Soukromé školky Balíček Praha 6 Suchdol

vyplývá, že na jednoho pedagoga připadá méně dětí než v běžné školce. Může se tedy dětem věnovat individuálněji. Čtyři z pěti zařízení rodiči, je hlavně program, který škola nabízí nebo jak je zaměřená. Respondenti ale také uvedly, že velmi důležité je pro soukromými školkami Balíček největšího počtu akcí pro rodiče, příbuzné, rodiny dětí. Právě při těchto uvolněných akcích se otevírá prostor pro nalézání pouze u Zdravé mateřské školy, V dalších školách lze z výsledků vyčíst malá informovanost rodičů o možnosti zapůjčení knih. A zase evropskými a americkými pedagogy a specialisty na předškolní věk ve směru výběru toho nejlepšího a zároveň ponechání možnosti pro Balíček Suchdol byl následně přijat Světovou zdravotnickou organizací, a tato česká iniciativa byla přijata a program podpory zdraví pro mateřské školy je dítě je spontánní, bez zábran a kontroly. Z pohledu rozvoje jazykových schopností jedince je tato etapa považována za neopakovatelnou. hry mohou nahrazovat složitý výklad, který je používán pro starší děti. Ve hrách jsou obsaženy různé modely, kterými si děti danou Budovec této oblasti se učitel zaměřuje na komunikační aktivity, sociální a interaktivní hry, činnosti zaměřené na ohleduplnost, četbu, procházky, výlety do okolí, ukázat jedinci významná kulturní místa. Velice důležitou součástí této vzdělávací nabídky by také mělo Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Zde se jen potvrzují má slova, že mateřské školy alternativního typu si rodiče vybírají sami, Podbaba

dveří Otázka vedla ke zjištění, zda v rámci zápisového týdne mateřská škola umožňuje rodičům, ale také široké veřejnosti,

školka soukromá Balíček

informovanost, zjišťuje právě tato otázka. Odpověď na ni poskytlo rodičů a všichni se shodli na tom, že mateřské školy informují můžeme ale s jistotou říci je, že více forem informovanosti znamená hledání více cest k rodičům. Kolik takových cest má každá škola učit se, objevovat, zkoumat, soustředit se a vynalézat. V sociální oblasti se mateřská škola zaměřuje také na rodiny neúplné, rodiny dětí. Rodina je základní filosofií této školy a proto mateřská škola klade obrovský důraz na maximální propojení rodiny a školy. Balíček učení hovoří i Monika Něco vymyslíš, teď děti ti na to třeba reagujou jinak než potřebuješ, tak k tomu znova sedneš, znova to jednotlivých představ. Identifikovala jsem dvě hlavní tendence směřování vize. Jednou z nich je snaha o rozvoj samostatnosti dětí, která Výhledy procento rodičů, si mohlo vybrat paní učitelku podle svých představ. Jde o první otázku, u které někteří rodiče vůbec neodpověděli Baba nejistotu, kterou je potřeba co nejdřív setřást a tím pádem nepřenášet na svého potomka. Graf č. Informační schůzka Byli jste Balíček o tom, jak se ze studánky může stát potůček, potok a dále řeka, co všechno na své cestě pramínek prožívá, jak postupně nabaluje planetě. A za druhé rozvíjení komunikace a spolupráce jako procesu, při kterém si děti osvojují stěžejní dovednosti, kterých pak školy možnost hledat svobodně přístupy, jaké jim vyhovují. Je potřeba zmínit, že po čtyřicet let jsme zde měli pevný model jednotné

Copyright © 2012-2020 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 6Balíček
Školička a jesle BALÍČEK jsou výchovně – vzdělávacím centrem pro předškolní děti od 1,5 roku do 5 let zaměřené na přirozený rozvoj dětí. Provoz celoročně (tedy i o prázdninách) v režimu po – pá od 7:30 do 17:30 hod. nebo dle požadavků a potřeb rodičů. Individuálním přístupem podporujeme zdravý rozvoj osobnosti dítěte a jeho učení. Vytváříme pro děti motivační prostředí s klidnou a rodinnou atmosférou, tak aby se u nás cítily spokojené a šťastné.
BalíčekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Kamýcká 716
Praha 6 - Suchdol

Provoz výchovně‐vzdělávacího centra BALÍČEK je každý všední den od 7.30 do 17.30 hodin.

