Soukromé školky Malešice v Praze 10

eagování dítěte navozením „pohodového" rozhovoru, týkajícího se například zjišťování informací ohledně kamarádů, her či denního programu. Haefele a Wolf- Filsinger, (1993) zase upozorňují, že dlouhé l Více informací k Malešicím ě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě může získávat skutečné činnostní výstupy - kompetence. I při tomto způsobu práce mohou být (a měly by být) při tvorbě i realizaci vzdělávací na Zajímáte se o Malešice a školky olečenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i po Malešicích

Katalog pražských soukromých školek na Malešicích

kcích, které jsou pro dítě zajímavé − poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt s Malešicemi a jejími soukromými školkami

Informace k soukromým školkám pro Malešic

pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. − Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jej v soukromých školkách Malešice ají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské š... Hlídání dětí Malešice
Copyright © 2014 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
Bead schoolBead school
Naše školka, s historií od roku 2003, je založena na individuálním přístupu k dítěti. Naši učitelé o děti pečují s láskou a se snahou jim předat co nejvíce znalostí a zároveň jim vytvořit přívětivé prostředí pro jejich pohodu a klid. Nejdůležitější pro nás zůstává, aby děti byly spokojené, usměvavé, zažívaly legraci, radost ze hry a poznání a zároveň se cítily jako v...Zobrazit
Praha 10 - Malešice
TymišáčekTymišáček
Jsme soukromá rodinná mini školička poskytující hlídání dětí od 1 roku. Provozní doba je neomezená - dle časových potřeb rodičů. O děti u nás pečuje zdravotnický a pedagogický personál, tudíž není problém péče o děti s handicapem Snažíme se pro Vaše děti připravit pohodové, přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. Pro lepší adaptaci dětí ve školce používáme...Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Soukromé školky nejblíže Malešicím
MašinkaMašinka
Jsme předškolní výchovně vzdělávací zařízení pro děti od 3 do 7 let. Nabízíme vašim dětem a vám společnou cestu, na které nás čeká hra, radost, poznávání a rozvoj. V přátelské a bezpečné atmosféře motivujeme děti k poznávání, zdravému prosazení, učíme je respektu ke druhým i k sobě. Školka Mašinka nikdy nejede se zpožděním, ale zároveň se nejedná o žádný...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
JarabáčekJarabáček
Soukromá mateřská školka rodinného typu, s kreativním smysluplným programem, s vlastní filozofií, podloženou letitými zkušenostmi pedagogů, kteří ve školce pracují. Velmi důležitou součástí naší každodenní výuky je rozvoj jazyka českého. Víme, že výuka cizích jazyků je zvláště v dnešní době nutností, ale také víme, že český jazyk a jeho rozvoj je v mnoha předškolních...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
NeználekNeználek
Klubík Neználek - ,,školička‘‘ je čistě soukromým zařízením, nepodléháme síti Ministerstva školství ČR, a tudíž k nám můžete umístit své dítě, aniž byste přišli o rodičovský příspěvek. V naší domácí školičce klademe důraz na zdravé životní návyky. Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti. Individuálním přístupem se snažíme...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Školička JahodniceŠkolička Jahodnice
Naše ŠKOLIČKA nabízí pravidelnou i nepravidelnou docházku pro děti ve věku od 18 měsíců do 5 let. Disponujeme útulným domácím prostředím se zahradou, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme. DĚTSKÝ KLUB zajišťuje pestrou nabídku kroužků pro děti předškolního i školního věku. Pořádáme mimořádné akce, např. dětský den, maškarní bál, narozeninové oslavy, rej...Zobrazit
Praha 9 - Hostavice
Čiperka veverkaČiperka veverka
Jsme tu pro děti od 2 do 5 let po dohodě možno i mladší, naše školička sídlí v domečku s vlastní zahrádkou. Děti u veverky naleznou pocit jistoty, bezpečí a pevného zázemí. Provozní doba je od 7:00 do 18:00 s možností nočního hlídání v prostředí veverky v době od 18:00 - 7:00. Přijímáme v průběhu celého roku. Nabízíme individuální přístup 1 učitelka na 6 dětí - děti se u...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
BarevnáBarevná
Soukromá školička rodinného charakteru pro děti od 2 do 6 let od 8.00 do 17.00 hodin (s možností prodloužení na základě domluvy) v případě domluvy možnost hlídání i ve dnech pracovního klidu klidná lokalita, 250m od stanice metra Strašnická (budova BILLY) přirozená a nenásilná cesta připravy na školu a povinnosti, formou hry malý kolektiv (max. 15 dětí) 1 vychovatelka na každých 6...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
You and MeYou and Me
V Centru You & Me nabízíme vzdělávací programy pro děti již od 3 měsíců, které rozvíjejí tvořivost, myšlení, komunikaci, samostatnost, pohybové dovednosti, sebeuvědomění, respekt vůči sobě a druhým, schopnost spolupráce a touhu po poznání. Uvědomujeme si, že předškolní věk je pro zdravý vývoj osobnosti klíčový a proto přistupujeme ke každému dítěti jako k jedinečné...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
KryštofKryštof
KRYŠTOF ANGLICKÁ ŠKOLIČKA je určená dětem všech národností i bez znalosti angličtiny od 2,5 do 7 let. KRYŠTOF poskytuje jedinečný program pro malé skupinky dětí (max 6) vedený anglickými rodilými mluvčími. Program je založený na učení mateřskému jazyku, tudíž srozumitelný všem dětem bez rozdílu. Angličtina s KRYŠTOFem je radostná, zábavná a hravá. Je motivující k dotazování...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
DomečekDomeček
Jsme soukromá miniškolička (jesličky )pro děti od 1,5 do 6 let, zajišťujeme péči o děti s bohatým programem zaměřeným na individualitu dětí. Školička s maximálním počtem 6 dětí na 1 profesionální učitelku. Hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte. Školička Domeček se nachází v klidné části Prahy 9 Kyje s parkováním před...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
For JuniorFor Junior
Nadstandardní předškolní zařízení se specializací na anglický jazyk – pro děti od 2 do 6 let. Prostor školy umožňuje zcela samostatný provoz – dle platných hygienických norem. Sídlíme na adrese Nademlejnská 600/1, v Praze 9 – Hloubětíně ve velikém objektu v blízkosti přírody a nově zbudované cyklistické stezky, která vede od nás až do Pražské zoo. Máme velikou zahradu, která...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
ABC AcademyABC Academy
V anglické jazykové školce ABC Academy tvoří lektoři spolu s dětmi jednu velkou rodinu, ve které je angličtina jediným dorozumívacím jazykem. Děti tak maximálně využijí svou jedinečnou schopnost naučit se další jazyk stejně přirozeně jako ten mateřský.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
MétisMétis
U zrodu soukromé školy Métis stáli pedagogové, kteří značnou řádku let pracovali na státní základní škole rodinného typu. Škola integrovala poměrně velký počet dětí se speciálními výukovými potřebami a v posledních třech letech se zaměřila i na integraci dětí nadaných a mimořádně nadaných. Vytvořili jsme program, jak je možno pracovat s těmito dětmi v rámci běžných...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany