Copyright © 2012-2018 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 8Basic
Navštěvovat soukromou mateřskou školu Basic je odměnou pro každé dítě i rodiče.

Poskytujeme předškolní vzdělávání a následně výuku v základní škole dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání schváleného MŠMT. Díky tomu umožňujeme dětem hladký a plynulý přechod z mateřské do základní školy. Výsledkem je, že "naše" děti se nebojí na cokoli zeptat, znají pravidla hygieny, stolování a principy čestného chování.

Součástí výuky MŠ jsou týdenní témata, rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ, samozřejmostí je logopedie a angličtina.

Používáme speciální metodu "Studijní technologii" a předcházíme tak vzniku studijních překážek a různých dysfunkcí.

Dětem je denně podávána plnohodnotná a vyvážená bio-strava, určená pro mateřské školy. Obědy dovážíme z restaurace zdravého životního stylu Inspirace.

MŠ Basic je otevřena téměř celé léto.

Děti přijímáme zpravidla od tří let k zápisu celoročně.

V naší MŠ se dětem věnuje učitel i učitelka.

Rodiče si mohou zvolit docházku dětí do školky podle svých potřeb, v rámci adaptačního programu k nám děti nastupují na 2 celé dny nebo 3 dopoledne, následně se docházka nenásilně navyšuje.

V každé třídě je nízký počet dětí, max. dvacet na dva učitele, je tedy zajištěn individuální přístup ke každému žáčkovi.

Provozní doba je denně od 7:30 do 18:00 hodin.

Cenově velmi přijatelné školné, sourozenec platí cenu poloviční.

Od září 2016 stěhujeme stávající MŠ a otevíráme další třídu v blízké lokalitě a to na usedlosti Vila Mazanka, jejíž součástí je i nádherný rozlehlý park.
BasicKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Petra Bezruče 41
Praha 8 - Kobylisy

Denně od 7:30 do 18:00 hodin.

Basic školka soukromáDenní program
7.30 – 9.00 Scházení dětí, ranní hry, individuální činnosti
9.00 – 9.15 Zdravá dopolední svačinka (vždy s ovocem nebo zeleninou)
9.15 – 9.45 KK – Komunitní kruh na aktuální týdenní téma, pohybové hry spojené s říkankami a písničkami, řízená činnost – malování, hudební výchova – hra na různé nástroje, vyplňování prac. listů, procvičování jemné motoriky v manipulačních hrách, 2x týdně hodina angličtiny
9.45 – 10.45 Příprava na pobyt venku (učení samostatného oblékání a obouvání), Pobyt dětí venku spojen s výukou bezpečnosti pohybu – chůze po chodníku, přecházení silnice, zážitkové učení -pozorování změn v přírodě a okolí, pojmenovávání zvířat a rostlin, sportovní činnost
10.45 – 11.15 Návrat z pobytu venku, Hygiena před obědem – seznamování se s hygienickými návyky
11.15 – 11.30 Pohybové hry – opakování z rána, volná samostatná hra
11.30 – 12.00 Oběd – seznamování se samostatným stolováním – učení se samostatnosti
12.00 – 14.30 Hygiena a ukládání se k polednímu spánku/odpočinku, Předčítání pohádek ke krásnému snění, děti, které nespí relaxují – po usnutí většiny dětí, možnost hry zaměřené na rozvoj logiky, myšlení, trpělivosti a zručnosti (např. pexeso, logická stavebnice, malování, …) děti v předškolním věku si čtou z naučných knih s paní učitelkou – např. o lidském těle, o vesmíru, o přírodě atp.) Procvičování grafomotoriky (nácvik na správné psaní), seznamování se základními principy
14.30 – 15.00 Vstávání z odpoledního odpočinku + převlékání
15.00 – 15.15 Zdravá odpolední svačinka (vždy s ovocem nebo zeleninou)
15.15 – 16.00 Tvůrčí zájmové aktivity – opakování básniček z dopoledne, pohybové aktivity, malování, kreslení, hraní pexesa a společenských her, modelování, vystřihování a tvoření, vyplňování prac. listů
16.00 – 18.00 Zájmové činnosti a hry dle vlastní volby dětí, pobyt na zahradě, Odchod domů, případné informování rodičů jaké mělo dítě den

Vaši potomci budou celý den v jednom kole, na nudu či zlobení nebudou mít ani pomyšlení. Běhání a skákání proložíme logickými hrami či kreslením a zajistíme tak Vašim dětem všestranný rozvoj. Cílem naší školky je zdravé sebevědomé dítě, které pozná co je dobré a co zlé, umí si říct o to co chce, nebojí se říct ne, umí se omluvit a je připraveno na hladký přestup do základní školy. Až si děti vyzvednete, připravte se na unavené tváře a nadšené vyprávění, co se dneska stalo.
soukromými školkami KobylisyVýukový program
Poskytujeme předškolní vzdělávání a následně výuku v základní škole dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání schváleného MŠMT. Díky tomu umožňujeme dětem hladký a plynulý přechod z mateřské do základní školy.

Součástí výuky jsou různé zájmové kroužky a program je obohacen i rozličnými sportovními a kulturními akcemi a výlety.

Používáme speciální metodu „Studijní technologii“ a předcházíme tak vzniku studijních překážek a různých dysfunkcí.
soukromou školkou Praha 8Proč si vybrat právě Basic?
- jedna učitelka maximálně na osm dětí
- pro děti připravujeme bohatý program
- v rámci programu mají děti i hodiny angličtiny
- máme speciální adaptační program pro malé děti
- jako jediná mateřská škola v ČR používáme světově uznávanou a jedinečnou studijní metodu
- využíváme výchovnou metodu pomocí níž se dítě zorientuje v oblasti etiky a morálky
- zajišťujeme kompletní servis
soukromé školkyStrava a pitný režim
Stravu do školy nám každý den dováží restaurace zdravého životního stylu – INSPIRACE, která sídlí jen pár minut od nás na Praze 8. Dbáme na to aby byla strava čerstvá, hodnotná a dětem i personálu chutnalo.