Copyright © 2012-2021 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 8Libeň Monsters
Libeň Monsters je jedinečné předškolní zařízení pro děti od 2 do 6 let, které navazuje na koncepci lesních mateřských škol, zasazenou do přirozeného prostředí velkoměsta. Děti tráví převážnou část dne venku, nejčastěji v okolí Vltavy na Libeňském ostrově, v Kaizlových sadech či na Rohanském nábřeží. Vyráží i na delší výlety a nevyhýbají se ani městskému prostředí, které je nedílnou součásti každodenního života pražských dětí.

Metodika výuky vychází z RVP MŠMT, zaručujícího hladký přechod na základní školu. Celodenní program je veden v angličtině za přítomnosti rodilého mluvčího. přijímá děti od 2 do 6 let, děti mladší tří let jako "Baby Monsters".
Libeň MonstersKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Štorchova 1555/5
Praha 8 - Libeň

Po - Pá 7:30 - 17:00 hod.

Libeň Monsters soukromou školkuDenní program
07:30 - 09:00   Příchod dětí, volná hra v zázemí (příchod Baby Monsters od 8:00)
09:00 - 12:00   Dopolední program se svačinou
12:00 - 12:30   Oběd
12:30 - 14:00   Polední klid, spánek nebo klidová činnost v zázemí
14:00 - 16:30   Odpolední program zahrnující předškolní přípravu a svačinu
15:00 - 15:30   Odchod Baby Monsters
16:30 - 17:00   Odchod Monsters

Ven chodíme denně, za každého počasí, dopoledne i odpoledne. Pravidelně vyrážíme i na delší výlety.
V případě mimořádně nepříznivých podmínek může být program samozřejmě upraven.

V rámci našeho výukového programu děláme pohybové aktivity, učíme se různé sporty, cvičíme jógu pro děti, kreslíme, malujeme, modelujeme, vystřihujeme, lepíme a všemožně tvoříme, učíme se básničky, zpíváme písničky, tancujeme...
soukromými školkami LibeňKoncepce výuky
Libeň Monsters je anglická outdoorová školka, která je unikátní alternativou k nabídce mateřských školek s koncepcí je založenou na čtyřech základních principech - OUTDOOR, URBAN, ENGLISH, COMMUNITY

Outdoor Monsters
Navazujeme v mnoha ohledech na na lesní mateřské školy a kluby, které jsou stále vyhledávanější alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody (více na www.lesnims.cz). Učení venku má pozitivní vliv na všestranný rozvoj dětí, na tvůrčí myšlení, utváření vztahu k přírodě i lepší tělesnou odolnost. Za tímto účelem jsme se rozhodli využít prostředí parků, ve kterých je pro pražské děti zcela přirozené se pohybovat. Klub má samozřejmě své zázemí, kde se děti ráno schází a odpoledne se opět setkávají s rodiči, které je pro ně místem odpočinku a také úkrytem v případě nepříznivého počasí. K tomuto účelu využíváme půdní prostor ve zrekonstruované prvorepublikové továrně na Libeňském ostrově, upravený přímo pro nás. Kromě Libeňského ostrova nejčastěji chodíme do Kaizlových sadů, na Rohanské nábřeží a dál kolem Vltavy.. Pravidelně vyjíždíme i na výlety do "divočejší" přírody. Nedílnou součástí výuky je ekologická výchova, která se odráží i v běžném provozu klubu s minimální zátěží pro životní prostředí.

Urban Monsters
Pro pražské děti je při pobytu venku zcela přirozené se pohybovat v prostředí velkoměsta. Věříme proto, že stejně jako je pro ně důležité se učit v přírodě a od přírody, je pro ně důležité také poznávat zákonitosti života ve městě a učit se tomuto prostředí rozumět a těžit z něj. Součástí našeho programu jsou tedy procházky po městě, povídání o architektuře, exkurze do technických památek, cestování hromadnou dopravou nebo i stravování se v restauracích. Konkrétně budou naše aktivity v tomto směru vycházet i z toho, co děti v jejich okolí zajímá a chtějí blíže poznat.

English Monsters
Celodenní pobyt v anglicko-jazyčném prostředí seznamuje děti s angličtinou hravou a přirozenou formou. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem našich pedagogů víme, že anglické prostředí dětem poznávání a osvojování si cizího jazyka velkou měrou usnadňuje. V předškolním věku je pro děti mimořádně snadné si cizí jazyk osvojit a do dalšího života jim pak tato schopnost zvláště v dnešní globalizované době přináší ohromné výhody. Možnost a hlavně potřebu dětí mluvit anglicky podtrhuje přítomnost rodilého mluvčího v našem týmu. Přestože je výuka koncipována jako anglická, s dětmi pracuje také český pedagog (u kterého je samozřejmostí výborná angličtina), který jim pomůže v začátcích či v nenadálých situacích, kdy je potřeba se s dítětem domluvit jeho mateřským jazykem.

English Monsters
Náš klub je záměrně koncipován jako nízkokapacitní, skupinku nejvýše osmnácti dětí provází tři stálí pedagogové. Na individuální přístup k dětem je kladen velký důraz, mezi dítětem a pedagogem je vytvářen vztah vzájemné důvery i inspirace. Děti se v klubu každý den setkávají s pedagogy, se kterými se dobře znají. Do komunity klubu patří nejen jeho tým a docházející děti, ale samozřejmě také jejich rodiče. Komunikace s rodiči je pro nás velmi důležitá, protože je třeba, abychom nalezli vzájemné porozumění ohledně toho, co je pro děti nejlepší. Rádi kterýkoli aspekt našeho programu podrobněji vysvětlíme a zajímají nás jakékoli připomínky i další podněty.
soukromým školkám Praha 8Tým
Náš tým se skládá z nadšených a zkušených profesionálů, kteří se koncepcí klubu zabývají v dlouhodobém horizontu a jsou odhodláni dát dětem to nejlepší. Máme vzdělání i zkušenosti v oblasti předškolní výchovy i volnočasových aktivit pro děti. Máme v teamu rodilého mluvčího. Máme reference spokojených rodičů, jejichž děti se v minulosti naší výuky a dalších aktivit účastnily.