Copyright © 2012-2019 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 10Josefínka a Vendelínek
Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. byla otevřena v roce 2010. Od té doby se stala součástí dětství mnoha dětí. V roce 2013 jsme poprvé vyprovázeli po úspěšné přípravě děti i do prvních tříd. Školka sídlí v rozlehlých prostorách řadového domu v pražských Strašnicích a děti mají k dispozici velkou zahradu.

Inovativní školka, která připravuje děti na úspěšný život v moderním světě. Děti u nás získávají znalosti a přátelství, objevují svět kolem nás a užívají si legraci. Kromě toho ale v dětech rozvíjíme hlavně schopnost se učit, protože to je zásadní dovednost pro jejich budoucí život. Jsme školkou s vlastním pečlivě navrženým vzdělávacím programem zaměřeným na všestranný rozvoj našich dětí. Program je veden v českém a anglickém jazyce. Přijímáme děti již od 2 let a specializujeme se na předškolní přípravu pro děti před zahájením školní docházky. Pracovní tým školy se sestává pouze z profesionálů, které předškolní pedagogika a práce s dětmi baví, naplňuje je, chápou její důležitost a chtějí se s dětmi dále rozvíjet. Jsme školka otevřená rodičům.

​​Školka je zapsána v rejstříku škol u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a splňuje normy Evropské unie pro předškolní vzdělávání.

Rodiče si mohou být jisti, že volba naší školy je tou nejlepší investicí pro budoucnost svých dětí.
Josefínka a VendelínekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Světická 8
Praha 10 - Strašnice

Pondělí - Pátek - 7:30 - 17:30

Josefínka a Vendelínek školka soukromáNaše hlavní pilíře
Zakládáme si na tom, že jsme odpovědnou školkou!

• Odpovědnost
Jako vzdělávací instituce si uvědomujeme naši společenskou odpovědnost, a to jak ve vztahu k dětem, rodičům, zaměstnancům, ale i našemu okolí a k zemi obecně.

Hlavní pilíře naší odpovědnosti a našeho vzdělávacího programu:

• Vzdělávání
Odpovědně a soustavně vzděláváme naše děti ve všech důležitých směrech výuky a rozvíjíme jejich schopnosti. Zapojujeme montessori pomůcky, IT, moderní metody a především praxi. Přečtěte si více o nabízeném vzdělávání. Abychom předali vědění co nejlépe, podporujeme a motivujeme v dalším vzdělávání i naše pedagogy.

• Kreativita
Inspirujeme, motivujeme vedeme k sebevyjádření a sebeuplatnění. Přejeme si, aby nám svěřené děti měly otevřené jak oči, tak i duši.

• Komunikace
Snažíme se co nejlépe komunikovat jak mezi sebou, tak s dětmi a s rodiči. Zakládáme si na efektivním předávání informací a záleží nám na zpětné vazbě. Přečtěte si o našem projektu Jsme spolu.

• Bezpečnost
Odpovědně přistupujeme především k zajištění maximální bezpečnosti jak fyzické tak i duševní v prostorách školy, ale i mimo ní. Dbáme na hygienu a zdraví. K zajištění bezpečnosti slouží i nadstandardní počet tet na počet dětí (1 teta na 8 dětí).

• Ekologie
Na tomto pilíři můžeme názorně ukázat příklad týmové spolupráce, protože se jedná o naši společnou budoucnost. A kde začít jinde než u sebe a k tomuto povědomí vedeme i dál. Přečtěte si o našem projektu Máme rádi Zemi.

• Filozofie
Posledním pilířem je Filozofie. Pojem, který je duší naší školy. Za naší školou stojí myšlenka, férovost, náročná práce a ustavičná snaha být lepší.
soukromou školkou StrašniceNaše třídy
Jesličky - děti od 2 let
Naše jesličky jsou určeny především pro děti od dvou let, které zde mají možnost díky malému kolektivu se lépe a v klidu adaptovat. Teta má více času věnovat se každému z dětí jednotlivě a stejně tak i rodičům, pro které jsou první dny adaptace neméně náročné.

Provoz třídy se řídí dle denního režimu a dále dle rozvrhu. Výuka anglického jazyka probíhá 2x týdně metodou Wattsenglish Ltd.

Školka - děti od 3 -7 let
V současné době jsou nabízeny dva výukové programy - český a anglický. Anglický program je veden formou bilingvní výuky. Český program nabízí rozšířenou výuku anglického jazyka v blocích.

Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme metodu Mensa NTC learning.

Celý vzdělávací program školky je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte. Přečtěte si více o nabízeném vzdělávání a využívaných metodách.

Provoz třídy se řídí dle denního režimu a dále dle rozvrhu.
soukromá školka Praha 10Vzdělávání
Odpovědně a soustavně vzděláváme naše děti ve všech důležitých směrech výuky.

Zaměřujeme se nejen na předávání znalostí, ale rozvíjíme v dětech hlavně schopnost učit se, protože to je zásadní dovednost pro jejich budoucí život.

Zapojujeme montessori pomůcky, IT, moderní metody a především praxi.

Abychom předali vědění co nejlépe, podporujeme, inspirujeme a motivujeme v dalším vzdělávání i naše pedagogy.

