Soukromé školky Montessori Wonderworld Praha 2 Vinohrady

např. již zmiňovaná vysoká cena aktivit a omezený rozpočet školek, učitelky mateřských škol se často a rády toho dalšího programy k zaznamenání údajů Pro počítačové zaznamenávání údajů v mateřské škole existuje řada speciálních programů. Některé oprávněných orgánů. Kontrolní závěry jsou zveřejňovány ve Věstníku Znalost činnosti řídících a kontrolních úřadů je pro vedení Zvonařka školy. Cílem je zjistit a popsat, jak vzdělávání učitelek probíhá. Jsem si vědoma toho, že proces vzdělávání je složitý a spletitý, kompetence Autorka jimi rozumí takové kompetence, které jsou vztažené k vlastní osobě učitelky a týkají se její sebereflexe, postojům předpisů, hygienickou kontrolu apod. S touto skutečností souvisí také fakt, že je příslušný orgán oprávněn požadovat pouze informace, věci tam padaly. Za hlavní zisk považuje právě ono potvrzení, že svou práci vykonává dobře že jsem se asi utvrdila v tom, že ta třída soukromými školkami Montessori Wonderworld kontrolní pravomoc, je Školský úřad ŠÚ. V rámci své kontrolní působnosti kontroluje zejména hospodárnost a efektivnost při nakládání soukromou školkou Montessori Wonderworld rodičů na vizi směřování školy vnímají také v tom smyslu, že vize vzniká jako reakce na rodinnou výchovu. Vizi směřování školy v rodina a nejbližší okolí, dítě se postupně začleňuje do širší skupiny a společnosti, tedy začíná docházet do mateřské školy. Folimanka zaměřením. Podle umístění Mateřské školy běžného typu, na posledním místě ve výsledcích mého šetření, se tato hypotéza

respondentkám přístupný a jemuž rozumí. Specifické výzkumné otázky Jaké názory mají učitelky mateřských škol ohledně vzdělávání jsou tam dvě sourozenecké dvojice, a zajišťuje celodenní provoz od do Je v menší vesnici, kromě místních dětí do ní dochází i děti z My jsme prioritně řekli, že předškoláci. Nic víc. Na popud rodičů vznikla i celá jedna třída se zaměřením na sport, o čemž mluví

Montessori Wonderworld Vinohrady

využívat. Bylo by to vůči nim nefér. V současné době proto uvažujeme spíše o příspěvcích na mateřskou školu či hlídání. pracují ve třídě s malými dětmi a obě se zajímají o hudební výchovu. Monika se navíc hodně věnuje tělesné výchově. V tanečním Montessori Wonderworld konkrétní práci. Tu uvítám já i holky nejvíc. A ony určitě uvítají to, že se něco doví teoreticky, ale malinko, ale praxe je praxe. chybějícím aktivitám se rodiče vyjádřili podobně, ve čtvrtině případů udávají jednotlivé názory, nejvíce má opět anglický Montessori Wonderworld motivuje k lepšímu výkonu, k naplňování vize my nevyloučíme dítě s autismem jenom proto, že má autismus. Tak uděláme všechno proto, že Karlov postarat se nejen samy o sebe, ale v budoucnosti i o ty kluky. Přestože míra samostatnosti dětí se odvíjí od pohlaví dítěte, vize což ale není možné. Zájmové kroužky mohou být vyučovány po skončení pracovní doby mateřské školy. Zřejmě vliv a trend dnešní doby učitelkou shodli, až na časopis, který vydává škola dvakrát do roka. V možných druzích spolupráce došlo opět k velké neshodě. Náměstí Míru otázky zbylé mimo otázku první a poslední, které byly spíše orientačního charakteru. Každá otázka byla nejdříve vyhodnocena zvlášť.

Copyright © 2012-2020 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 2Montessori Wonderworld
Jsme nově otevřené Montessori children’s center Wonderworld v angličtině v ulici Pod Nuselskými schody 3, Praha 2 – Vinohrady. Jsme připraveni dětem profesionálně pomoci s velkou láskou a pochopením jejich potřeb v každé fázi jejich vývoje.

Jako odborníci z Montessori pedagogicke metody jsme navíc připraveni poskytnout naši pomoc rodičům těchto dětí.

Upřímně věříme, že úroveň kvality a míra integrity vzdělání dítěte má trvalý vliv na jeho osobnost. Naši zaměstnanci jsou připraveni pracovat s každou rodinou a dítětem individuálně, takže při návštěvě našeho centra budou mít děti možnost rozvíjet svůj vlastní styl a tempo, a rodiče budou mít přístup k nejdůležitějším informacím.

