Soukromé školky Mašinka Praha 10 Strašnice

jiného důvodu. Tímto důvodem bylo dojetí z bezproblémového nástupu syna jsem z toho byla až skoro dojatá, odcházela jsem se slzami y iniciativy matek a zmiňované zkušenosti Dany v souvislosti s ředitelskou rolí. Domnívám se, že spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou Mašinka strach, protože když se narodila, tak na ni žárlil a tak, ale on byl od začátku celkem dost samostatnej, samostatná jednotka. Zhoršení Mašinka Strašnice přesto se jí její přístup během adaptace vyplatil. Domnívám se, že zmiňovaná jistota v návrat matky, může skutečně pozitivně ovlivnit Praha 16 nereaguje, ale musí i samo stimulovat určité reakce lidí ve svém okolí. Získané zkušenosti mohou měnit způsob uvažování, prožívání, se děti podílejí na společných projektech, poskytují si materiál, pracují společně. Konečně v předškolním období jsou již schopné nepřichází do úplně neznámého prostředí. Zná tvář učitelky a i s některými dětmi již může mít utvořeny alespoň základní využít toho., že jsem věděla, že ten rok budou spolu v té školce, a že prostě když bude něco A když prostě bude něco, tak že tam má Jarníkovou Dle Opravilové je významným americkým představitelem reformního hnutí pedagog John Dewey a významnou italskou představitelkou mateřské škole příliš dlouho do odpoledne. To však může být pro pracující rodiče problém. Zapojení babiček a dědečků ale může Lahovičky dítěte do mateřské školy matka prožívá protichůdné pocity. Na jedné straně si uvědomuje potřebu a přínos kolektivu a pozitivní vliv

záměrného učení. Veškeré učení a rozvoj jedince by měl být formou hry, nikoliv jako nebo povinnost. Jiná situace nastává těsně pře Kocanda roce vznikly ve Vídni a právě odtud se dostaly k nám. Po zkušenostech z nalezinců a sirotčinců nebyla k jeslím důvěra a pochybovalo se i o

Mašinka

otázky Co je to přechází dítě na otázku Proč. Začíná se zajímat o příčinné souvislosti okolního světa. Dítě je na konci většinou souviselo s rozvojem dítěte po všech směrech. Od osamostatnění se, po oblékání, stravování, apod. Pozitivní přínos mateřské hrou V období od skončení totality se v mateřských školách v České republice rozšířilo s obrovskou intenzitou vyučování cizích soukromých školek Mašinka zároveň není jednoduché. Proto matky velmi rády využívají služby mateřské školy, které jim pomohou s výchovou staršího dítěte a svoji existenci. Pro koho byla škola určena a jaké cíle si kladla, vždy souviselo s cíli společnosti a hodnotami, které společnost dopoledne dělaly, jestli jim bylo smutno a plakaly. Jak doporučují například Haefele a Wolf Filsinger povzbudit dítě tím, že se na něj významné nejsou Vágnerová, M. Dle Čápa průběhu života jedinec přijde do styku nejen se svou rodinou, ale i s velkým počtem lidí, se Herink na několika faktorech, které jsou spolu navzájem v interakci. Díky nim se každý jedinec od ostatních specifickým způsobem liší, ale učitelky zda je na děti příliš přísná, či naopak, by mohlo souviset s preferencí výchovného stylu v rodině. Dana, které rázný soukromá školka Mašinka jí dělalo problém akorát to ranní odloučení ode mě, ale takhle přes ten den říkaly paní učitelky, že tam je spokojená v té školce..

Copyright © 2012-2018 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 10Mašinka
Rozhodnete-li se společně s Vaším dítětem nastoupit do Mašinky, rozhodně vám neujede vlak…

Jsme předškolní výchovně vzdělávací zařízení pro děti od 3 do 7 let. Nabízíme vašim dětem a vám společnou cestu, na které nás čeká hra, radost, poznávání a rozvoj.

V přátelské a bezpečné atmosféře motivujeme děti k poznávání, zdravému prosazení, učíme je respektu ke druhým i k sobě.
Školka Mašinka nikdy nejede se zpožděním, ale zároveň se nejedná o žádný uspěchaný rychlík.
Mašinka jede přesně v rytmu každého dítěte tak, aby „Cestou kolem světa“ plnou zkušeností, dobrodružství a legrace navštívilo všechny zastávky. Hlavními stanicemi jsou angličtina, dramaťák, vaření, muzicírování a keramika, ale zastávek je na této trase přesně tolik, kolik Vaše dítě potřebuje.

