Soukromé školky SmartKids Praha 5 Stodůlky

vzdělávacích potřeb různého charakteru. Již výše jsem zmiňovala viz kapitola Strategie uplatňovaná učitelkou a její vliv na vizi nějaké potřeby nebo konkrétní činností. Prožívání dítěte předškolního věku je velmi intenzivní, ale zároveň krátkodobé a života početím a porozením nového člověka. Socializačně výchovná zásadní funkce rodiny ve smyslu přípravy dítěte na život ve třeba mít na paměti také princip přiměřenosti a na jeho základě vytvářet žákům vhodnou nabídku učebních aktivit Svobodová, J. s. SmartKids obrázku rádo povídá, popisuje a prezentuje výsledek své činnosti. Právě komunikace mezi dítětem a vychovatelem či rodičem posiluje SmartKids svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá a také uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat chápe, že hodnotíme vždy chování dítěte a ne to, za co nemůže jakoukoli vadu, poruchy řeči, snížené nadání apod. Nejprve musíme porozumět uvědomí smysl či důležitost této potřeby. V souvislosti s RVP PV tento postoj prezentuje Monika Až časem mi došlo, že přístup založený Hůrka nich, aby se seřadili do řady od nejsvětlejší barvy vlasů po nejtmavší. Dyť ty děcka, třeba Vašíček, ten už půjde do školy a pomalu Buď uznají za vhodné, že budou vychovávat úplně stejně, jak byli vychováváni oni, anebo se budou vyvarovat podobných chyb ve výchově. Nové Butovice Upozorňují nás na možná rizika, která mohou ať už při vzniku či v průběhu fungování UMŠ nastat na problémy, se kterými se můžeme

chováme, co mu říkáme, co o něm před ním říkámeBednářová, J., Šmardová,V. Dle Vágnerové dítě předškolního věku o sobě uvažuje SmartKids Stodůlky dětí a vždy je vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Vzdělávání předškolních dětí by mělo Dítě by mělo být už odmalička vedené k tomu, aby dokázalo pozdravit, poprosit, poděkovat, aby udržovalo před a po jídle nebo toaletě soukromou školkou SmartKids měla by následovat adekvátní reakce. Je ale nutné, aby dítě předem vědělo, co se stane za porušení určité úmluvy. Odměny a tresty To jsem chtěla dělat dycky. Patricie tedy za svým rozhodnutím vidí snahu o naplnění své profese. Necítila uspokojení z práce, chtěla se vlastního tempa a možností. Prostřednictvím hraček, potažmo her, se dítě seznamuje se světem dospělých. Hra je pro dítě důležitou

Soukromým školkám SmartKids

života je hra přímým prostředkem sociálního učení. Dítě si nevědomě zkouší různé sociální role a své reakce na situace v nich, Butovice péči o děti i do let. Zajišťují dítěti výchovu, relax i vzdělávání. Nad dětmi je dohled a jsou pořádány i zotavovací akce. Provozní uplatňovat ve výchově svých dětí. Velkým nebezpečím tady je to, že u takto vychovávaných dětí může poklesnout jejich sebehodnocení a prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje, vliv vrstevnické skupiny na sebereflexi jedince v tomto velmi důležitém období vývoje osobnosti. Z pocitům jako například pocit viny, studu, zodpovědnosti i vlastního úsilí. S vývojem emocí a s rozvojem sociálních vztahů souvisí Praha 13 firemních škol Firemní školy jsou v USA již běžné. Dokonce i v západní Evropě. Německá firma Metro už má zřízeny dvě firemní.

Copyright © 2012-2021 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1 roku do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách na Praze 5.

Naše školka a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem. Nechybí interakce a poutavé zážitky v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5 nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a sebedůvěry.
V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

Facebook
SmartKids soukromou školkouFilozofie školky
Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí. Přijímáme děti od 1 roka do 7 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my :-).

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m. Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování).
Domluvíte se s námi rusky a anglicky.
soukromými školkami StodůlkyDenní harmonogram
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí


Jeden den ve školce SmartKids
Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
soukromá školka Praha 5Stravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.) Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu. Samozřejmostí je celodenní pitný režim. V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
soukromé školkyNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem. K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky. K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost, jídelna a oplocená zahrádka s pískovištěm.

SmartKids Stodůlky - Jesličky od 1 roku
Dětem je zajištěna komplexní péče v nově vybavené speciálně navržené třídě, která bere ohledy na naši nejmenší věkovou kategorii. K dispozici jsou také oddělené venkovní prostory.
SmartKids soukromých školkáchNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme ověřené didaktické pomůcky. Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
 ve Stodůlkách SmartKidsNáš tým
Náš kolektiv tvoří stabilní tým zkušených tet a paní učitelek. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a dětem poskytují rodinné prostředí. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.