Copyright © 2012-2023 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 10Duhová školka
Naše soukromá mateřská umělecká školička je určena všem zvídavým a tvořivým dětem, pro které máme připravený bohatý výukový program plný her a tvoření v malém kolektivu. Kromě základního programu mateřské školy nabízíme rozšířenou výtvarnou a hudební výchovu a spoustu dalších aktivit včetně angličtiny. Dále nabízíme odpolední kroužky pro děti a hlídání dětí. Učíme se všemi smysly, rozvíjíme samostatnost, sociální dovednosti a zájmy a talent dětí. Využíváme metody alternativního vzdělávání. Sídlíme v Jasmínové ulici v Praze 10, v pavilonu uprostřed zahrady v klidném prostředí obklopeném zelení.
Využijte slevy a výhody
1. Dopoledne zdarma na vyzkoušení školky a Slevu pro sourozence 10 %!
2. Odpolední zájmové kroužky pro děti!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Jasmínová 37
Praha 10 - Záběhlice

Po - Pá od 7:30 do 17:00 hodin

Duhová školka soukromým školkámDenní a týdenní program
Celodenní program od 7.30 do 17.00 hodin
Dopolední program od 7.30 do 13.30 hodin

Denní program
7.30 – 8.45 příchod dětí
7.30 – 9.00 volný program, hry
9.00 – 9.15 rozcvička
9.15 – 9.45 svačinka
9.45 – 11:00 hlavní činnost (podle týdenního programu)
11.00 – 12.15 vycházka nebo pobyt na zahradě
12.15 – 12.45 oběd
12.45 – 13.30 odchod dětí z dopoledního bloku
12.45 – 14.45 relaxace/spánek
14.45 – 15.15 svačinka
15.15 – 17.00 volný program, hry/odpolední zájmové kroužky/pobyt na zahradě (dle počasí)

Týdenní program
Pondělí – vlastivěda hrou – "Putování se skřítkem Duháčkem", výtvarná výchova
Úterý – hudební výchova a základy hudební teorie
Středa – eurytmie – cvičení s hudbou, výtvarná výchova / angličtina
Čtvrtek – přírodověda / vaření / angličtina
Pátek – pracovní listy, výtvarná výchova

V případě dostatečného zájmu zařadíme do výukového programu také kroužek němčiny.
soukromými školkami ZáběhliceVzdělávání
Nabízíme individuální přístup v kolektivu 10 dětí a nadstandardní vzdělávací program s rozšířenou hudební a výtvarnou výchovou včetně základů teorie upravené s ohledem na věk a schopnosti dítěte. Ve spojení s hudební výchovou se zaměřujeme zároveň i na pohybový rozvoj. Ve výtvarné dílně pracujeme s různými materiály a výtvarnými technikami formou zážitkového pojetí. Učíme děti symbolicky se vyjadřovat, poznávat a zároveň citlivě vnímat sebe a svět kolem nás prostřednictvím uměleckých zážitků vycházejících z jejich vlastního tvořivého projevu. Klademe důraz na prožitek a kreativitu, do našich činností zařazujeme především práci s přírodními materiály.

V našem originálním výukovém programu nazvaném "Putování se skřítkem Duháčkem" se zábavným způsobem věnujeme vlastivědě a přírodovědě. Snažíme se u dětí vzbudit zájem o naši vlast, cestování, přírodu a tradice, vyprávíme si o zajímavých místech, učíme se o zvířátkách a rostlinách. Výuka hrou je přizpůsobena věku dětí tak, aby rozvíjela znalosti, představivost a cvičila paměť.

Program probíhá především v češtině, ale nenásilnou formou jsme zařadili také výuku angličtiny. Dle zájmu nabízíme i němčinu. Děti se s angličtinou (němčinou) seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí.

Program je vhodný pro děti od cca 3 let. Náplň zpestřujeme prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her a pohybových a hudebních aktivit.
soukromých školek Praha 10Aktivity a kroužky
Výuka hry na klasickou kytaru
Kroužek probíhá individuálně či v malé skupince 2-3 žáků. Pro děti od cca 8 let. Již od začátku výuky se snažíme dávat důraz na správnou techniku hry a její cítění. Nejprve se seznamujeme se samotným nástrojem a jeho držením, poté začínáme hrát jednoduchá technická cvičení. Později se učíme jednoduché skladby a základní akordy. Součástí výuky je hudební nauka. Podmínkou je vlastní nástroj. Učební materiál: Škola hry na kytaru pro začátečníky – Jiří Jirmal.

Hudební kroužek pro nejmenší
Učíme se základy hudební teorie, poznáváme noty, učíme se správnému rytmickému cítění, dýchání, artikulaci, intonaci. Kroužek je určen pro děti od cca 3 do 5 let a je zaměřen hlavně na zpívání, a to dětských písní či melodizovaných říkadel. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, triangl, xylofon, minidřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát i samotné děti. Podporujeme kladný vztah k hudbě, učíme se hudbu poslouchat a poznávat její různé podoby.

Hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky
Kroužek je určen pro děti od cca 5 do 9 let a je zaměřen hlavně na zpívání. Rozšiřujeme si znalosti z hudební teorie, učíme se noty, zaměřujeme se na správné dýchání, posazení hlasu, artikulaci, intonaci a rytmus. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, harmonika, triangl, xylofon, ozvučná dřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát také samy děti. Rozvíjíme kladný vztah k hudbě a učíme se ji poslouchat a rozeznávat různé hudební žánry.

Výtvarný kroužek pro nejmenší
Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 3 do 5 let tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (lepení, kašírování, tvarování), kreslíme pastelkami, křídami, malujeme barvami. Dbáme na správný úchop tužky/pastelky/štětce, snažíme se o rozvíjení osobnosti, fantazie, kreativity a samostatnosti. Učíme se barvy a jejich míchání a základy techniky malování (akvarely, temperové barvy). Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

Výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky
Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 5 do 9 let se učíme a procvičujeme si různé výtvarné techniky (např. kresba, malba, linoryt, malování na sklo, modelování ze samotvrdnoucí hmoty atd.). Učíme se o barvách a jejich vzájemném míchání a kombinování, o kompozici a základech perspektivy apod. Rozvíjíme kreativitu, vizuální paměť, estetické cítění. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.
soukromé školkyOstatní informace
Nabízíme možnost jednorázového i opakovaného hlídání dětí od cca 3 let v prostorách naší školky od 7.30 do 17.00 hodin. Hlídání na dopoledne/celý den je z organizačních důvodů nutné předem objednat! Sleva při pravidelné či opakované docházce.