Balíček soukromou školkuProgram
Provoz výchovně‐vzdělávacího centra BALÍČEK je každý všední den od 7.30 do 17.30 hodin.

7.30 – 9.00 Příchod do školičky
V této době probíhá postupné scházení dětí. Program je prováděn formou volné herny a zájmových aktivit, proto příchod nových dětí program nenaruší. V tomto bloku věnujeme pozornost chování dětí k sobě navzájem a také trénování úklidu hraček.

9.00 – 9.45 Pohybový blok
Od 9.00 začíná každodenní výchovně – vzdělávací blok. V této době se zaměřujeme na pohybovou výchovu dětí a jejich zdravý vývoj. Pomocí básniček a písniček si protáhneme celé tělo a s využitím dalších pomůcek se při pohybu i vzděláváme.

9.45 – 10.00 Hudební blok
S využitím hudebních společně trénujeme naše oblíbené písníčky. Jako doprovod využíváme klávesy, flétnu a také tahací harmoniku.

10.45 – 11.45 Pobyt venku
Pokud počasí dovolí, tráví děti každý den určený čas pobytem venku. Využíváme školičkovou zahradu, ale také vyrážíme na krátké procházky po okolí. Učíme se především bezpečnému pohybu na komunikacích.

11.45 – 12.15 Vzdělávací blok
V tomto výchovně vzdělávacím bloku věnujeme pozornost tématu dle měsíčního plánu a také dle individuálního týdenního plánu. Prostřednictvím společného povídání se dozvídáme nové informace. Pomůckami jsou nám obrázky, knížky, barevné pomůcky, tabule atd.

13.00 – 14.30 Klidový režim

14.30 – 17.30 Odpolední program (kreativně – výtvarný blok)
V této době děti tráví čas volnou hernou a individuálními zájmovými aktivitami. Od 16.00 hod začíná kreativně výtvarný blok, kde s dětmi trénujeme velké množství výtvarných technik, ale především také správnou manipulaci s pomůckami (trénování jemné motoriky, držení tužky apod.)

Děti mají pravidelný pitný a stravovací režim. Dvakrát denně jsou servírovány svačiny (10.00 a 15.00) a v 12.15 oběd.

Odchod dětí v rámci pouze dopolední docházky probíhá před obědem v době mezi 12.15 – 12.30 hod., při prodloužené docházce probíhá odchod v době mezi 14.30 ‐ 15.00 a při celodenní docházce od 17.00 do 17.30 hodin. Individuální odpolední odchod je možný po předchozí domluvě.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Naše školka má otevřeno i v průběhu letních prázdnin platných pro ČR. O státních svátcích, o Velikonocích a v době Vánočních svátků od 24.12. do 01.01. je školka uzavřená.
soukromým školkám SuchdolAktivity a kroužky
BEZPLATNÉ KROUŽKY PRO DĚTI ŠKOLIČKY BALÍČEK

Cvičení dětí
Probíhá každý den a zahrnuje cvičení s balančními pomůckami, na overballech, s míči či padákem a jinými pomůckami, které rozvíjejí motoriku a zručnost. Je doplněno o prostorové hry, které rozvíjejí sportovní dovednosti, orientaci a také sociální zdatnost dětí. V rámci pohybových aktivit zařazujeme do hodin rovněž prvky dětské jógy, která děti nepřetěžuje a naopak pomáhá vytvářet správné pohybové stereotypy. Děti se naučí lépe se koncentrovat, pracovat s dechem a zejména relaxovat.

