Copyright © 2012-2018 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
soukromé školky Praha 10Josefínka a Vendelínek
Naše Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je školkou s několikaletou tradicí v pražských Strašnicích. Školka je zapsána pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a splňuje normy Evropské unie pro předškolní vzdělávání. Nabízíme plnohodnotné a kvalitní vzdělávání, které zaručí připravenost na základní školu a poskytne pevné základy, vyrovnanost a úspěch v budoucím životě dětí. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. si zakládá na otevřené a aktivní spolupráci s rodiči. Více se dozvíte v našem projektu "Jsme spolu". Naše děti mají nadprůměrné výsledky v kognitivních schopnostech, které nám diagnostikují odborníci z Centra nadání. Ve školce panuje klidná a harmonická atmosféra rodinného typu.

Děti jsou rozděleny do třech tříd: předškolní třídy s rozšířenou výukou angličtiny a ITC - Mošťárny, třídy pro mladší děti - Rošťárny a ekologické třídy Kulišárny.

Tety jsou pouze vysoce kvalifikovaní pedagogové.

Kurikulum naší školy je vtěleno do hlavního dokumentu, školního vzdělávacího programu „Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem“.
Josefínka a VendelínekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Světická 8
Praha 10 - Strašnice

od 7:30 - 17:30 hod.

Josefínka a Vendelínek školka soukromáDenní program
7:30 – 9:00
Přicházíme do školky, hrajeme si dle vlastního výběru, nebo s námi pedagogové (dále jen tety) individuálně pracují. Když si dostatečně pohrajeme, svolá nás teta do kruhu, kde se přivítáme a dozvíme se, co budeme po celý den dělat.

9:00– 9:45
Jdeme se protáhnout, zacvičit jógu nebo cvičíme na overballech, celkově se protáhneme, učíme se správnému držení těla a relaxujeme.

9:45 – 10:00
Společně si připravíme svačinku, sami se snažíme namazat si pečivo a obsluhovat se u stolu.

10:00 – 10:30
Máme hlavní řízenou činnost, dle tématu na daný měsíc. Malujeme si, tvoříme, zpíváme, experimentujeme a dozvídáme se mnoho zajímavostí ze světa. Osvojujeme si základy anglického jazyka a učíme se pomocí her, říkanek a písniček.V předškolní třídě máme speciálně sestavený rozvrh, abychom na nic nezapomněli.

10:30 – 12:00
Trávíme čas venku, pečujeme o naše záhonky, jdeme na procházku po okolí, na hřiště, či nedalekou louku. V případě přívětivého počasí, zejména v letních měsících, se veškeré činnosti přesouvají ven, především na naši zahrádku.

12:00 – 14:30
Připravujeme oběd, učíme se správně stolovat, uklidit si po sobě a připravit si postýlky. Nezapomínáme na správné vyčištění zoubků, relaxaci na lůžku nebo v polštářcích a poslech pohádky.

14:30 – 14:45
Připravujeme si svačinky a začínají nám odpolední kroužky podle výběru.

14:45 – 15:30
Odpolední kroužky dle rozvrhu

15:30 – 17:30
Odcházíme domů, hrajeme si a těšíme se na další den.
soukromou školkou StrašniceNaše třídy
Rošťárna (děti od 2 let)
Věkově smíšená třída ve skupince max. 9 dětí. Je určena především pro nové děti a děti od dvou let, které zde mají možnost díky malému kolektivu se lépe a v klidu adaptovat. Teta má více času věnovat se každému z dětí jednotlivě a stejně tak i rodičům, pro které jsou první dny adaptace neméně náročné. Třída je zaměřena především na samoobsluhu. Výuka anglického jazyka probíhá 2x týdně metodou Wattsenglish Ltd.