Dokázali jsme v našem vzdělávacím programu prolnout a skloubit činnosti, které dětem umožní se zdokonalovat ve všech stránkách své osobnosti.
soukromé školkyAkce a aktivity
Náš vzdělávací program je veden v bezpečných a harmonických prostorách naší mateřské školy a přilehlé zahrady. Chodíme na procházky, na hřiště a jezdíme na výlety. V rámci našeho běžného týdenního cyklu se nám vystřídají hudební, dramatické, výtvarné, praktické a pohybové aktivity. Cvičíme jazýček pomocí logopedických cvičení a také nezapomínáme mluvit anglicky.

Jaké akce nás potkají během školního roku?

Široká nabídka edukačních programů prostorách školy:​
• Mobilní planetárium
• Interaktivní programy Ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy
• Ekodomov - ekovýchova pro školky
• Minizoo - jehňátko, kůzle, králík, housátko
• Divadélko
• Letová ukázka dravců a sov
• Obludky ve školce, hadi, štíři, pavouci
• Zdravá pětka
• Malý zdravotník a sanitka ve školce
• Ve zdravém skřítkovi zdravý duch, program na téma zdravého životního stylu.

Diagnostické programy
• Diagnostika centrem nadání
• Preventivní screeningové vyšetření zraku
• Logopedický screening a následná péče

Odpolední kroužky:
• Minijudo
• Tanečky
• Vaření
• Přivítáme vránu Maggie - angličtina
• Dramaťáček
• Zpívánky/flétna
• Žížalka

K tradičním akcím ve školce patří:
• Jablíčková slavnost
• Výroba ptačích budek, Pouštění draků na louce, Dlabání halloweenských dýní, Návštěva Mikuláše
• Výroba adventního věnce, lampionkový průvod
• Masopustní průvod v maskách, Velikonoční tvoření – barvení vajíček, Oslava Dne Země – sázení kytiček, péče o zahradu, Posezení pro maminky – oslava dne matek
• Party školky – oslava narozenin celé školky
• Olympiáda pro tatínky – oslava dne otců
• Mezi velice oblíbenou akci patří "Pyžámkové noci", kdy děti přespí přes noc ve školce.
Josefínka a Vendelínek soukromých školkáchStravování
V mateřské škole se děti stravují 4x denně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, druhá odpolední svačina. Po celý den je dětem poskytována plnohodnotná a pestrá strava. Každý den je do jídelníčku dětem zahrnut dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Děti mají během dne dostatek tekutin, samy se mohou dle potřeby obsloužit.

Děti společně s tetou prostírají stůl, nalévají pití a mažou chléb.

Skladba svačin byla sestavena po konzultaci s nutričním terapeutem.

Rozvoz a dodání obědů zajišťuje firma Bionea, s.r.o.
Společnost Bionea je registrovaná společnost zabývající se přípravou pokrmů pro předškolní a školní zařízení a splňuje požadavky dané normami Ministerstva školství. Obědy jsou pestré a obsahují důležité složky pro zdárný vývoj malých dětí. V jídelníčku jsou plně zastoupeny všechny druhy mas (ryby, drůbež, hovězí, vepřové, králičí), čerstvá zelenina a ovoce, luštěniny, obilninové výrobky a mléčné výrobky. K ochucování používají především čerstvé či sušené bylinky, jedlé květy, mořskou sůl.

Dle přání rodičů lze objednat vegetariánský oběd.

V případě potravinových alergií sledují tety nevhodnost jídla pro dítě.

Děti nejsou do jídla nuceny, ale jsou motivovány a podporovány.

Dbáme i na vzdělávání v rámci stravování a budování správných stravovacích návyků. Ve školce probíhají edukační programy na toto téma.
soukromé školky ve Strašnicích Josefínka a VendelínekPersonál
Všichni zaměstnanci školy jsou vybíráni v souladu s filozofií školy a uvědomují si odpovědnost, kterou sebou práce ve školce přináší. Všichni naši pedagogové se soustavně a s radostí dále vzdělávají účastí na různých seminářích a kurzech a své znalosti si doplňují studiem odborné literatury.

Absolvované kurzy a školení:
• Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
• Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky MŠ, úvodní část
• Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ
• Mensa NTC Learning – soubor technik vedoucí ke zvýšení efektivity využívání kognitivních schopností u dětí předškolního věku
• Kurz zobcové flétny - pro předškolní věk
• Wattsenglish Ltd. - metodické školení
• Montessori pedagogika – přirozené vzdělávání
• Matematika a jazyk v montessori školce
• Jak připravit dítě na přechod do základní školy
• Ekoučitel roku 2013/2014
• Činnosti venku a v přírodě
• Mrkvička – celostátní konference pro pedagogy MŠ se zájmem o EVVO
• Konference o školních zahradách
• Jak začít den v Začít spolu
• Validace
• Základní seminář Bazální stimulace
• První pomoc u dětí
• Den ve třídě Začít spolu v MŠ
• Příprava projektu a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU
• Jóga s dětmi základní
• Overbally pro děti, mládež a dospělé
• Moderní tanec
• Kvalifikace asistenta v psychologické poradně