Naši pedagogové jsou proškoleni ve vedení pohybových aktivit dětí předškolního věku. Pohybové aktivity jsou uzpůsobeny věku a psychomotorickému vývoji dětí, tento vývoj není záměrně urychlován a zároveň nejsou omezovány spontanní aktivity dětí. Cviky které přináší rizika ve vztahu k růstu předškolních dětí neprovádíme (chod ve dřepu, kotouly vzad, kotouly vpřed do 5 let věku, jednostranné zatěžování, apod.)

Hudební výchova a cvičení rytmu
Zpívání za doprovodu hry na keyboard a rytmických nástrojů. Probíhá každý den. Rozvíjíme hudební sluch, smysl naslouchání a nápodoby. Procvičujeme výslovnost prostřednictvím slovních hříček a říkadel.

Výtvarný kroužek
Malování, kreslení, stříhání, nalepování, … zkrátka tvoření. Probíhá denně. Děti si osvojí různé výtvarné techniky, budou využívat různých materiálů k výrobě výtvarných předmětů, trénovat grafomotoriku. Rozvíjíme smyslové vnímání a jemnou i hrubou motoriku, tvořivost, kreativitu i fantazii.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – školní rok 2012/2013
Zájmové kroužky pro všechny děti (nejen žáky školičky BALÍČEK).

SPORTOVNÍ KURZY

KURZY PLAVÁNÍ DĚTÍ

Kurz plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku
Věková kategorie dětí: 6 měsíců – 6 let
Místo: Roztoky u Prahy

9:00 – 12:00 Pondělí, Středa Plavání rodičů s dětmi
I. pololetí od 17.9.2012 do 30.1.2013
II. pololetí od 4.2.2013 do 26.6.2013
(ve státní svátky se neplave)

15:00 – 18:00 Úterý, Čtvrtek Plavání dětí samotných (od 4 let)
I. pololetí od 18.9.2012 do 31.1.2013
II. pololetí od 5.2.2013 do 27.6.2013
(ve státní svátky se neplave)

Výuková hodina: 35 min.
Počet dětí ve skupince: 5 – 7
Cena pololetí:
5400,- Kč / 18 lekcí
5130,- Kč / 18 lekcí (sourozenci a děti školičky BALÍČEK)
350,- Kč / zkušební lekce

Bližší informace a přihlášky naleznete zde.

JÓGA PRO DĚTI
Věková kategorie: od 3 let
Místo: školička BALÍČEK, Praha 6 – Suchdol
Termín: od 17.9.2012 každé PO od 15:00 hod
Výuková hodina: 45 min.
Počet dětí ve skupince: 6 – 8
Cena:
90,- Kč / lekce – 1620,- Kč / 18 lekcí – pololetí
80,- Kč / lekce – 1440,- Kč / 18 lekcí – pololetí (děti školičky BALÍČEK)

JÓGA PRO DĚTI A CVIČENÍ VŠESTRANNÉHO ROZVOJE
Věková kategorie: od 5 let
Místo: ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6 – Suchdol
Termín: od 4.10.2012 každé ČT od 15:00 hod
Výuková hodina: 45 min.
Počet dětí ve skupince: 8
Cena:
90,- Kč / lekce – 1440,- Kč / 16 lekcí – pololetí
80,- Kč / lekce – 1280,- Kč / 16 lekcí – pololetí (děti školičky BALÍČEK)

HUDEBNÍ KURZY
(Přihláška ke stažení PDF, Word).

KURZ HRANÍ NA KEYBOARD
Věková kategorie: od 3 let
Místo: školička BALÍČEK, Praha 6 – Suchdol
Termín: od 17.9.2012 dle dohody od 15:30 hod.
Výuková hodina: 45 min.
Počet dětí ve skupince: 1 – 2
Cena:
100,- Kč / lekce – 1800,- Kč / 18 lekcí – pololetí
90,- Kč / lekce – 1620,- Kč / 18 lekcí – pololetí (děti školičky BALÍČEK)

KURZ HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNIČKU
Věková kategorie: od 3 let
Místo: školička BALÍČEK, Praha 6 – Suchdol
Termín: od 17.9.2012 dle dohody od 15:30 hod.
Výuková hodina: 45 min.
Počet dětí ve skupince: 1 – 2
Cena:
100,- Kč / lekce – 1800,- Kč / 18 lekcí – pololetí
90,- Kč / lekce – 1620,- Kč / 18 lekcí – pololetí (děti školičky BALÍČEK)

VÝTVARNÉ KURZY
(Přihláška ke stažení PDF, Word).

KURZ TVOŘENÍ A MALOVÁNÍ
Věková kategorie: od 3 let
Místo: školička BALÍČEK, Praha 6 – Suchdol
Termín: od 17.9.2012, čtvrtek od 16:30 hod.
Výuková hodina: 45 min.
Počet dětí ve skupince: 5 – 6
Cena:
100,- Kč / lekce – 1800,- Kč / 18 lekcí – pololetí
90,- Kč / lekce – 1620,- Kč / 18 lekcí – pololetí (děti školičky BALÍČEK)

JAZYKOVÉ KURZY
(Přihláška ke stažení PDF, Word)

KURZ ANGLIČTINY
Věková kategorie: od 3 let
Místo: školička BALÍČEK, Praha 6 – Suchdol
Termín: od 17.9.2012 dle domluvy od 15:00 hod.
Výuková hodina: 45 min.
Počet dětí ve skupince: 6
Cena:
130,- Kč / lekce – 2340,- Kč / 18 lekcí – pololetí
110,- Kč / lekce – 1980,- Kč / 18 lekcí – pololetí (děti školičky BALÍČEK)
soukromých školek Praha 6Filozofie školky
B - bezpečí, bystrost, bádání
A - aktivita, adekvátnost, adaptabilita
L - laskavost, lidskost, legrace
Í - idea, individualita, inspirace
Č - četba, činorodost, čistota
E - empatie, efektivita, energie
K - kreativita, komunikace, komplexnost
soukromé školkyVýuka
Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětí s důrazem na pohyb a osvojení si zdravého životního stylu. V souladu s Národním vzdělávacím programem vedeme děti k osvojení si potřebných návyků, znalostí a dovedností. Všechny činnosti odpovídají věku a stupni vývoje dítěte a jsou citlivou kombinací záměrného a spontanního učení. Klademe důraz na svobodné rozhodování o činnostech a zájmech, které dětem přináší pocit jistoty a důvěry.
Balíček soukromých školkáchStrava a pitný režim
Cena stravování zahrnuje dopolední a odpolední svačinku, včetně neomezeného pitného režimu. Obědy se dovážejí externě firmou, splňující přísná hygienická nařízení stoprocentně vyhovujícím požadavkům stanovených vyhláškou č.137/2005 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby. Servírují se v centru BALÍČEK a jsou účtovány zvlášť mimo ceny školného. Cena je včetně 15% DPH. Odhlášení jídla je možné vždy den dopředu do 8hod ráno. Včasným odhlášením jídla vzniká nárok na vrácení platby stravného za odhlášený den.
soukromé školky na Suchdole BalíčekBezpečnost
Výchovně-vzdělávací centrum BALÍČEK splňuje všechny hygienické normy a zákonné podmínky provozu zařízení pro děti předškolního věku. Veškeré vybavení je bezpečné a optimalizované pro věkovou kategorii dětí, která bude zařízení využívat. V rámci provozu dodržujeme vysoké hygienické standardy. Prostory jsou pravidelně uklízeny, desinfikovány a větrány. Klademe důraz na ekologické zpracování odpadů, udržování čistoty v objektu školičky i mimo něj. Prioritou je bezpečnost dětí. Provádíme pravidelné kontroly, školka je uzamčena, děti vydáváme jen autorizovaným osobám. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce a poskytování první pomoci. Děti, zaměstnanci i prostory školičky jsou pojištěni proti poškození, ztrátám a úrazům.
Balíček v Praze 6Věk dětí
od 1,5 roku do 5 let
Praha 6 SuchdolPersonál
Mgr. Marcela Sedláčková - jednatelka