Kulišárna (děti od 3 -7 let)
Zábavná hudebně zaměřená třída ve skupince 11 – 15 dětí. Třída je zaměřena především na hudební výchovu. Třídu vede teta Karolína. Ve třídě je klavír a děti mají k dispozici širokou škálu nástrojů od trianglu, přes činely, bonga až k deštné holi. Při hudební výchově teta Kája využívá hru na klavír, kytaru i flétnu. Děti zkouší hru na flétnu, dělají dechová cvičení a to jako prevenci logopedických vad. Hrají na orffovy nástroje a využívají vlastní tělo a to ke zvukům i k tanci. Dále si vyrábí vlastní hudební nástroje například chrastítka apod. Dále děti poslouchají relaxační hudbu, při které odpočívají či tvoří. Užívané jsou i prvky muzikoterapie. Ve třídě se hodně zpívá a recituje.
Výuka anglického jazyka probíhá 3x týdně metodou Wattsenglish Ltd. V rámci ekologie se děti starají o morčata a rybičku.

Mošťárna (děti od 3,5 - 7 let)
Anglická třída Mošťárna je třída s dopoledním programem v anglickém jazyce. Je určena pro děti od 3,5 do 7 let. Vzdělávání probíhá ve skupince 8 dětí. Vzdělávací program je rozpracováván individuálně pro každou věkovou kategorii. V případě, že je ve třídě dítě předškolního věku, je mu zajištěna předškolní příprava. V dopoledním programu jsou denně vedeny všechny činnosti formou bilingvální výchovy s dopomocí materiálu Wattsenglish Ltd.

​Cílem třídy je, stejně jako u Kulišárny, zajištění maximálního a harmonického rozvoje a schopností dětí, které později umožní úspěšné čtení, psaní a počítání. Metody a formy práce s dětmi jsou přizpůsobeny jejich věku a potřebám a v žádném případě je nepřetěžují. Zařazeno je prožitkové učení, situační učení, vytváření pracovních návyků, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti a schopnosti souvislého vyjadřování.

Práce s předškoláky probíhá ve skupině 8 dětí.

K získávání nových dovedností a rozvíjení kognitivních funkcí dětem slouží počítač s dotykovou obrazovkou, klávesnicí a myší se speciálně upravenými interaktivními a logickými programy. Angličtina je do programu zařazena formou bilingvální výchovy každý den. Děti mají k dispozici unikátní výukové materiály metody Wattsenglish Ltd., obsahující vlastní zábavné pracovní listy. Teta nás bude vzdělávat pomocí kvalitních didaktických materiálů a vybavení, originálními Montessori pomůckami a metodou Mensy NTC Learning a to vše formou prožitkového učení. Spolupracujeme se základní školou a diagnostikujeme ve spolupráci s Mensou a Centrem pro nadané děti školní zralost.
soukromá školka Praha 10Vzdělávání
Ve vzdělávání využíváme moderní výukové formy jako je dotykový PC s interaktivními a logickými programy, ale nezapomínáme ani na tradiční formy výuky. Používáme také metody Montessori pedagogiky a metody výuky Mensy ČR NTC Learning. V našem programu je zařazeno enviromentální vzdělávání. Je kladen důraz na zdravý životní styl, častý pobyt venku za každého počasí a dostatečný pohyb. Výuku anglického jazyka realizujeme nenásilnou hravou formou bilingvální výchovy. Školka obdržela licenci na osvědčenou metodu Wattsenglish Ltd., která má udělenou akreditaci MŠMT.

Naší společnou snahou je, aby se děti v mateřské škole cítily co nejlépe a do školky chodily s chutí a radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti ve školce stráví, byl časem, který v nich zanechá nesmazatelné stopy do jejich životů. Nejvýznamnějším výchovným prostředím dítěte je jeho vlastní rodina, naším úkolem je pomáhat rodičům připravit děti pro život ve složitém a neustále se měnícím světě.

Vzájemná spolupráce mezi rodiči a školou zvyšuje kvalitu naší práce a přispívá k rovnoměrnějšímu rozvoji osobnosti dítěte.

Hlavním cílem výchovy dítěte je podporovat a rozvíjet touhu a radost z poznávání světa kolem nás, budování zdravých sociálních vztahů a víru v sebe sama. Důraz je kladen na rozvoj schopností každého dítěte s ohledem na jeho individualitu, potřeby a nadání. Nejlepší vizitkou naší činnosti je spokojené dítě i spokojený rodič.
soukromé školkyAkce a aktivity
Náš vzdělávací program je veden v bezpečných a harmonických prostorách naší mateřské školy a přilehlé zahrady. Chodíme na procházky, na hřiště a jezdíme na výlety. V rámci našeho běžného týdenního cyklu se nám vystřídají hudební, dramatické, výtvarné, praktické a pohybové aktivity. Cvičíme jazýček pomocí logopedických cvičení a také nezapomínáme mluvit anglicky.

