soukromé předškolní zařízení s prvky Montessori pro děti od 18 m. – 6 let. Školka a jesle se nachází na Proseku, v Praze 9, v ulici Novoškolská 696. Je součástí areálu Centra volného času, kde se nachází i zahrada pro školku. Děti zde najdou podnětné a připravené prostředí, které podporuje jejich harmonický rozvoj. Ve školce vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám,,. Naleznete zde milé a rodinné prostředí. Učitelky a chůvy jsou plně kvalifikované. Samozřejmostí je respektující přístup k dětem. Nedílnou součástí je výuka angličtiny pro děti od 3 let.
Využijte slevy a výhody
Jeden měsíc stravného zdarma!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Novoškolská 696
Praha 9 - Vysočany

Facebook
MONTE KIDS Vysočany soukromých školkáchVýuka
Od 3 – 6 let
Snažíme se prohlubovat naše znalosti a zkušenosti v oboru a zařazovat do výuky stále nové, ale i praxí ověřené metody výuky pro dosažení nejlepších výsledků. Intenzita vzdělávacího procesu je závislá na věku dítěte a musí být odstupňována podle zralosti jednotlivých dětí.

Kromě témat dle ŠVP máme rozdělené dny takto :

Pondělí : počtářský den ( nejen matematika, předmatematické dovednosti, prostorová
orientace, logika …), cvičení v tělocvičně, angličtina

Úterý : výtvarný den ( dopolední výtvarná a pracovní činnost k tématu týdne ), cvičení
v tělocvičně, angličtina

Středa : jazykový den ( hra s písmeny, rozvoj řeči a jazyka, vnímání všemi smysly ), cvičení
v tělocvičně, angličtina

Čtvrtek : hudební hrátky ( zpívání, rytmická cvičení, seznámení s hudebními nástroji a
hudbou…), tanec, angličtina

Pátek : praktický den ( péče o kytky, úklid ve třídě, pečení, práce na zahrádce), sportovní
přípravka, angličtina
soukromou školkou VysočanyAktivity
• Divadelní představení ve školce i jeslích
• Ekoprogramy dle tématu
• Dopravní hřiště
• Dílničky s rodiči
• Návštěva knihovny a ZŠ
• Canisterapie
• Programy s rodiči

• Karnevaly
• Mobilní planetárium
• Návštěvy Toulcova Dvora, různé výlety
soukromými školkami Praha 9Jesle
Od 18 m. – 3 let
Klademe důraz na individuální potřeby dítěte a jejich naplňování. Pomáháme dětem budovat správné hygienické návyky, trénovat sebeobslužné činnosti a pěstovat smysl pro pořádek. Zaměřujeme se na celkový zdravý vývoj dítěte v bezpečném a láskyplném prostředí.

• práce s Montessori pomůckami
• motorické hry na podporu správného vývoje těla
• hudební výchova ( rytmus, hlasitost, melodie, hudební nástroje)
• písničky ( poslech, zpěv )
• čtení dětem ( vytvoření vztahu ke knihám, obrázky, hmatové knihy )
• dramatická výchova ( rozeznávání emocí, říkanky, zvuky zvířátek...)
• každodenní pobyt dětí venku
• barvy, malování, modelování...