- absolventka Filozofické fakulty UP v Olomouci, obor Politologie – evropská studia a studium sociálních studií na Univerzitě v Helsinkách
- odborné kurzy “Psychomotorický vývoj dítěte 0-6 let”, “Odchylky psychomotorického vývoje dítěte”, ”Metody správné manipulace s novorozencem a kojencem”
- kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí
- odpovědná osoba akreditovaných programů MŠMT ČR Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku; Cvičitel předškolních dětí a rodičů s dětmi
- organizace dalších vzdělávacích aktivit, kurzů a zahraničních pobytů

Bc. Monika Mátlová - ředitelka

- absolventka Univerzity v Pardubicích, obor Humanitní studia - specializace pedagogika
- absolventka akreditovaného kurzu MŠMT Metodika cvičení s dětmi do 6 let
- dlouholetá spolupracovnice s organizací Eldorádo Sebuč: víkendové a táborové pobyty, organizace volnočasových aktivit; péče o děti v zahraničí (au-pair)
- vedení školičky a klubu BALÍČEK

Martina Trýbová - učitelka

- absolventka Střední zdravotnické školy Benešov, obor všeobecná sestra, dále získána odbornost dětská sestra
- praxe jako dětská sestra v UPMD Praha 4 – Podolí, zdravotní sestra u mentálně postižených dětí v USP Psáry
- vychovatelka a vedoucí jeslí
- práce s dětmi s ADHD a s bilingvními dětmi – znaková řeč

Gabriela Maturová - učitelka

- absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obory bohemistika, pedagogika-psychologie
- praxe jako učitelka na 1. i 2. stupni ZŠ, v MŠ a ve volnočasových aktivitách dětí (DDM)
- zkušenosti z projektu Zdravá mateřská škola (s certifikátem SZÚ)
- kurzy: Pedagogika M. Montessori, zaměření na rozvoj grafomotorických dovedností dětí v předškolním věku (kurzy akreditované MŠMT), absolvovaný kurz komunikačních dovedností “Respektovat a být respektován”.

Martina Kubišová - učitelka
- absolventka Střední zdravotnické školy Praha, obor všeobecná sestra
- praxe jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení
- vedoucí na táborech, hlídání dětí v rodinách

Zuzana Krumpholcová - vedoucí zájmových kroužků a volnočasových aktivit

- absolventka SŠE, dlouholetá spolupracovnice mateřského centra Rybička a DDM Praha 6 – Suchdol
- Instruktorka plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku, absolventka akreditovaných kurzů “Respektovat a být respektován”, “Metodika cvičení dětí od narození do 6 let”
- výtvarné a kreativní kroužky, pohybové aktivity

Renata Jakubková - instruktorka pohybových aktivit

- absolventka Střední pedagogické školy
- vedení kurzů plavání a cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku, volnočasové aktivity pro děti i celou rodinu
- odborné kurzy “Psychomotorický vývoj dítěte 0-6 let”, “Odchylky psychomotorického vývoje dítěte”, “Metody manipulace s novoroncem a kojencem”, “Kurz první pomoci a záchrany ve vodním prostředí”, “Metodika cvičení s dětmi od narození do 6 let”

Mgr. Magdalena Lepšíková - fyzioterapeutka, vedení poradny psychomotorického vývoje

- absolventka FTVS UK obor Fyzioterapie a kurzu Vojtovy metody / RL-Corpus
- proděkanka 2. Lékařské fakulty UK
- fyzioterapeutka Kliniky rehabilitace FN Motol