Široká nabídka edukačních programů prostorách školy:​
•Mobilní planetárium
•Interaktivní programy Ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy
•Ekodomov - ekovýchova pro školky
•Minizoo - jehňátko, kůzle, králík, housátko
•Divadélko
•Letová ukázka dravců a sov
•Obludky ve školce, hadi, štíři, pavouci
•Zdravá pětka
•Malý zdravotník a sanitka ve školce
•Ve zdravém skřítkovi zdravý duch, program na téma zdravého životního stylu.

Diagnostické programy:
•Diagnostika centrem nadání
•Preventivní screeningové vyšetření zraku
•Logopedický screening a následná péče

Odpolední kroužky:
•Minijudo
•Tanečky
•Vaření
•Přivítáme vránu Maggie - angličtina
•Dramaťáček
•Zpívánky/flétna
•Žížalka

K tradičním akcím ve školce patří:
•Jablíčková slavnost
•Výroba ptačích budek, Pouštění draků na louce, Dlabání halloweenských dýní, Návštěva Mikuláše
•Výroba adventního věnce, lampionkový průvod
•Masopustní průvod v maskách, Velikonoční tvoření – barvení vajíček, Oslava Dne Země – sázení kytiček, péče o zahradu
•Posezení pro maminky – oslava dne matek
•Party školky – oslava narozenin celé školky
•Olympiáda pro tatínky – oslava dne otců
•Mezi velice oblíbenou akci patří "Pyžámkové noci", kdy děti přespí přes noc ve školce.
Josefínka a Vendelínek soukromých školkáchStrava a pitný režim
V mateřské škole se děti stravují 4x denně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, druhá odpolední svačina. Tety jsou pro děti vzorem chování a upevňují v nich návyky zdravého životního stylu. Po celý den je dětem poskytována plnohodnotná a pestrá strava. Každý den je do jídelníčku dětem zahrnut dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Děti mají během dne dostatek tekutin, samy se mohou dle potřeby obsloužit.

Děti společně s tetou prostírají stůl, nalévají pití a mažou chléb.

Skladba svačin byla sestavena po konzultaci s nutričním terapeutem.

Rozvoz a dodání obědů zajišťuje firma Bionea, s.r.o. Společnost Bionea je registrovaná společnost zabývající se přípravou pokrmů pro předškolní a školní zařízení a splňuje požadavky dané normami Ministerstva školství. Obědy jsou pestré a obsahují důležité složky pro zdárný vývoj malých dětí. V jídelníčku jsou plně zastoupeny všechny druhy mas (ryby, drůbež, hovězí, vepřové, králičí), čerstvá zelenina a ovoce, luštěniny, obilninové výrobky a mléčné výrobky. K ochucování používají především čerstvé či sušené bylinky, jedlé květy, mořskou sůl.

Dle přání rodičů lze objednat vegetariánský oběd. V případě potravinových alergií sledují tety nevhodnost jídla pro dítě.

Děti nejsou do jídla nuceni, ale jsou motivovány a podporovány k dalším nepoznaným chutím.

Dbáme i na vzdělávání v rámci stravování a budování správných stravovacích návyků. Ve školce probíhají edukační programy na toto téma.
soukromé školky ve Strašnicích Josefínka a VendelínekPersonál
"V naší školce se o nás starají moc hodné tety. Splňují všechny kvalifikační normy EU pro pedagogické pracovníky předškolního věku a jejich vzdělání, ale to pro nás děti není zase tak důležité. My jsme rádi, že si s námi hrají, že nás pochovají, když je nám smutno anebo, když si odřeme kolínko. Že nás pochválí, když se nám něco povede a hlavně, že nám říkají a ukazují spoustu zajímavých věcí, takže máme co vyprávět rodičům, když s nimi jdeme ze školky domů."

Všichni naši pedagogové se soustavně a s radostí dále vzdělávají účastí na různých seminářích a kurzech a své znalosti si doplňují studiem odborné literatury.