Rádi uvítáme vás a vaše děti v našem Montessori Children’s Center Wonderworld!
Montessori WonderworldKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pod Nuselskymi schody 3
Praha 2 - Vinohrady

od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hod.

Montessori Wonderworld školka soukromáDenní program
08:00 Příchod dětí / ranní hygiena
08:00 – 11:00 Pracovní blok / individuální svačina
11:00 – 11:15 Elipsa / co je nového / projekt dne / čtení / zpívání aj.
11:15 – 12:00 Pobyt venku / příprava na oběd
12:00 – 13:00 Oběd / mytí rukou / čištění zubů
13:00 – 13:15 Vyzvednutí dětí s polodenním programem
13:00 – 13:30 Odpočinek / Čtení pohádek
13:30 – 15:00 Pobyt venku
15:00 – 15:30 Použití toalety / mytí rukou / svačina
15:30 – 16:45 Odpolední kroužky
16:45 – 17:00 Vyzvednutí dětí
17:00 – 18:00 Odpolední družina
soukromými školkami VinohradyNaše programy
Dětská skupina pro děti 1-6 let (Celodenní nebo půldenní program)

V této skupině ve speciálně připraveném Montessori prostředí se děti zabývají vyšíváním, pečením chleba, mletím kávy, praním a žehlením, čištěním a mytím, vytvářením kytic, vykrajováním z hlíny a těsta a malováním obrazů. Současně se učí nové písmena a čísla, zákony matematiky a jazyka, čtou knihy, poznávají a učí se mapy světa a řešení problémů. Děti jsou zde podporovány v komplexním vývoji, učí se být kreativní a najít řešení v náročných situacích. Moudrý, tvůrčí a profesionální tým učitelů jim pomáhá v těchto obtížných záležitostech!

Vypadá to jako obyčejná mateřská škola, ale pro děti vytváří ve svých prostorách celý vesmír, který mohou celý prozkoumat jako skuteční průkopníci. V našem centru najdete širokou škálu materiálů pro rozvíjení dětského projevu, vývoj jeho velkých, jemných motorických dovedností a koordinaci pohybu. Prostor ve skupině je zvlášť uspořádán tak, aby se dítě mohlo naučit být nezávislé a komunikovat s ostatními.

Dítě zde může mnohé prozkoumat, malovat, kreslit a barvit či, obdivovat bubliny z duhových mýdel. Děti mohou dokonce upéct chutný koláč, prát jako maminka, nebo klepat kladívkem jako tatínek. Stručně řečeno, celý svět a potřebné nástroje k jeho pochopení jsou jim zde k dispozici.
soukromým školkám Praha 2Naše poslání
“Dítě je opravdu zázračná bytost, a to by měl cítit pedagog.” M. Montessori

Naším posláním je stanovit autentický standard Montessori Education v našem Montessori Children’s Center Wonderworld. Tento standard inspiruje i další naše kolegy, aby jsou se vydali stejnou cestou.

Naším hlavním úkolem je položit základy pro celostně chápanou a harmonickou osobnost dítěte, která bude schopná nezávislé volby a rozhodování, bude svobodná, a přitom zachová disciplínu.

Naše centrum je místem, kam děti chodí s radostí a s touhou se učit! Je to místo, kde:

• Realizujeme zásadně odlišný přístup k výchově, vzdělávání a vývoji dítěte.
• Děti se naučí činit nezávislý výběr a dělat vlastní rozhodnutí.
• Je hodnoceno individuální tempo dítěte a individuální vývojové plány, které jsou vytvořeny na základě potřeb dítěte.
• Existuje možnost hlubšího studia preferovaných předmětů.
• Projekty jsou vyvíjeny na základě iniciativy dítěte, nejsou rozhodnutím učitele.
• Vzdělávací proces probíhá od velmi mladého věku.
• Naši Montessori učitelé mají certifikáty a diplomy, které potvrzují jejich znalosti a dovednosti při vedení tříd s dětmi prostřednictvím systému Marie Montessori.
soukromé školkyMetoda Montessori
Metoda Marie Montessori je jedinečná. Je založena na pečlivě vyváženém vztahu mezi svobodou a jasnou strukturou speciálně určenou pro malé dítě. Metoda poskytuje příjemné, připravené prostředí s promyšleně navrženými didaktickými materiály, které odpovídají přírozeným potřebám dítěte.

