Copyright © 2012-2020 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 6V Kolonce
Mateřská škola V Kolonce je nová soukromá školka na Praze 6, v blízkosti obory Hvězda. Naše školka je vzdělávacím zařízením pro děti od 2.5 do 6 let se zaměřením na komplexní rozvoj dětské osobnosti, dle mezinárodního programu „Začít spolu“ / Step by Step/,řadou výtvarných kroužků /kreslení, keramika, AJ/ a také nabízíme sportovní a pohybové vyžití našich dětí, které je nezbytně důležité pro jejich zdravý fyzický a duševní vývoj/cvičení jógy, infrasauna k dispozici v budově školky, aktivní zahrada – dětské hřiště a altán pro výuku venku, procházky do obory Hvězda/.

Kvalitní činnost naší soukromé mateřské školky je pro nás stěžejní, přesto nabízíme další aktivity nad její rámec.
V KolonceKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Slezanů 17/2297
Praha 6 - Břevnov

Po - pá 7:00 - 17:00 hod.

V Kolonce soukromá školkaDenní program
7:00 - 9:30 Příchod dětí, kreslení, ranní volné hry.
9:00 - 9:15 Zpívání s nástroji
9:20 - 9:40 Tělocvik
9:45 - 10:00 Svačina
10:10 - 10:45 „Téma týdne„ – každý týden se věnujeme jinému tématu, které zpracováváme výtvarně, hudebně i pohybově /např. lidové zvyky, život zvířat, přírodní zákonitosti, divadelní představení atd./ viz Týdenní rozvrh.
PO – téma týdne
ÚT – básničky, písničky – učíme se,
ST – zvíře týdne,
ČT – výtvarka,
PÁ – interaktivní blok
10:45 - 11:00 Oblékání
11:00 - 11:45 Pobyt venku /sauna, solná jeskyně – viz Týdenní rozvrh/
12:00 - 12:30 Oběd
12:30 - 14:30 Odpolední klid
14:50 - 15:15 Odpolední svačina
15:15 - 16:00 Odpolední edukační program
/výtvarný, sportovní, hudební, řízené činnosti/
16:00 - 17:00 Volné hry, za pěkného počasí zahrada, odchod domů
soukromými školkami BřevnovVzdělávání
V rámci každodenní docházky, dle učebního plánu, připravujeme dětem témata vycházející z Rámcového vzdělávacího programu, který je připraven na celý školní rok, řadu výtvarných činností, hudební výchovu /za doprovodu hudebního nástroje/, výuku hry na flétnu, řadu tématicky laděných písniček spolu s pohybovou výchovou. Jednotlivá témata vzdělávacího plánu jsou rozdělena na měsíce s týdenní /denní/ specifikací tak, aby se prolínala do všech činností dětí.

Plánujeme VVD – Velká výtvarná dopoledne, která opět tématicky zapadají do vzdělávacího programu, ve kterých je výtvarné výchově věnován větší prostor. V rámci řízených činností děti pracují jak společně, tak i ve skupinách, a to podle svých dovedností a schopností. Při práci jsou na děti kladeny přiměřené nároky a získávají také odpovídající informace k daným tématů.

Jednou měsíčně školku navštíví divadelní soubor, bublináři , kouzelník…
soukromých školkách Praha 6Učební plán ,,Začít spolu,,
Projekt Začít spolu školní rok 2009/2010, školní výukový plán ŠVP je postaven především na tom, co děti znají, umí a cílem je na těchto základech jejich schopnosti upevňovat a rozvíjet. Při plnění ŠVP budeme dodržovat zásadu, že děti si budou především hrát a hrou se budou učit. Činnosti budou přiměřeně rozděleny do tzv. neřízených a tzv. řízených činností. Oba druhy činností budou vycházet z prožitků dětí.

Naše děti učíme:

- Mít rád
- Smát se
- Naslouchat a učit se
- Říkat prosím a děkuji
- Mít vlastní názory
- Respektovat názory ostatních
- Být upřímní
- Být kamarádští
- Být sami sebou
soukromé školkyAktivity a kroužky
Všechny aktivity naší soukromé školky probíhají s individuálním přístupem ke každému dítěti. S ohledem na malý rodinný kolektiv, ve kterém je jedna učitelka na 5-6 dětí, využíváme beze zbytku společně strávený čas k rozšiřování znalostí a dovedností dětí. Podporujeme kamarádství, pravidla slušného chování, vedeme děti k toleranci a empatii.

Aktivity mateřské školy v zimních měsících
V zimních měsících navštěvujeme mikrobusem s dětskými bezpečnostními pásy solnou jeskyni v relaxačním centru v nemocnici Na Homolce. Pravidelně se saunujeme v infrasauně, která je přímo v budově naší školky. Pořádáme výlety /bezpečně autobusem/. Jako malé zpestření organizujeme pro naše děti Noc ve školce.

Jazyky a kroužky ve školce
V rámci školného se děti seznamují s anglickým jazykem, nad rámec školného nabízíme individuelní hodiny s rodilým mluvčím francouzského jazyka. Dětem je k dispozici nad rámec školkovného kroužek gymnastiky. Do školky také pravidelně dochází soukromá klinická logopedka PaeDr. I. Vacková, která se s dětmi věnuje logopedické prevenci. Úzce spolupracujeme se zkušenou psycholožkou PaeDr. Et. H. Žáčkovou, specializovanou na předškolní a školní mládež.

Nabídka kroužků:
- Angličtina pro děti od 4 let
- Logopedie
- Gymnastika - protažení celého těla
- Francoužština - individuální hodiny s rodilým mluvčím
- Flétna

Školku pravidelně navštěvují divadelní soubory, kouzelníci, bublináři atd., jejichž vystoupení je v ceně školného.
V Kolonce soukromou školkuStrava a pitný režim
Velký důraz je kladen na stravovací návyky našich dětí. Plnohodnotná a vyvážená strava je dětem podávána v cca 3 hod. intervalech – dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka. Oběd je složen ze tří chodů – polévka, hlavní jídlo a moučník nebo ovoce /popř. zeleninový salát/. Děti dodržují pravidelný pitný režim, pití je k dispozici ke každému jídlu a v průběhu celého dne /čaje, neperlivé minerálky/.

Děti do jídla nenutíme, většinou po celodenních aktivitách a procházkách dětem přirozeně vytráví a připojíme-li k tomu sílu kolektivu, který dítě inspiruje i ve stravovacích návycích, věřím, že budete překvapeni,jak si právě vaše dítko pochutnává na jídle, které nemá ve svém obvyklém „repertoáru“.