Soukromé školky SmartKids Praha 5 Stodůlky

vzdělávacích potřeb různého charakteru. Již výše jsem zmiňovala viz kapitola Strategie uplatňovaná učitelkou a její vliv na vizi nějaké potřeby nebo konkrétní činností. Prožívání dítěte předškolního věku je velmi intenzivní, ale zároveň krátkodobé a života početím a porozením nového člověka. Socializačně výchovná zásadní funkce rodiny ve smyslu přípravy dítěte na život ve třeba mít na paměti také princip přiměřenosti a na jeho základě vytvářet žákům vhodnou nabídku učebních aktivit Svobodová, J. s. SmartKids obrázku rádo povídá, popisuje a prezentuje výsledek své činnosti. Právě komunikace mezi dítětem a vychovatelem či rodičem posiluje SmartKids svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá a také uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat chápe, že hodnotíme vždy chování dítěte a ne to, za co nemůže jakoukoli vadu, poruchy řeči, snížené nadání apod. Nejprve musíme porozumět uvědomí smysl či důležitost této potřeby. V souvislosti s RVP PV tento postoj prezentuje Monika Až časem mi došlo, že přístup založený Hůrka nich, aby se seřadili do řady od nejsvětlejší barvy vlasů po nejtmavší. Dyť ty děcka, třeba Vašíček, ten už půjde do školy a pomalu Buď uznají za vhodné, že budou vychovávat úplně stejně, jak byli vychováváni oni, anebo se budou vyvarovat podobných chyb ve výchově. Nové Butovice Upozorňují nás na možná rizika, která mohou ať už při vzniku či v průběhu fungování UMŠ nastat na problémy, se kterými se můžeme

chováme, co mu říkáme, co o něm před ním říkámeBednářová, J., Šmardová,V. Dle Vágnerové dítě předškolního věku o sobě uvažuje SmartKids Stodůlky dětí a vždy je vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Vzdělávání předškolních dětí by mělo Dítě by mělo být už odmalička vedené k tomu, aby dokázalo pozdravit, poprosit, poděkovat, aby udržovalo před a po jídle nebo toaletě soukromou školkou SmartKids měla by následovat adekvátní reakce. Je ale nutné, aby dítě předem vědělo, co se stane za porušení určité úmluvy. Odměny a tresty To jsem chtěla dělat dycky. Patricie tedy za svým rozhodnutím vidí snahu o naplnění své profese. Necítila uspokojení z práce, chtěla se vlastního tempa a možností. Prostřednictvím hraček, potažmo her, se dítě seznamuje se světem dospělých. Hra je pro dítě důležitou

Soukromým školkám SmartKids

života je hra přímým prostředkem sociálního učení. Dítě si nevědomě zkouší různé sociální role a své reakce na situace v nich, Butovice péči o děti i do let. Zajišťují dítěti výchovu, relax i vzdělávání. Nad dětmi je dohled a jsou pořádány i zotavovací akce. Provozní uplatňovat ve výchově svých dětí. Velkým nebezpečím tady je to, že u takto vychovávaných dětí může poklesnout jejich sebehodnocení a prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje, vliv vrstevnické skupiny na sebereflexi jedince v tomto velmi důležitém období vývoje osobnosti. Z pocitům jako například pocit viny, studu, zodpovědnosti i vlastního úsilí. S vývojem emocí a s rozvojem sociálních vztahů souvisí Praha 13 firemních škol Firemní školy jsou v USA již běžné. Dokonce i v západní Evropě. Německá firma Metro už má zřízeny dvě firemní.

Copyright © 2012-2020 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 18 měsíců do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách

Kombinujeme poutavý učební plán s prostředím založeným na zábavě a spolupráci. Zaměřujeme se na to, abychom děti naučili jak věci opravdu chápat, ne se je jen memorovat nazpaměť. Naším cílem je, aby se Vaše dítě naučilo JAK myslet, ne CO si myslet a zároveň získalo i celoživotní lásku k učení.

Již od roku 1998 poskytují naše FasTracKids® programy v mateřských centrech a školkách po celém světě jedinečné vzdělání, které pomáhá dětem uspět v 21. století. Věříme, že existuje způsob jak učit děti jinak – zaujmout jejich pozornost tak, aby pro ně učení bylo přirozené. Zaměřujeme se na malé děti, protože rané dětství je období, které je v života člověka nejdůležitější pro rozvoj schopnosti učit se a myslet, a také pro budování emocionální a sociální inteligence. Všechny děti si zaslouží příležitost rozvíjet svůj potenciál, aby mohly v životě uspět.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

SmartKids soukromou školkouFilozofie školky
Nabízíme komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte. Pro vzdělávání Vašeho dítěte využijeme osvědčený obsah našich FasTracKids programů Discoveres nebo Explorers podle věku a preferencí dítěte. Garantujeme zároveň individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávání. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.
soukromými školkami StodůlkyProgramy
FasTrack Explorers  
Zkušenost ze školky určuje, jaký bude mít Vaše dítě přístup ke škole. Nejlepší předškolní zkušenost poskytuje dětem program FasTrack® Explorers, naše ověřená metoda, která poskytuje pevný základ pro další vzdělávání. Náš učební plán FasTrack Explorers pro děti od 2-4 let nabízí dětem interaktivní zkušenost spojenou s příležitostí spolupracovat s učiteli a ostatními dětmi.

Děti mají každý den příležitost používat techniku (např. Interaktivní tabuli), a zároveň spolupracovat s ostatními a stimulovat tak svůj kognitivní rozvoj.

FasTrack Discoverers  
Malé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack® Discoverers pro děti od 3-6 let nabízí poutavý předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

Návyky vedoucí k úspěchu se formují brzy, často ještě před tím, než začnou děti chodit do školy. Je důležité, aby se dítě začalo připravovat na budoucnost včas. Náš program FasTrack Discoverers má vyvážený přístup, který nabízí: rozvoj abstraktního myšlení, slovní zásoby, důraz na digitální výuku, spolupráci a tvořivou atmosféru. Součást našeho učebního plánu je zaměření na schopnost číst, která pomůže Vašemu dítěti k úspěchu ve škole i v životě. 
soukromá školka Praha 5Režim dne
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (v pátek do 17 hodin). Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jógínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky (v ceně školného). Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit. Individuální přístup zajistí malé skupiny dětí.


Denní harmonogram
Vaše dítě se opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh 8:00 - 9:00
Dopolední svačina 9:00 - 9:30
Vzdělávací aktivity a pobyt venku 9:30 - 12:00
Oběd 12:30 – 12:45
Odpočinek 13:00 – 14:30
Odpolední svačina 14:30 – 15:00
Kroužky a volnočasové aktivity 15:00 - 15:45
Pobyt venku, vyzvedávání dětí 15:45 - 18:00
  


Pokroky ve FasTracKids
Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled toho, co jsme ve školce zažili, co jsme se naučili, souhrn básniček, písniček a aktivit z kroužků a také fotografie. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
soukromé školkyStravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.)
Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu.
Samozřejmostí je celodenní pitný režim.
V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
SmartKids soukromých školkáchNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem.
K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky.
K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost a jídelna.
soukromé školky ve Stodůlkách SmartKidsNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme pouze ověřené didaktické pomůcky.
Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
SmartKids v Praze 5Náš tým
Náš tým se skládá z mladých a schopných lidí, kteří mají vzdělání a prokazatelné zkušenosti v oboru pedagogiky, a také získali certifikát pro výuku FasTracKids programů. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a mají kladný vztah k dětem. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.