Metoda Montessori dává vašemu dítěti pevný základ pro formování osobnosti, která bude plně rozvinutá, zodpovědná, šťastná a vzdělaná. Aplikujeme tyto prvky metody Montessori výuky dětí:

Děti si práci vybírají na základě svého vlastního talentu, svých zájmů a schopností.

Děti si vytvářejí pojmy samostatně pomocí samoučebních materiálů.

Děti si nastavují vlastní tempo práce, aby dobře vstřebávaly informace.

Děti určují své vlastní chyby na základě zpětné vazby didaktického Montessori materiálu.

Rodiče jsou ve vzdělávacím procesu rovnocennými partnery a mají svůj program pro zvládnutí Montessori filozofie.


Děti navštěvující skupiny Montessori získají obrovskou vnitřní motivaci k učení, schopnost soustředit se na práci, nezávislost, užitečné komunikační dovednosti a vnitřní disciplínu. Tato metoda také napomáhá budování poslušnosti a vůle, rozvíjí zodpovědnost, zvyšuje úsilí a usiluje o sebezlepšení a rozvíjí intuici a sociální adaptaci.

Program Montessori je založen na vlastní kognitivní aktivitě, která pomáhá dětem získat potřebné vědecké a společenské poznatky, rozvíjet svůj vlastní styl a optimistický přistupovat k výzvám.

Děti vychované od raného věku v systému M. Montessori k samostatné rozhodování , jsou schopny zvládnout svůj čas (zorganizovat svuj rozvrh práce ) a úspěšně spolupracovat. Jednoduše si vyměňují nápady a diskutují o své práci. Tato přirozená schopnost zaujímat pozitivní postoje a komunikovat pomáhá položit základy pro harmonické soužití s okolním světem.

Hlavní motto metody Montessori je: “Pomoz mi to udělat sám!”
Montessori Wonderworld soukromých školkáchPersonál
Zulaika Orozalieva, PhD
Zulaika se narodila a vyrostla ve velké rodině. Její rodiče byli univerzitními profesory. Vyrůstala v rodině s Montessoriovým duchem: nezávislost dětí, všechny děti děly domácí práce, každé dítě mělo své vlastní povinnosti ohledně domu. Starší děti se staraly o mladší děti a mladší děti se naučily od starších. Oni dělali domácí divadlo, šli do kina, parku a další.

Zulaika má PhD v oboru ekonomie, bakalář předškolní pedagogiky, absolvovala diplom Montessori ve věku 3-6 let, účastnila se kurzů Montessori pro deti 0-3 let a neustále se účastní různých mezinárodních konferencí a seminářů Montessori.

Její táta říkal, že každý človek by měl udělat něco dobrého pro lidstvo. S Montessori souhlasí, že dítě je jak naděje, tak slib pro lidstvo.

Nima Sherpa-Slámová
Nima se narodila v Nepálu. Celý svůj život se věnuje vzdělávání dětí předškolního věku. V Nepálu byla certifikována jako sociální pracovnice a vyškolena vládní institucí pro děti a vzdělávání.

Následující roky strávila v různých zemích získáváním zkušeností a znalostí v sociálních disciplínách a zároveň pracovala jako učitelka. Před 9 lety se definitivně přestěhovala a usadila v Praze. Pracovala 7 let v prestižní mezinárodní škole v centru Prahy a během té doby byla povýšena na pozici hlavního učitele pro děti do věku 3 let.

Nima se v Praze záhy setkala s filozofií Montessori a její každodenní život ve škole ji dovedl k poznání, že je to nejlepší způsob, jak vychovávat malé děti. Své poznatky rozvíjela v rámci dlouhodobého kurzu Montessori, který ještě víc podnítil její zájem o toto skvělé učení.

Nima vždy respektovala osobnost dětí, které měla v péči, zcela v souladu s učením Montessori. Během své kariéry se seznámila s tím, jak se liší individuální potřeby a nadání dětí, a jak tyto složky formovat využitím postupů Montessori. Rovněž tak „Připravené prostředí“, jeden z fundamentů Montessori, nelze nahradit jinými přístupy. Vytváření přátelské, podporující atmosféry je nezbytnou podmínkou a pozorování dětí je nástrojem jak docílit, aby se děti učili a rozvíjeli s radostí. A to je pro Nimu ta hlavní a nejvyšší aspirace