Copyright © 2012-2021 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 3Smíšek Jarov
V Integrační školičce Smíšek čeká na Vaše děti příjemné prostředí, tety respektující individualitu každého jednotlivého dítěte, jeho zájmy a všestranný rozvoj. Nabízíme celodenní vzdělávání dle platných vzdělávacích plánů pod odborným vedením speciálních pedagogů a ostatního pedagogického personálu.

Smíšek garantuje všem dětem individuální přístup a další zařazení do běžného vzdělávacího procesu nebo zařazení do speciální školy odpovídající jeho individuálním potřebám.

Školička dává prostor pro docházku i dětem, které neměli to štěstí narodit se do podnětného prostředí vhodného pro jejich růst a všestranný rozvoj. Mnozí rodiče nezvládají své kompetence a péči o své děti. Jelikož se sami narodili v sociálně slabém prostředí nebo vyrůstali v dětském domově a neměli vzor zdravé rodiny. U nás si tito rodiče díky doplňujícím vzdělávacím aktivitám mají možnost osvojit potřebné rodičovské kompetence.
Smíšek JarovKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Kněžské louky 55
Praha 3 - Žižkov

pondělí až pátek: 8.00 až 17.00 hod.
(po tel. dohodně možno 7.00 až 17.30 hod.)

Smíšek Jarov školka soukromáNabízíme 
Individuální přístup k jednotlivým dětem
Podpora speciálního pedagoga v rámci individuálního vzdělávání dětí
Canisterapie - metoda, která slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa
Dramaťáček – rozvoj řeči, fantazie.
Plavání
Tvořivé dílničky, výtvarné techniky, keramika
Cesty za kulturou – pravidelné divadla, koncerty, výlety za poznáním
Sobotní volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi - Smíškoviny
Vzdělávací besedy a workshopy s odborníky
soukromých školek ŽižkovVýuka 
Výuka probíhá v čase 8:00 – 17:00 hod, dle vzdělávacích plánů Ministerstva školství (včetně výstav, divadel, pobytových akcí).
Speciální pedagog vytváří individuální vzdělávací plány jednotlivých dětí.
soukromých školkách Praha 3Proč zvolit integrační školičku Smíšek? 
Nejsme běžná školka! U nás se děti nikdy nenudí! 
Vždy je připraveno vhodné podnětné prostředí, plné vzdělávacích aktivit zaměřených na zdravý rozvoj dětí pod odborným dozorem pedagogických pracovníků.
Nabízíme nadstandartní službu – individuální práce speciálního pedagoga s dětmi (není běžná praxe v MŠ)

Ve Smíšku se nedíváme na to, zda děti pochází z bohatého či chudého prostředí, jaké jsou barvy pleti, či vyznání.

Ve Smíšku pořádáme mnoho výletů a exkurzí a máme spoustu nových zážitků – vyrazily jsme na výlet za vojáky do Bechyně, kde jsme si mohly vyzkoušet tank, auta, hasit. Byly jsme na hradě, kde jsme si hrály na čarodějnice, zažily jsme prohlídku letiště Václava Havla v Praze, vyrazíme do největšího hřebčína a mnoho dalších zážitků. Přidejte se k nám ….
Veškeré vzdělávací a volnočasové aktivity jsou již zahrnuty v ceně školného.
Těšíme se na všechny děti, kterým je mezi 2-6 lety!
soukromé školkyAktivity a akce 
Co jsou to Smíškoviny?
Jde o jednorázové podpůrné aktivity, které jsou určeny rodině jako celku (rodiče, děti, prarodiče). Během nich děti sportují, vzdělávají se a tvoří různé výrobky, Tyto služby jsou určeny pro rodiny s dětmi převážně do 15 let věku dítěte, ale neodmítneme i rodiče se staršími dětmi.

Konají se vždy v sobotu od 10:00 – do 17:00 hod, 1-2x do měsíce. Bližší rozpisy najdete pod záložkou "rozpis akcí" a na facebooku.
Klub Smíšek - besedy a workshopy s odborníky na různá palčivá témata související s dětmi a životem rodiny,

Co je cílem těchto akcí?
- zlepšení a posílení role rodiny
- zlepšení rodičovských kompetencí
- posílení důvěry v sebe sama
- aktivně řešit své každodenní problémy