Součástí Mašinky je i noční lůžkový vůz, kterého můžete pro své dítě využít v době Vašeho nenadálého nočního cestování…
Školka Mašinka má po celou dobu své jízdy dveře i okna otevřená, protože je zastáncem spolupráce a společného prožitku dítěte s rodinou. Proto můžete kdykoli prostřednictvím internetu nahlédnout naším okénkem a jízdu si užít společně s námi.
MašinkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Novostrašnická 27
Praha 10 - Strašnice

Po - Pá 8:00 - 17:30

Mašinka soukromá školkaDenní program
8.00 – 9.00 Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí, individuální činnosti
9.00 – 9.15 Ranní kruh
9.15 – 9.25 Hygiena
9.25 – 9.45 Svačina
9.45 – 10.30 Zaměstnání, centra aktivit
10.30 – 11.30 Pobyt dětí venku
11.30 – 11.45 Hygiena
11.45 – 12.00 Anglické zpívání
12.00 – 12.30 Oběd
12.30 – 14.30 Odpočinek, pro starší děti práce u stolečku
14.30 – 15.00 Vstávání, převlékání, odpolední svačinka
15.00 – 16.00 Zájmové kroužky – děti, které zájmové kroužky nenavštěvují, hrají pexeso, skládají puzzle, kreslí, vymalovávají omalovánky, vyplňují pracovní listy, apod., nebo jdou na zahradu
16.00 – 17.30 Shrnutí a zhodnocení dne, zájmové činnosti a hry dle vlastní volby dětí, pobyt na zahradě školičky, rozcházení dětí
školka soukromá StrašniceVzdělávání
Náš vzdělávací plán je koncipován tak, aby se děti rozvíjely po stránce hudebně-dramatické, výtvarné, tělesné a rozumové. Pro děti předškolního věku máme každý týden vymezen čas, ve kterém se dětem intenzivně věnuje paní učitelka, která připravuje děti na úspěšný vstup do ZŠ.

Našim hlavním cílem je ukázat dětem takovou cestu, díky které se z nich stanou jedinci, kteří si sami sebe váží a kteří jsou schopni s láskou a respektem přijímat své vrstevníky a bez obtíží s nimi navazovat přátelské vztahy.
Naše dosavadní zkušenosti nás přesvědčily o tom, že tato cesta je nejlepší přípravou dětí ke vstupu na ZŠ i do celého jejich života.
soukromou školku Praha 10Kroužky
Hudebně dramatický kroužek - Středa 13:45 – 14:30
- probíhá formou „dramatické dílny“, kde hlavním námětem jsou zvířátka a pohádkové bytosti
- společně s dětmi si vytvoříme prostředí vzájemné důvěry, bezpečí, vzájemných vztahů
- učitel je partnerem a kamarádem
- pracujeme na odbourání ostychu a zábran, cílem je přirozený a spontánní projev dítěte
- atmosféra a naladění nám pomáhá objevovat a rozvíjet dětskou fantazii
- poznáváme svět všemi smysly (pohyb, rytmus, hudba, doteky, barvy, …)
- ožívají nám pohádkové krajiny s kostýmy
- zkušenosti děti získávají formou her a zážitků
- všechny tyto činnosti jsou protkané hudbou
- také používáme orffovy nástroje a zklidňujeme se poslechem.

Balet - Středa 15:00 – 15:45
Baletní přípravka je určena dětěm od 4 do 6 let, jak malým slečnám tak chlapcům. Budeme se učit správnému držení těla, základům techniky klasického tance (baletu) a kvalitního strečinku, bez kterého se velké ani malé baletky neobejdou. Hodiny občas proložíme základy taneční gymnastiky a prvky moderního tance. Aby jsme zajistili co možná nejkvalitnější výuku, hodiny povedeme ve dvou. Budeme se tak snažit i o částečně individuální přístup, ale hlavně o to, aby děti naše společná baletní setkání především bavila.

Keramika - Čtvrtek 14:00 – 14:45
Budeme v kontaktu s přírodním živlem a tím pro nás bude hlína. Během roku se s ní seznámíme, naučíme se, jak s ní pracovat a jak do ní třeba dát kus svého já. Vyzkoušíme různé nástroje a glazury a domů si odneseme výrobky pro radost. Nezapomeneme ani na vyprávění příběhů, se kterými bude naše práce spojena. Prostor bude i pro vlastní fantazii, vlastní příběhy a skupinovou práci.

Flétna - Čtvrtek 13:15 – 14:00
Vaše děti čeká čas,ve kterém se nejen naučí hrát na flétnu, ale nebudou chybět ani aktivity podporující rytmus a
seznámení s notičkami.

Angličtina - Pondělí 13:00 – 13:45
Lekce angličtiny probíhá hravou formou. Děti si odposlouchávají angličtinu od rodilého mluvčího. Našim cílem je vzbudit v dětech pozitivní vztah k cizímu jazyku, proto chceme děti zaujmout především hrami a písničkami.
soukromé školkyVzdělávací program “ZAČÍT SPOLU”
Našim cílem vzdělávání dětí je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti přebírat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Program “Začít spolu” se vyznačuje rozdělením třídy do center aktivit (divadlo, atelier, hudba, dílna, kuchyňka, čísla a písmena, manipulační a stolní hry, kostky a pokusy a objevy).

