Copyright © 2012-2019 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 9Orangery školka
Anglicky mluvící školka Orangery, která se nachází v mimořádně krásné lokalitě dolnopočernického zámeckého parku.

Naši pedagogové jsou na vysoké profesní úrovni se zkušenostmi na mezinárodních školách. Pracují s dětmi trpělivě, láskyplně s přihlédnutím na jejich vlastní potřeby, což považujeme v tomto věku dítěte od 3-6 let za nejdůležitější.

Školka kombinuje rodinnou atmosféru s potřebami předškolního vzdělávání a dbá především na harmonický vývoj dítěte.

Orangery je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají pocit bezpečí a radosti, to co potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti.

Děti v tomto období objevují svoji sílu, představivost, pamět, řeč, svoje emoce, sociální a psychický vývoj, jsme tady jenom pro ně a budeme jim pomáhat, budeme podporovat jejich sebedůvěru a sebeúctu.

Od 1. března 2016 otevíráme třídu jesliček pro děti

od 12 měsíců. Již přijímáme přihlášky!!!

Od 1. dubna probíhá zápis na nový školní rok!
Orangery školkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Národních hrdinů 39
Praha 9 - Dolní Počernice

Po - Pá od 7:00 do 18:00 hod.

Orangery školka soukromé školceNabízíme
Česká třída - Nabízíme vám 2 třídy pro děti ve věku 2-6 let.

Třídy malého kolektivu dětí pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, které vám zaručí kvalitní předškolní přípravu s celostním rozvojem osobnosti vašeho dítěte. Mateřská škola Orangery je od 1. 9. 2011 zapsaná v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Anglická třída - Nabízíme vám 2 třídy pro děti ve věku 2-6 let.

Třídy malého kolektivu dětí pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, které vám zaručí kvalitní předškolní přípravu s celostním rozvojem osobnosti vašeho dítěte.
školka soukromá Dolní PočerniceFilozofie
V naší školce probíhá vzdělávání v anglickém jazyce. Klademe důraz na kvalitní výuku formou hry. Třídy mají malý počet dětí, okolo 12 dětí na dva pedagogy. Prosazujeme individuální přístup k dětem a k výuce. Školka je vybavena interaktivními hračkami, nástroji, učebními pomůckami a počítači, které pomohou Vašim dětem v přípravě na budoucí školní docházku. Školní vzdělávací program naší školky je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.
soukromá školka Praha 9Předškolní vzdělávání
„Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“, tak nazval Robert Fulghum (americký spisovatel) svoji první knihu a my jeho slova o důležitosti kvalitního předškolního vzdělávání jen podtrhujeme.

V naší mateřské školce se snažíme o:

- Vyrovnaný a všestranný rozvoj klíčových kompetencí dítěte
- Komplexní rozvoj jeho schopnosti vstřebávat nové poznatky
- Rozvoj schopnosti k učení a řešení problémů
- Individuální přizpůsobení vývojovým, fyziologickým, sociálním, kognitivním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny
- Poskytnutí dostatečného množství podnětů dítěti k jeho aktivnímu rozvoji
- Usnadnění další životní i vzdělávací cesty dítěte

Mateřská školka ORANGERY je plně akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. A opírá se tak o Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Výuka formou her je vedena vysokoškolsky vzdělanými pedagogy.

Program školky:

- Výuka AJ a ČJ
- Putování po Česku
- Canisterapie
- Výlety
- Čtení s programem Celé Česko čte dětem