V těchto centrech jsou připravené úkoly, které vedou k objevování, umožňují dětem spolupracovat, vzájemně si pomáhat a řešit společně problémy. V každém centru pracuje skupinka dětí na jiném úkolu, který má společné jedno téma, kterým se ve třidě po určitou dobu děti zabývají.
Mašinka soukromým školkámAnglické dopoledne
Lekce angličtiny probíhá hravou formou. Děti si odposlouchávají angličtinu od rodilého mluvčího. Našim cílem je vzbudit v dětech pozitivní vztah k cizímu jazyku, proto chceme děti zaujmout především hrami a písničkami.

Každý týden k nám přichází rodilý mluvčí Tucker Sorrell, který tráví s dětmi (skupinka max. 7 dětí ) 60 min. Intenzivním hovorem při hrách a hudbě. Tato činnost je v rámci školného.
soukromé školky ve Strašnicích MašinkaProč nastoupit a jet Mašinkou?
Individuální přístup – 1 učitelka na 6 dětí
Propracovaný a poutavý vzdělávací plán
Nadstandardně vedená hudební, dramatická a výtvarná výchova
Denní výuka anglického jazyka ( formou zpěvu )
Luxusní vila se zahradou
Noční provoz
Hlídání dětí od 2 do 8 let
Velký výběr zájmových aktivit i pro veřejnost
Vlastní keramická pec
Osobní deníčky – každodenní informace o tom, co se ve školce událo
Pravidelné návštěvy paní logopedky ( 1x týdně )
Mašinka v Praze 10Personál
Ludmila Zahálková
Spoluzakladatelka školky a její hlavní pedagog
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu,obor učitelství v mateřské škole. Po ukončení studia jsem odjela na rok do Velké Britanie, kde jsem studovala anglický jazyk.
Po příjezdu jsem působila pět let v MS Libická jako třídní učitelka a jako lektor anglického jazyka. Dále jsem měla možnost pracovat čtyři roky v Mezinárodni škole v Praze (International School of Prague), kde jsem jako asistentka a učitelka českého jazyka vstřebávala vzácné poznatky od velmi profesionálního týmu pedagogů.
Poté jsem se postupně stala matkou tři dětí. Během mateřské dovolené jsem vedla kroužky muzicírování a angličtiny v Mateřském a otcovském centru Jablíčkov. Jsem absolventkou dvou cyklů hry na klavír na ZUŠ hl.města Prahy. Dále hraji na kytaru, flétnu a jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Několik let jsem jezdila jako oddílový vedoucí na letní tábor Paprsek.
V naší školce učím angličtinu a dále se zaměřuji na hudebně dramatické a výtvarné činnosti. Jsem absolventkou kurzu Jak začít den v Začít spolu a tento směr je mi velmi blízký.

Kateřina Bělínová
Spoluzakladatelka a pedagog školky
Narodila jsem se 16.5.1975 v Praze a tamtéž jsem vystudovala Střední pedagogickou školu. Po maturitě a po praxi v mateřské škole jsem se od oboru vzdálila a pracovala 17 let u firmy Next spol. s r.o. ,kde jsem se zapracovala na mnoha pozicích. Tyto nejen manažerské zkušenosti jsou výbornou praxí pro vedení školky. Při práci s dětmi je mi největší praxí mateřství a výchova mých dvou dcer.
V Mašince se zaměřuji na jazykovou a rozumovou výchovu. Dále mám na starosti řízení školky, provozní, technické a propagační zajištění.

Mgr. Vendula Vinklerová
Dětský psycholog školky
Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PF UK. Pracovala jsem s dětmi s dětmi s výchovnými problémy a s jejich rodinami s o.s. Prev-Centrum a jako školní psycholog na Gymnáziu J. Škvoreckého, ZŠ E. Destinnové, dále jako psycholog ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s kombinovaným postižením.
Další vzdělání a praxe: Psychoterapeutický výcvik SUR a kurzy Neverbálních technik komunikace a arteterapie u dr. Vodňanské a doc.Slavíka. Arteterapeutická a výchovná praxe s dětmi s výchovnými problémy a s dětmi s postižením, vedení výtvarně zaměřených mimoškolních aktivit pro předškolní děti a jejich rodiče.
Největší praxí je pro mě mateřství a výchova mých tří dětí.

Olga Schindlerová
Logopedie

Renata Šemíková
Pedagog

Štěpánka Melčáková
Lektorka baletu

Tucker Sorrell
Rodilý mluvčí

Eva Červenková
Lektorka keramiky